Kestävä kehitys osana yrityskulttuuria

Kulttuuri, arvot ja johtaminen tukemaan kestävän kehityksen tavoitteita

Miksi kestävä kehitys?

Asiakkaasi, sijoittajasi ja julkishallinto ovat tänään yhä kiinnostuneempia siitä, millainen rooli organisaatiolla on maailmassa. Millaisen muutoksen saatte aikaan? Miten suojelette ympäristöä? Miten reagoitte yhteiskunnan ja ihmisten ongelmiin? 

Humanitaaristen ja ympäristöllisten kriisien äärellä ihmisten tarve ja tahto näiden haasteiden kohtaamiselle kasvaa ja katseet kääntyvät usein organisaatioihin, joiden kanssa ihminen on vuorovaikutuksessa. 

Olemme ympäristöasioiden suhteen eittämättä myöhässä – siitä kielii myös uusi EU:n kestävyysraportointidirektiivi, joka astuu voimaan tammikuussa 2024. Töihin on ryhdyttävä tänään.

Markkinoiden ainoa kestävän kehityksen kulttuuritutkimus

Vaikka kestävän kehityksen tavoitteet olisi laadittu erinomaisesti, ei tehokas toiminta niiden saavuttamiseksi ole mahdollista ilman yrityksen kulttuurin ja arvojen tuntemusta. 

Barrett-menetelmällä toteutettu Kestävän kehityksen kulttuuritutkimus mahdollistaa yrityskulttuurin mittaamisen ja kehittämisen suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tutkimustuloksista luotava raportti kertoo organisaatiolle ne tekijät, jotka mahdollistavat kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen, ja ne tekijät, jotka sitä mahdollisesti hidastavat. Se siis tarjoaa johdolle keinon yrityskulttuurin vahvuuksien ja mahdollisuuksien ymmärtämiseen.

Työntekijät saavat äänensä kuuluviin, kun heidän näkemyksensä kestävästä kehityksestä ja sen merkityksestä tulee huomioiduksi tutkimuksessa. Raportti tuottaa tiekartan yrityksen pitkäaikaiselle kestävälle kehitykselle; säännöllinen arviointi seuraa kehitysprosessia ja huomioi myös nousevia tarpeita.

Barrett-menetelmä mittaa todellisia arvoja

Barrett-tutkimus on kulttuurin mittaamiseen ja syväymmärtämiseen kehitetty menetelmä, jonka avulla voidaan mitata nykykulttuuria ja osoittaa kulttuurin haluttu suunta. Barrett Analytics kertoo, mitä organisaation ihmiset arvostavat ja minkä arvojen mukaan henkilöstöä johdetaan.

Miksi?

 • Mahdollistaa kulttuurin ja kehityksen mittaamisen suhteessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 
 • Tarjoaa johdolle keinon yrityskulttuurin vahvuuksien ja mahdollisuuksien mittaamiseen ja ymmärtämiseen kestävän kehityksen kannalta – mitä et voi mitata, et voi johtaa
 • Antaa äänen työntekijöille ja dokumentoi yksilöiden näkemykset
 • Tuottaa tiekartan pitkäaikaiselle kehitykselle
 • Automaattinen pääsy alakohtaiseen benchmark-dataan

Kenelle?

Kestävä kehitys koskettaa meistä jokaista. Mutta raportti on erityisen hyödyllinen;

 • Organisaatioille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita kestävästä kehityksestä
 • Organisaatioille, jotka haluavat oppia lisää kyvykkyydestään vaikuttaa
 • Aloille, jotka ovat keskeisessä roolissa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa

Kestävän kehityksen kulttuuritutkimuksen prosessi


Linjaa ihmiset, kulttuuri ja kestävä kehitys toisiinsa

Kestävä kehitys ei voi olla ainoastaan johdon agendalla. Työntekijöiden arvot muodostavat kulttuurin, josta voimme oppia jatkuvasti:

 • Mitkä arvot tukevat henkilöstöä parhaiten YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa?
 • Ovatko johdon arvot kestävän kehityksen kulttuurin ja strategian mukaiset?
 • Onko yrityskulttuuri YK:n 5 P:n mukainen (people, prosperity, planet, peace, partnership)?
 • Vaikeuttaako jokin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista?
 • Mitä johdon tulisi tehdä eri tavalla edesauttaakseen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista?

Miltä Kestävän kehityksen kulttuuriraportti näyttää?

Kestävän kehityksen kulttuuritutkimus mittaa organisaatiokulttuurianne ja peilaa sitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Raportista opit muun muassa henkilöstön ja organisaation kulttuurillisesta yhteensopivuudesta, keskeisistä arvoista, potentiaalisesti rajoittavista arvoista sekä organisaation kyvykkyydestä toteuttaa kestävän kehityksen tavoitteita.

Miksi juuri Eezy Flow?

 • Data ohjaamassa tekemistä ja tukemassa päätöksiä. Käytämme maailmanlaajuisesti tunnettua Barrett Analytics kulttuurimittausta kulttuurin syväymmärrykseen. Datan avulla ymmärrämme organisaation päätöksenteon ja toimintatavan draivereita. On tärkeää aidosti tietää eikä arvata mitä kulttuurin tila on.
 • Muutosjohtamisen edelläkävijä. Olemme Prosci-muutosjohtamisen metodin virallinen edustaja Suomessa.
 • Osaaminen, työkalut, metodit, mallit ja tekijät saman katon alta. Osaamme kiteyttää organisaatiosta löytyvän tiedon ja valjastaa sen strategian keihäänkärjeksi. Tunnistamme liiketoiminnan vallitsevat lainalaisuudet ja osaamme puuttua epäkohtiin.
 • Näyttävät tulokset kulttuuritutkimuksesta ja -muotoilusta. Meillä on kyky saada asioita tapahtumaan, oli kyseessä sitten arvojen määrittelystä, kulttuurikehityksestä, strategian ja kulttuurin yhdistämisestä, arvojohtamisen tai kestävän kehityksen tukemisesta.

Nostetaanko yhdessä kestävä kehitys tärkeysjärjestyksen kärkeen?

Tilaa Kestävän kehityksen kulttuuritutkimus tai kysy lisää! 

Kiki Brandt-Tallqvist

Yritysmuotoilija, kulttuuri & strategia

040 576 9089
kiki.brandt@eezy.fi

Ota yhteyttä

Tina Karme

Sustainable Business Explorer

050 520 8880

Tai jätä viesti

Lue lisää aiheesta

Henkilöstötutkimuspalveluihimme kuuluu myös PeoplePower-henkilöstötutkimus.

Takaisin Henkilöstötutkimukset-sivulle.