Change Management Sponsor Briefing Muutostuki

Kilpailuetua muutoksesta

Johdon muutostuki – Change Management Sponsor Briefing

Proscin globaalin muutosjohtamistutkimuksen mukaan muutoshankkeen ylivoimaisesti tärkein menestystekijä on ylimmän johdon aktiivinen ja näkyvä toiminta muutoshankkeen puolesta. Proscin metodiikassa tätä kutsutaan sponsoroinniksi. Johdon muutostuki eli Change Management Sponsor Briefing on keino ylimmän johdon tukemiseen ja ohjaamiseen organisaation muutostilanteessa.

Ketterä ja tehokas valmennus

Tämä puolen päivän valmennus tarjoaa ylimmälle johdolle tiedot ja taidot parantaa muutoshankkeiden tuloksia johtamalla tehokkaasti muutoksen inhimillistä puolta.

Valmennus demonstroi tehokkaan muutosjohtamisen ja liiketoiminnan tulosten välisen kriittisen yhteyden. Muutosvastaavat johtajat tulevat arvioimaan kykynsä sponsoroinnissa ja strategisten muutosten johtamisessa, sekä oppivat näkemään oman roolinsa projektien strategisessa onnistumisessa. Johdon muutostuki on avain tähän.


Seuraavat avoimet muutosjohtamisen koulutukset

18.-20.01.2022 Muutosjohtamisen Prosci-sertifiointiohjelma (3pv / etä/englanniksi) Lisätietoja

25.01.2022 Prosci-metodiikan päivityspaketti (1pv / lähi/suomeksi) Lisätietoja

15.-17.03.2022 Muutosjohtamisen Prosci-sertifiointiohjelma (3pv / lähi/suomeksi) Lisätietoja

26.-28.04.2022 Muutosjohtamisen Prosci-sertifiointiohjelma (3pv / etä/ englanniksi) Lisätietoja

10.05.2022 Ota muutos haltuun – muutosjohtamisen perusteet  (1pv /suomeksi) Lisätietoja

14.-16.06.2022 Muutosjohtamisen Prosci-sertifiointiohjelma (3pv / lähi/suomeksi) Lisätietoja

6.-8.09.2022 Muutosjohtamisen Prosci-sertifiointiohjelma (3pv / lähi/suomeksi) Lisätietoja

11.-13.10.2022 Muutosjohtamisen Prosci-sertifiointiohjelma (3pv / etä/englanniksi) Lisätietoja

08.11.2022 Ota muutos haltuun -muutosjohtamisen perusteet (1pv /suomeksi) Lisätietoja

29.11.-1.12.2022 Muutosjohtamisen Prosci-sertifiointiohjelma (3pv / lähi/suomeksi) Lisätietoja

Tai tiedustele tulevia koulutuspäiviä
teppo.kolehmainen@eezy.fi


Miksi?

 • Ymmärrä muutosjohtamisen merkitys strategian onnistumisen ja tulosten kannalta
 • Parhaat käytännöt muutoksen sponsorointiin ja ihmisten huomioimiseen tulosten saavuttamiseksi
 • Varmista tarvittavat resurssit muutokselle aloite- ja projektitasolla

Kenelle?

Organisaatioiden muutoshankkeiden läpiviennistä ja muutoskyvykkyyden kehittämisestä vastaaville . Rooleja voivat olla esimerkiksi:

 • Muutoshankkeesta vastaava johtajat
 • Projektipäälliköt ja -johtajat
 • Ylin johto / sponsorit

Valmennus sisältää

 • Muutoksenjohtamisen ja tulosten välinen yhteys
 • Muutosjohtamisen ROI ja business case
 • Benchmarking ja parhaat käytännöt
 • Sponsorin rooli
 • Sponsorien, projektien ja organisaation onnistumisen edellytykset
 • Proscin 3-vaiheinen muutosjohtamisen prosessi
 • Henkilökohtaisen muutoksen ADKAR®-malli
 • Roolit muutoksen johtamisessa
 • Muutosjohtamisen kypsyystaso organisaatiossa
 • Kurssimateriaalit ovat englanniksi, valmennus pidetään suomeksi tai englanniksi, osallistujista riippuen.

