360-arvioinnit Palaute lähijohtamisesta

Kilpailuetua tiedosta

360-palaute apuna lähijohtamisen kehittämisessä

Lähijohtamisen kehittäminen on tärkeä osa koko henkilöstökokemuksen kehittämistä. Vahva johtajuus ja liiketoiminnan kehittäminen varmistetaan säännöllisellä palautteella. Eezy Flown lähijohtamisen kehittämiseen tarkoitettu 360-arviointi tukee tuloksellista lähijohtamista.

Autamme organisaatiotasi lähijohtamisen kehittämisessä ja esihenkilöiden yksilöllisten kehittymispolkujen rakentajana. Johtamisen tutkimukset ja niistä saatu palaute antavat arvokasta ja aitoa tietoa, joka edesauttaa johtajan henkilökohtaista kasvua.

Miksi?

 • Lähijohtamisen mittaaminen auttaa suuntaamaan johtamisen kehittämisen toimenpiteet oikeisiin asioihin
 • Lähijohtamisella voidaan varmistaa henkilöstön viihtyvyys ja organisaation toiminnan suotuisa kehittyminen
 • Palautteen avulla esihenkilö saa myös tietoa omista vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan,

Kenelle?

Yrityksille, jotka tarvitsevat:

 • Ymmärrystä johdon roolista henkilöstökokemuksen kehittämisessä
 • Työkaluja esihenkilöiden kehityspolkujen rakentamiseen
 • Tukea johtamisen kehittämiseen kokonaisuutena

360-arvioinnin osa-alueet

360-arviointi jakaantuu seuraavaan kahdeksaan osa-alueeseen:

 • tavoitteellisuus
 • päätöksenteko ja tehokkuus
 • motivointi ja vuorovaikutus
 • tunneäly
 • esimerkkinä toimiminen
 • itsensä johtaminen
 • muutoksen johtaminen
 • asiakaskokemus

Nämä kahdeksan osa-aluetta kuuluvat keskeisesti lähijohtamiseen ja siinä onnistumiseen. 360-palaute kertoo, miten esihenkilö näillä osa-alueilla onnistuu ja antaa suuntaviivat lähijohtamisen kehittämiselle.


Huomioi 360-arvioinnissa

 • 360-palautteen avulla lähijohtamisen kehittäminen pystytään toteuttamaan johdonmukaisesti faktapohjalta. 
 • 360-palaute kertoo, kuinka menestyksekkäästi henkilöt hallitsevat ja kehittävät monimutkaisia työkokonaisuuksia sekä kykenevät johtamaan muita.
 • Palaute esittää jäsennetysti kehittämistarpeet organisaatiossa antamalla hyödyllistä tietoa yrityksen johtamiskulttuurista.

Miksi Eezy Flown 360-arviointi?

Me Eezy Flowssa olemme johtamisen, organisaatioiden ja ihmisten kehittäjä sekä luotettu kumppani. Lähijohtamisen kehittämisestä hyötyvät sekä yksilö itse että koko organisaatio.

Avullamme lähijohtamisen kehittäminen on johdettua ja tavoitteellista. Johtamisen kehittämisen palveluihimme kuuluvat 360-arvioinnin ohella myös johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyn arvioinnit.

Kehitämme lähijohtamista hyödyntämällä syvähaastatteluja, valmennuksia, työpajoja ja Business Coachingia niin yksilö- kuin ryhmätasolla. 

Eezy Flow tarjoaa tukea myös asiantuntijatyön kehittämiseen 270-arvioinnin avulla. 270-palaute vahvistaa itsetuntemusta, joka antaa hyvät lähtökohdat henkilökohtaisen toimintatavan tavoitteelliselle kehittämiselle. 270-arvioinnin sisältö on osittain sama 360-arvioinnin kanssa.

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Kiki Brandt-Tallqvist

Yritysmuotoilija, kulttuuri & strategia

040 576 9089
kiki.brandt@eezy.fi
Ota yhteyttä

Johanna Lehmus

Johtaja, Tutkimus & tieto

040 501 0844
johanna.lehmus@eezy.fi
Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

Muita johtamisen tutkimuksia ovat Johtoryhmä- ja hallitusarvioinnit sekä Käyttäytymisprofiilit.

Takaisin Johtamisen tutkimukset -sivulle.