360-arvioinnit Palaute lähijohtamisesta

Kilpailuetua tiedosta

360-palaute apuna lähijohtamisen kehittämisessä

Lähijohtamisen kehittäminen on tärkeä osa koko henkilöstökokemuksen kehittämistä. Vahva johtajuus ja liiketoiminnan kehittäminen varmistetaan säännöllisellä palautteella. Eezy Flown lähijohtamisen kehittämiseen tarkoitettu 360-arviointi tukee tuloksellista lähijohtamista.

Autamme organisaatiotasi lähijohtamisen kehittämisessä ja esihenkilöiden yksilöllisten kehittymispolkujen rakentajana. Johtamisen tutkimukset ja niistä saatu palaute antavat arvokasta ja aitoa tietoa, joka edesauttaa johtajan henkilökohtaista kasvua.

Miksi?

 • Lähijohtamisen mittaaminen auttaa suuntaamaan johtamisen kehittämisen toimenpiteet oikeisiin asioihin
 • Lähijohtamisella voidaan varmistaa henkilöstön viihtyvyys ja organisaation toiminnan suotuisa kehittyminen
 • Palautteen avulla esihenkilö saa myös tietoa omista vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan,

Kenelle?

Yrityksille, jotka tarvitsevat:

 • Ymmärrystä johdon roolista henkilöstökokemuksen kehittämisessä
 • Työkaluja esihenkilöiden kehityspolkujen rakentamiseen
 • Tukea johtamisen kehittämiseen kokonaisuutena

360-arvioinnin osa-alueet

360-arviointi jakaantuu seuraavaan kahdeksaan osa-alueeseen:

 • tavoitteellisuus
 • päätöksenteko ja tehokkuus
 • motivointi ja vuorovaikutus
 • tunneäly
 • esimerkkinä toimiminen
 • itsensä johtaminen
 • muutoksen johtaminen
 • asiakaskokemus

Nämä kahdeksan osa-aluetta kuuluvat keskeisesti lähijohtamiseen ja siinä onnistumiseen. 360-palaute kertoo, miten esihenkilö näillä osa-alueilla onnistuu ja antaa suuntaviivat lähijohtamisen kehittämiselle.

360-esimiespalaute antaa suuntaviivat esimiestyön kehittämiselle.

Huomioi 360-arvioinnissa

 • 360-palautteen avulla lähijohtamisen kehittäminen pystytään toteuttamaan johdonmukaisesti faktapohjalta. 
 • 360-palaute kertoo, kuinka menestyksekkäästi henkilöt hallitsevat ja kehittävät monimutkaisia työkokonaisuuksia sekä kykenevät johtamaan muita.
 • Palaute esittää jäsennetysti kehittämistarpeet organisaatiossa antamalla hyödyllistä tietoa yrityksen johtamiskulttuurista.

Miksi Eezy Flown 360-arviointi?

Me Eezy Flowssa olemme johtamisen, organisaatioiden ja ihmisten kehittäjä sekä luotettu kumppani. Lähijohtamisen kehittämisestä hyötyvät sekä yksilö itse että koko organisaatio.

Avullamme lähijohtamisen kehittäminen on johdettua ja tavoitteellista. Johtamisen kehittämisen palveluihimme kuuluvat 360-arvioinnin ohella myös johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyn arvioinnit.

Kehitämme lähijohtamista hyödyntämällä syvähaastatteluja, valmennuksia, työpajoja ja Business Coachingia niin yksilö- kuin ryhmätasolla. 

Eezy Flow tarjoaa tukea myös asiantuntijatyön kehittämiseen 270-arvioinnin avulla. 270-palaute vahvistaa itsetuntemusta, joka antaa hyvät lähtökohdat henkilökohtaisen toimintatavan tavoitteelliselle kehittämiselle. 270-arvioinnin sisältö on osittain sama 360-arvioinnin kanssa.

Asiakkaitamme

HOK-Elanto

HOK-Elanto otti käyttöön Eezy Flown PeoplePower®-henkilöstötutkimuksen vuonna 2011 ja siitä lähtien tulokset ovat parantuneet joka vuosi.

Henkilöstötutkimukset – sopivien toimenpiteiden tukemana – parantavat omistautuneisuutta. Tämä vähentää poissaoloja ja tilapäisen työvoiman tarvetta merkittävästi ja johtaa näin huomattaviin säästöihin.

– Antero Levänen / HOK-Elanto

HOK-Elanto & työkykyjohtaminen

Deltamarin

Strategiatutkimuksesta saadun tiedon pohjalta olemme nyt hioneet omaa strategiaviestintäämme ja pystyneet kohdentamaan sitä oikein. Uskon, että tämän prosessin kautta yrityksemme pystyy tavoittelemaan juuri niitä tavoitteita, joita strategiaamme on linjattu.

– Jari Nurmi / Deltamarin

Deltamarin & strategiatutkimus

Hansel

Yritysjärjestelymme toteuduttua vuonna 2019 oli paikallaan tässä yhteydessä myös arvioida yrityksemme arvojen sisältöä ja toimivuutta. Tarvittiin ja saatiin ulkopuolisen ammattimaista apua ja uskottavuutta näin vaativan kokonaisuuden läpiviemiseen.

– Raili Hilakari / Hansel

Hansel & toimintakulttuurin yhdistäminen

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Kiki Brandt-Tallqvist

Kulttuurihakkeri, strategi

040 576 9089
kiki.brandt@eezy.fi
Ota yhteyttä

Johanna Lagos

People & Business Development Manager

045 262 4785
johanna.lagos@eezy.fi
Ota yhteyttä

Johanna Lehmus

People & Business Development Director

040 501 0844
johanna.lehmus@eezy.fi
Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

  Muita johtamisen tutkimuksia ovat Johtoryhmä- ja hallitusarvioinnit sekä Käyttäytymisprofiilit.

  Takaisin Johtamisen tutkimukset -sivulle.