HOK-Elanto

Työkykyjohtamisella kohti menestystä

Henkilökunnan työkyvyn johtaminen on jatkuva prosessi, jolla on merkittävä vaikutus yrityksen suorituskykyyn ja menestykseen.

HOK-Elannon henkilöstöjohtaja Antero Leväsen mukaan työkykyjohtaminen vaatii tarkasti määritellyt tavoitteet, kuten vähentyneet sairauspoissaolot ja parantunut kannattavuus. HOK-Elanto on yhteistyössä Eezy Flown kanssa kehittänyt konseptin henkilöstötutkimuksilleen. Leväsen mukaan nykyaikaisen henkilöstötutkimuksen tulisi tarjota organisaatioille tietoa niistä tekijöistä, joilla on suurin vaikutus työntekijöiden omistautuneisuuteen.

”Omistautuneisuus, johtaminen ja suorituskyky ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa”, Levänen korostaa. ”Tämä voidaan nähdä kaikilla organisaation tasoilla ja se on myös syy siihen, miksi kokonaiskuvan ymmärtäminen on niin tärkeää hyödyn irti saamisessa jokaisesta tutkimuksesta.”

Työkykyjohtaminen viestii henkilöstölle välittämisestä

HOK-Elanto otti käyttöön Eezy Flown PeoplePower®-henkilöstötutkimuksen vuonna 2011 ja siitä lähtien tulokset ovat parantuneet joka vuosi. Henkilöstö kokee säännölliset tutkimukset arvostuksen osoituksena.

Levänen kertoo mahdollisuuksista käyttää prosessia paremman tuottavuuden tavoitteluun:

Järjestelmällisesti toteutettu työkyvyn johtaminen on tehokas tapa kertoa henkilökunnalle, että työnantaja välittää heidän hyvinvoinnistaan. Se rohkaisee ihmisiä sitoutumaan tuloksekkaaseen toimintatapaan. Henkilöstötutkimukset – sopivien toimenpiteiden tukemana – parantavat omistautuneisuutta. Tämä vähentää poissaoloja ja tilapäisen työvoiman tarvetta merkittävästi ja johtaa näin huomattaviin säästöihin.”

Henkilöstötutkimukset – sopivien toimenpiteiden tukemana – parantavat omistautuneisuutta. Tämä vähentää poissaoloja ja tilapäisen työvoiman tarvetta merkittävästi ja johtaa näin huomattaviin säästöihin.”

Antero Levänen, henkilöstöjohtaja, HOK-Elanto

Työkykyä tulisi johtaa koko organisaation johdon toimesta, sillä asianmukaisesti toteutettuna se tukee kaikkia toimintoja ja parantaa merkittävästi työnkulkua. Leväsen mukaan kyse on lopulta melko pienistä asioista:

”Kehityksen mahdollistavat useat pienet tekijät jokaisessa yksikössä, kuten yleiset työjärjestelyt, uusiin tehtäviin perehdyttäminen, toimintojen jatkuva parantaminen, johdon rohkeus selvittää kaikenlaiset ongelmatilanteet sekä esteetön kommunikaatio. Yksityiskohtien huomioiminen mahdollistaa merkittäviä saavutuksia.”


HOK-Elanto tuottaa etuja ja palveluja pääkaupunkiseudun ja lähialueiden asukkaille. Yrityksellä on yli puoli miljoonaa asiakasomistajataloutta, yli 6200 työntekijää ja 300 toimipaikkaa mukaan lukien marketteja, tavarataloja, ravintoloita ja liikennemyymälöitä. HOK-Elanto on S-Ryhmän suurin paikallinen osuuskauppa ja pääkaupunkiseudun suurin työllistäjä. Eezy Flow toteuttaa S-Ryhmän henkilöstötutkimukset.

Lue lisää onnistumisia