Huomioi muutosjohtamisessa

Valitse muutoshankkeeseesi kokenut ja monialainen kumppani. Muutosprosessia ei voi koskaan täysin ulkoistaa tai jättää vain pienen sisäpiirin tehtäväksi, mutta kokenut kumppani osaa ohjata työtä systemaattisesti, huomioiden ihmisten inhimillisen puolen.

Varmista suunnitelmallisuus ja systematiikka. Miltä muutos näyttää polkuna, mitä tunnetiloja ihmiset käyvät läpi sen aikana ja mitä konkreettisia väliaskeleita organisaation täytyy ottaa?

Nopeat voitot konkretisoivat muutoksen ja siksi koostamme muutossuunnitelman rinnalle aina listan asioista, jotka voidaan korjata/poistaa/lisätä per heti. Ei ensi kvartaalilla, eikä ensi strategiakaudella, vaan heti. Tämä varmistaa, että muutoksesta tulee näkyvää ja toiminta kohti uutta suuntaa saadaan heti käyntiin.

Vahvista omaa osaamistasi ja etsi sparrauskumppani, joka auttaa sinua näkemään karikot. Tarvitset muutoksen johtamiseen sekä organisaation sisäisen sponsorin (tukijan), että ulkopuolisen asiantuntijan.

Miksi Eezy Flown muutostuki?

 • Osaaminen, työkalut, metodit, mallit ja tekijät saman katon alta. Meiltä saat tukea tutkimuksista strategioihin, muutosjohtamiseen ja uuden suunnan viestintään. Osaamme katsoa hankettasi kokonaisuutena ja auttaa rakentamaan huomisen kilpailukykyä.
 • Kaikki muutos vaatii muutosjohtamista. Olemme Prosci-muutosjohtamisen metodin virallinen edustaja Suomessa.
 • Näyttävät tulokset kaupallistamisesta, yritysmuotoilusta ja onnistuneista kasvustrategioita. Meillä on kyky saada asioita tapahtumaan, oli kyseessä sitten hotelli, sydänsiru, lääkeyhtiö, aluekehityshanke, kauppaketju tai kansainvälistyminen.

Asiakkaitamme

Liikkuva Suomi

Prosci tarjoaa mallin inhimillisen muutoksen johtamiseen ja se pätee niin työelämässä kuin henkilökohtaisella tasolla. Systemaattinen eteneminen auttaa hahmottamaan muutoksen vaihteita.

Antti Luukkanen
CEO, Liikkuva Suomi

Attendo

Proscin systemaattinen malli ottaa huomioon myös ihmisjohtajuuden. Pitkä historia osoittaa, että muutoksessa onnistutaan 6x todennäköisemmin Proscin mallin avulla.

Virpi Holmqvist
Liiketoimintajohtaja
Attendo Suomi

Fredman Group

”Projektia suunniteltaessa on yhtä tärkeää suunnitella ihmispuolen muutoksia, kuin projektin onnistuminen, jos haluaa päästä haluamiinsa tuloksiin.”

Marju Vroman
HR- ja vastuullisuuspäällikkö
Fredman Group

Nomentia

Proscissa on arvokasta sen konkreettisuus. Nyt meillä on keinoja, joiden avulla voimme käsitellä muutokseen liittyviä tunteita sekä vietyä muutosta läpi jokapäiväisessä työssä. Näin muutoksesta saadaan uhan sijaan mahdollisuus.

Ilse Manner
HR-johtaja, Nomentia

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Teppo Kolehmainen

Muutosjohtaja

045 670 0508
teppo.kolehmainen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Heli Saarelainen

Valmentaja, muutosjohtaja

050 376 1139
heli.saarelainen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Riikka Yli-Opas

Muutosopas, Projektipäällikkö

050 552 2097
riikka.yli-opas@eezy.fi
Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

  Muita muutoskoulutuksen palveluitamme ovat Prosci-sertifiointivalmennus, Muutosjohtamisen perusteet ja Esihenkilön muutosjohtamistaidot.

  Takaisin Muutoskoulutukset-sivulle.