BMH Technology hakee kasvua henkilöstökokemuksella ja johtamisella

BMH Technology on vuonna 1929 perustettu suomalainen cleantech-yritys. Yhtiö on yksi maailman suurimmista materiaalinkäsittelyjärjestelmien toimittajista, ja se auttaa asiakkaitaan ympäri maailmaa muuttamaan jätteen raaka-aineeksi ja sitä kautta uusiutuvaksi energiaksi. 

BMH on lähtenyt hakemaan strategiansa mukaan kasvua kansainvälisiltä markkinoilta ja haluaa varmistaa tulevaisuuskestävän toimintamallin myös johtamisen ja henkilöstökokemuksen osalta. 

Henkilöstötutkimukset muutoksen ajurina 

Henkilöstökokemus on BMH:lle merkittävä strateginen kilpailuetu ja yrityksen tavoitteena on pitkällä aikavälillä ylittää kansallinen asiantuntijatason benchmark henkilöstötyytyväisyydessään. 

Tietoon perustuva kehittäminen auttaa kohdistamaan henkilöstökehittämisen resurssit oikein. Esihenkilötasolla kehitys on ollut nousujohteista. Muutosten toteuttaminen on selkeytynyt ja parantunut, ja muutosten johtaminen tapahtuu sujuvammin. 

BMH:lla tehtyjen muutosten vaikutuksia mitataan aina seuraavan vuoden henkilöstötutkimuksessa, sillä monivuotinen data on vertailukelpoista. 

“Eezy Flown kanssa työstetty People Power on ollut joustava työkalu, jonka avulla olemme saaneet laajasti käsityksen henkilöstön hyvinvoinnista ja ajatuksista. Asioita saadaan nostettua esille ja toimintaa pystytään kehittämään strategisesti”, kertoo BMH:n Director, People & Culture, Niina Jäpölä

Next Level -johtamisen käsikirja luo yhteiset standardit 

Yhteistyö Eezy Flown kanssa jatkui johtamisen kehittämisen ja yhteisten toimintamallien osalta. 

Esihenkilöohjelman tavoitteena oli tukea esihenkilöitä johtamistaidoissa, ja varmistaa esihenkilöiden motivaatio ja osaaminen myös tulevaisuudessa. Tämä saavutettiin rakentamalla yhdessä BMH:n johtamisen periaatteet, käytännöt ja pelisäännöt

Henkilöstö pääsi itse muotoilemaan yhteisiä toimintamalleja, jotka vauhdittaisivat heidän kasvuaan ja menestystään kasvavilla markkinoilla. Hyvän johtamisen perusteita käytiin yhdessä läpi strategiaan pohjautuen. Omaa esihenkilötyötä lähdettiin kehittämään Disc-persoonallisuusanalyysien, 360-arviointien ja yhdessä sovittujen toimintamallien pohjalta. 

“Meillä ei ehkä ollut aiemmin yhdessä sovittua johtamisen mallia, vaan jokainen esihenkilö toimi oman osaamisensa puitteissa. Valmennuksissa määrittelimme yhteistä johtamismalliamme ja harjoittelimme arjen esihenkilötyön tietoja ja taitoja”, Jäpölä jatkaa. 

Yrityksen sisällä otettiin käyttöön uusia toimintamalleja, kuten sparrausparit ja henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat. Jatkossa oman johtamisen kehittämiseen on kaikilla sitä varten allokoitua aikaa, ja kehittäminen on tavoitteellisempaa. 

Myöhemmin koostettu esihenkilöille suunnattu Next Level – johtamisen käsikirja toimii yhtiössä nyt itsenäisenä johtamisen kehittämisen työkaluna, johon on kirjattu BMH:n yhteinet johtamisen pelisäännöt. Pelikirjan avulla BMH voi jatkaa myöhemmin esihenkilö- ja johtamistaitojen harjoittelua oman HR:n vetämänä. 

“Se, mikä meidän uudessa johtamisen käsikirjassa on hienoa, on se, että sitä ei ole kirjoitettu vain esihenkilöille, vaan se toimii ja on käytettävissä kaikkeen johtamiseen. Se siis palvelee meitä juuri oikealla tavalla nyt kun olemme laajentamassa valmennusta. Kirja on myös lupaus omalle henkilöstölle siitä, millaista johtamista heillä on lupa odottaa”, tiivistää Jäpölä. 

Ohjelman ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen, ja projekti jatkuu entistä laajempana tulevaisuudessa. Esihenkilöiden lisäksi ohjelman seuraavassa vaiheessa mukaan otetaan laajempi ryhmä johtamistyötä tekeviä henkilöitä. 

Sujuva yhteistyö on onnistuneen hankkeen perusta 

BMH:lla on oltu erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Eezy Flown konsulttien kanssa. Erityisesti asiakkaan kuuntelu ja joustaminen muuttuvissa tilanteissa on lämmittänyt mieltä, ja kokonaisvaltainen ote on tuonut apua moneen eri asiaan, monesta eri näkökulmasta. 

Lue lisää! 

Johtamisen mallintaminen ja kehittäminen 

Henkilöstötutkimukset 

Ratkaisun toteuttajat

Harri Tammiruusu

Valmentaja & yritysmuotoilija, liiketoimintakehitys

050 055 8888
harri.tammiruusu@eezy.fi

Ota yhteyttä

Heli Saarelainen

Valmentaja, muutosjohtamisen asiantuntija

050 376 1139
heli.saarelainen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Riikka Korpinen

Valmentaja, johtaminen & vuorovaikutus

050 300 2547
riikka.korpinen@eezy.fi

Ota yhteyttä