Asiakastutkimukset Tunne asiakkaasi

Kilpailuetua tiedosta

Asiakastutkimus auttaa tuntemaan asiakkaasi

Asiakaskokemus on asiakkaan subjektiivinen kokemus yrityksestä tai sen tuotteista ja palveluista. Se muodostuu kaikista tunteista, kohtaamisista ja mielikuvista, joita asiakkaalla on yrityksestä ja ohjaa voimakkaasti ostokäyttäytymistä.

Asiakastutkimukset auttavat organisaatioita ymmärtämään asiakaskokemuksen merkityksen ja linkittämään sen yrityksen strategisiin tavoitteisiin. Tutkimuksen avulla tavoitat asiakaskokemuksen ytimen ja nostat sen työkalujemme avulla sekä johdon pöydälle että jokaisen esimiehen nähtäville.

Hyvä asiakaskokemus tukee asiakaspysyvyyttä

Uskomme, että hyvin johdettu asiakaskokemus elää jokaisen esimiehen ja työntekijän arjen tavoitteissa. Asiakaskokemuksen kehittäminen tukee asiakaspysyvyyttä, joka vaikuttaa suoraan organisaation tuloksellisuuteen.

Parempi asiakaspysyvyys vaikuttaa suoraan organisaation tuloksellisuuteen. Analysoimme tuloksia suhteessa muihin asiakkaalle tärkeisiin tunnuslukuihin, jolloin saat näkyvyyttä arjen johtamiseen ja kehittämiseen.

Strategiset asiakastutkimukset

 • Antavat perusteellisemman kuvan yritykselle asiakkuuksien nykytilasta ja tavoitteista
 • Tarjoavat syvällisempää ymmärrystä ja sisältävät usein haastatteluja ja työpajoja

Operatiiviset asiakastutkimukset

 • Antavat arjen työkaluja asiakasrajapinnassa toimiville henkilöille selvittämällä mikä asiakastyössä, palvelussa ja ympäristössä toimii hyvin ja mikä vaatii kehittämistä.

Asiakastutkimuksen prosessi

Esimerkkejä asiakastutkimuksista

 • Asiakastyytyväisyystutkimukset: B2B ja B2C
 • Jatkuvat palautekyselyt
 • Projektikyselyt
 • Asiakassuhteen syventäminen
 • Uusien palveluiden/tuotteiden kehittäminen

Asiakastutkimuksen menetelmiä

 • Tutkimukset: online-tutkimukset/paperilomake, ad hoc ja jatkuvat
 • Haastattelut: kokeneiden asiantuntijoiden tekemät syvähaastattelut tuomaan lisäymmärrystä numerodataan
 • Työpajat asiakasymmärryksen luomiseen ja yhteisen näkemyksen saavuttamiseen
 • Yhteisanalyysit: mm. asiakas- ja henkilöstötutkimus, sairaspoissaolot, myyntiluvut ja asiakastyytyväisyys jne.
Onnistunut asiakastutkimus on monen eri menetelmän kokonaisuus.

Asiakastutkimus – huomioi nämä

Kokeile rohkeasti eri menetelmiä. Numerodata antaa laaja-alaista tietoa helposti, mutta joskus on tärkeää myös syventää asioita esim. haastatteluilla ja datojen yhdistämisellä.

Tutkimus ja kehitys kulkevat käsi kädessä. Pelkkä tieto ei vielä riitä, vaan tarvitset työn rinnalle kumppanin, joka osaa ratkaista ongelmat ja viedä uudet toimintamallit arkeen.

Tunnetason tekijät. Ihmiset eivät aina tiedä, miksi toimivat niin kuin toimivat. Siksi tunnetason tekijöiden mittaaminen on tärkeää.

Nopeat voitot ja pidemmän aikavälin strategia. Osa tutkimuksessa esiin nousevista asioista on usein nopeasti korjattavissa. Tämän lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota strategiaan ja tulevaisuuteen. Miten varmistetaan, että nykyinen tekeminen jatkuu onnistuneesti, mutta samalla huomioidaan tulevaisuuden muutokset? Nopeiden voittojen lisäksi jatkuva kehittäminen ja muutoksen seuraaminen on merkityksellistä ja tärkeää

Miksi tutkimus Eezy Flown kanssa?

 • Tutkimus, kehitys, tekijät ja työkalut kaikki saman katon alta. Osaamme kiteyttää tutkimuslöydökset ja valjastaa ne kehityksen keihäänkärjeksi. Valtava bisnesosaaminen, kaupallistaminen, strategiat ja johtamisen kehittäminen yhdestä osoitteesta.
 • Suomen laajin henkilöstökokemuksen tietopankki. Valtava kansainvälinen taustanormisto huomioiden kulttuurit ja eri henkilöstöryhmät. Yli 30 vuoden kokemus on opettanut muovaamaan palvelumallejamme asiakaslähtöiseksi.
 • Moderni tutkimusteknologia ja tekoälyn niin tutkimuksissamme, kuin tulosten purkamisessa.
 • Vankka teoriatausta yhdistettynä arjen tekemisen tasolle. Vaikka olemme tutkijoita, puhumme ihmistä ja bisnestä.

Asiakkaitamme

HOK-Elanto

HOK-Elanto otti käyttöön Eezy Flown PeoplePower®-henkilöstötutkimuksen vuonna 2011 ja siitä lähtien tulokset ovat parantuneet joka vuosi.

Henkilöstötutkimukset – sopivien toimenpiteiden tukemana – parantavat omistautuneisuutta. Tämä vähentää poissaoloja ja tilapäisen työvoiman tarvetta merkittävästi ja johtaa näin huomattaviin säästöihin.

– Antero Levänen / HOK-Elanto

HOK-Elanto & työkykyjohtaminen

Deltamarin

Strategiatutkimuksesta saadun tiedon pohjalta olemme nyt hioneet omaa strategiaviestintäämme ja pystyneet kohdentamaan sitä oikein. Uskon, että tämän prosessin kautta yrityksemme pystyy tavoittelemaan juuri niitä tavoitteita, joita strategiaamme on linjattu.

– Jari Nurmi / Deltamarin

Deltamarin & strategiatutkimus

Hansel

Yritysjärjestelymme toteuduttua vuonna 2019 oli paikallaan tässä yhteydessä myös arvioida yrityksemme arvojen sisältöä ja toimivuutta. Tarvittiin ja saatiin ulkopuolisen ammattimaista apua ja uskottavuutta näin vaativan kokonaisuuden läpiviemiseen.

– Raili Hilakari / Hansel

Hansel & toimintakulttuurin yhdistäminen

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Juha Ala-Lipasti

Business Development & Sales Director

050 540 6407
juha.ala-lipasti@eezy.fi
Ota yhteyttä

Päivi Kari

Business Development & Sales Director

040 064 0005
paivi.kari@eezy.fi
Ota yhteyttä

Katja Louhema-Santasärkkä

People & Business Development Director

040 071 3120
katja.louhema-santasarkka@eezy.fi
Ota yhteyttä

Jarmo Ruohonen

Business Development & Sales Director

040 057 3194
jarmo.ruohonen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

  Takaisin Tutkimukset-sivulle.