Konseptointi
Flow Concept Bakery

Kilpailuetua tulevaisuudesta

Konseptointi – yksilölliset tuote- ja palvelukonseptit

Hyvä konsepti on kiinnostava, uskottava ja ostettava. Konseptointi on keino määritellä, mitä tapahtuu aina, oli kyseessä sitten tuote- tai palvelukonsepti, kohtaamisen konsepti tai esihenkilötyön konsepti. Konsepti tekee työstä johdettavaa, mitattavaa ja asettaa sen vähimmäisen erinomaisuuden tason, joka meidän kaikkien tulisi saavuttaa. Olipa kyseessä sitten hotelliketju, johtamismalli, palveluketju tai pizza, konseptointi tekee siitä monistettavaa, mitattavaa ja johdettavaa.

Konsepti jalkauttaa strategian

Konsepti jalkauttaa strategian tekemisen tasolle. Se kuvaa monistettavia toimintamalleja, joilla strateginen tahtotila saadaan arjen mitattaviksi tekemisiksi. Flow Concept Bakery on luova viiden pysähdyksen idealeipomo, jonka leipureilla mausteet ja rohkeus kokeilla ei lopu kesken.

Miksi?

 • Kiinnostavaa, uskottavaa, ostettavaa. Hyvä konsepti tuntuu, maistuu ja puhuttelee ajankohtaisuudellaan ja tarpeellisuudellaan.
 • Konsepti on konsepti vasta, kun se toteutuu aina. Ei joskus, ei yleensä, vaan joka kerta.
 • Konseptikuva auttaa viestimään konseptin ytimen omalle henkilöstölle, asiakkaille ja sidosryhmille.

Kenelle?

 • Tuotekonsepti jakeluketjuille, tuotekehittäjille, suurille organisaatioille ja franchising-ketjuille
 • Palvelukonsepti kohtaamisiin, palveluliiketoimintaan ja asiakasrajapintaan
 • Kohtaamisen konsepti johtamiseen, esihenkilötyöhön ja kulttuurin johtamiseen
 • Johtamisen konseptointi laadukkaan esihenkilötyöskentelyn määrittelemiseen.


Konseptoinnin prosessi

Strategia

Onnistunut konseptointi – huomioi nämä

Valitse konseptointityöhön kokenut ja monialainen kumppani. Konseptointiprosessia ei voi koskaan täysin ulkoistaa tai jättää vain pienen sisäpiirin tehtäväksi, koska toimiva konsepti pohjautuu laaja-alaiseen oman yrityksen, toimialan, kilpailijoiden ja asiakkaiden tuntemukseen.

Tavoittele rohkeasti erinomaisuutta. Liian usein konseptit jäävät liian ylätasolle, eivätkä tarpeeksi rohkeasti tavoittele toimialaa mullistavaa uutta toimitatapaa.

Konseptin jalkauttaminen on vähintään yhtä tärkeää, kuin itse konseptityö: viestintä, oma henkilöstö, asiakkaat, johtamismallit, mittarit ja konseptit.

Konseptoinnin laajuus riippuu siitä, ollaanko tarkistamassa yhteisiä toimintatapoja, vai luomassa uutta, toimialaa disruptoivaa palvelumallia.

Nopeat voitot. Nopeat voitot konkretisoivat muutoksen ja siksi koostamme konseptointiprosessin rinnalla aina listan asioista, jotka voidaan korjata/poistaa/lisätä per heti. Ei ensi kvartaalilla, ei ensi strategiakaudella, eikä vasta konseptointityön valmistuttua, vaan heti. Tämä varmistaa, että muutoksesta tulee näkyvää ja toiminta kohti uutta suuntaa on jo vauhdissa siinä vaiheessa, kun varsinainen konseptointi saadaan päätökseen.

Miksi Eezy Flown konseptointi?

 • Konseptityömme perustuu tutkimukseen ja tietoon, esimerkiksi henkilöstökokemus- ja asiakaskokemusdataan.
 • Konsulttimme ovat yritysmaailman rautaisia ammattilaisia, joilla on omakohtaista kokemusta menestyneiden yritysten kasvattamisesta ja kehittämisestä.
 • Osaaminen, työkalut, metodit, mallit ja tekijät saman katon alta. Osaamme kiteyttää organisaatiosta löytyvän tiedon ja valjastaa sen strategian keihäänkärjeksi. Tunnistamme liiketoiminnan vallitsevat lainalaisuudet, voimme kehittää yrityskulttuuria ja osaamme puuttua epäkohtiin.
 • Konseptin toteuttaminen vaatii muutosjohtamista. Olemme Prosci-muutosjohtamisen metodin virallinen edustaja Suomessa.
 • Näyttävät tulokset kaupallisestamisesta, yritysmuotoilusta ja onnistuneista kasvustrategioita. Meillä on kyky saada asioita tapahtumaan, oli kyseessä sitten hotelli, sydänsiru, lääkeyhtiö, aluekehityshanke, kauppaketju tai kansainvälistyminen.

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Piia Pärssinen

Yritysmuotoilija, asiakaskokemus & lean

040 501 6262
piia.parssinen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Kalle Ruuskanen

Strategiajohtaja

050 511 9723
kalle.ruuskanen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Heli Saarelainen

Valmentaja, muutosjohtamisen asiantuntija

050 376 1139
heli.saarelainen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Harri Tammiruusu

Valmentaja & yritysmuotoilija, liiketoimintakehitys

050 055 8888
harri.tammiruusu@eezy.fi

Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

Takaisin Strategiat ja konseptit -sivulle.