Muutos­johtaminen

Kilpailuetua muutoksesta

Mitä on muutos­johtaminen?

Muutosjohtaminen on systemaattinen toimintatapa, jonka fokus on muutoksen inhimillisessä puolessa eli ihmisissä. Muutosjohtamisen tavoite on, että muutoksen kohteena oleva tiimi, yksikkö tai organisaatio hyväksyy, omaksuu ja ottaa käyttöönne ratkaisut, jotka muutoshankkeella toteutetaan.

Muutoksen johtaminen tähtää siihen, että muutos ei jää sattuman varaan. Muutosjohtamisella on ratkaiseva merkitys muutoksen onnistumiseen erityisesti, kun…

 • kyseessä on bisneskriittinen must-win -hanke
 • projekti vaikuttaa siihen, miten ihmiset tekevät työtään
 • odotettavissa on muutosvastarintaa.

Mihin muutosjohtamista tarvitaan?

Yli 20 vuoden ajalta kerätty tutkimusdata kertoo, että tehokas muutosjohtaminen lisää merkittävästi onnistumisen todennäköisyyttä. Organisaatiot ovat jatkuvasti uusien haasteiden edessä: digitalisaatio, kulttuurimuutokset, uudet liiketoimintamallit. Investoinnin tuotto (ROI) on riippuvainen ihmisistä. Onnistumisen ratkaisee se, muuttavatko ihmiset todella ajatteluaan ja toimintaansa. Siksi tietoinen muutoksen johtaminen on tärkeää.

Muutosjohtamiskyvykkyyden kehittäminen auttaa:

 • parantamaan organisaation muutosketteryyttä
 • toteuttamaan muutoksen hyödyt, ei vain projektin tuotokset
 • saavuttamaan hankeinvestoinnin ihmisistä riippuvaisen tuoton (ROI)

Muutosjohtamisen avulla henkilöstö saa tarvitsemansa tuen ja valmiudet muutokseen:

 • 6 x Kuusinkertainen todennäköisyys päästä tavoitteisiin
 • 5 x Viisinkertainen todennäköisyys pysyä aikataulussa
 • 2 x Kaksinkertainen todennäköisyys pysyä budjetissa

Muutosjohtamisen ja viestinnän palvelut

Muutosjohtamisen kolme tasoa

Muutosjohtaminen auttaa valmistamaan ja tukemaan ihmisiä muutoksessa aina yksilötasolta koko organisaation tasolle asti.

Henkilötaso

Henkilötason muutosjohtaminen hyödyntää psykologiaa ja neurotieteitä, jotta ymmärrämme, miten ihmiset kokevat muutoksen ja mitä muutoksessa onnistuminen edellyttää. Proscin ADKAR® -malli on maailman eniten käytetty henkilökohtaisen muutoksen malli.

Projekti- ja hanketaso

Projekti-, hanke- tai ohjelmatasolla tehtävä muutoksen johtaminen antaa askelmerkit muutosta koskevien ihmisten tukemiseen. Proscin tutkimusdata kertoo, että hankkeet, joissa projekti- ja muutosjohtaminen hoidetaan systemaattisesti, onnistuvat muita hankkeita paremmin.

Organisaatiotaso

Organisaation muutosjohtamis-kyvykkyys tuottaa yritykselle kilpailuetua. Kun muutosjohtaminen integroidaan organisaation rakenteisiin, prosesseihin, projekteihin, rooleihin ja osaamiseen, se ei enää ole henkilöriippuvaista ad hoc -tekemistä, vaan yrityksen strateginen vahvuus.

Muutosjohtamisen simulaatiotyöpaja

Haluatteko harjoitella tiiminne kanssa muutosjohtamista käytännössä? Actee on työkalu muutosjohtamisen pelillistämiseen ja simulaatioon. Pääsette tiimisi kanssa rakentamaan kuvitteelliselle muutoshankkeellenne muutosjohtamisen suunnitelman ja testaamaan kokonaisuudenhallintaanne. Simulaatio auttaa ymmärtämään millainen muutos organisaatiolla on edessä ja mitkä ovat sen valmiudet onnistua.

Fasilitoitu työpaja

Kokeneet muutosjohtamisen valmentajamme suunnittelevat työpajan teemat kanssanne ja johdattavat tiiminne tehtävien läpi.

Löydät meiltä valmiita kokonaisuuksia tai tarpeisiinne räätälöityjä ratkaisuja. Muokattavat digitaaliset työkalumme sopivat tiimi- ja yksilöoppimiseen.

Hyödyt

Simulaatiotyöpajan avulla ymmärrät muutosprosessien tyypilliset vaiheet ja niiden merkityksen prosessin onnistumiselle. Saat myös näkemystä muutosvastarinnan eri tasoista ja interventiovaihtoehdoista.

Opit jatkoon

Simulaatiotyöpajan avulla saat työkaluja oman organisaatiosi muutosprosessiin.

Opit suunnittelemaan tehokkaita muutosprosesseja, joilla ohjaat työntekijät muutoksen läpi ja varmistat tavoitteiden toteutumisen.

Strategian viestintä

Strategia ja sen mukanaan tuoma muutos tarvitsevat tuekseen viestintää. Miltä uusi suuntamme näyttää, mitkä ovat kilpailuetumme markkinoilla ja mitä muutosta tämä vaatii meiltä kaikilta?

Strategian tulee loistaa läpi kaikesta viestinnästä.

 • Toimitusjohtajan tiedottaminen
 • Esihenkilön one2one-sparraukset
 • Kulttuurinen viestintä
 • Asiakas- ja sidosryhmäviestintä
 • Esitykset ja materiaalit

Asiakkaitamme

Attendo

Proscin systemaattinen malli ottaa huomioon myös ihmisjohtajuuden. Pitkä historia osoittaa, että muutoksessa onnistutaan 6x todennäköisemmin Proscin mallin avulla.

Virpi Holmqvist
Liiketoimintajohtaja
Attendo Suomi

Liikkuva Suomi

Prosci tarjoaa mallin inhimillisen muutoksen johtamiseen ja se pätee niin työelämässä kuin henkilökohtaisella tasolla. Systemaattinen eteneminen auttaa hahmottamaan muutoksen vaihteita.

Antti Luukkanen
CEO, Liikkuva Suomi

Fredman Group

”Projektia suunniteltaessa on yhtä tärkeää suunnitella ihmispuolen muutoksia, kuin projektin onnistuminen, jos haluaa päästä haluamiinsa tuloksiin.”

Marju Vroman
HR- ja vastuullisuuspäällikkö
Fredman Group

Nomentia

Proscissa on arvokasta sen konkreettisuus. Nyt meillä on keinoja, joiden avulla voimme käsitellä muutokseen liittyviä tunteita sekä vietyä muutosta läpi jokapäiväisessä työssä. Näin muutoksesta saadaan uhan sijaan mahdollisuus.

Ilse Manner
HR-johtaja, Nomentia

Fortum

Would not change anything. Teppo is one of the best instructors I have had in literally ages and being virtual did not dampen the experience

Head of Program and change management
Fortum

 

 

Fujitsu

I want to thank both Coaches Heli and Teppo. They are awesome team and such a professionals! Even though 3 days course was really intensive, Coaches managed to create perfect cadence which enabled everyone to stay along on the journey.

Business Change leader
Fujitsu

 

ABB

This course opened my eyes and thinking in many ways. I was always surprised how effectively the tools actually work and what kind of help they offer.

Olli Sotka
Marketing Development Manager, ABB

 

Granlund

Just a big thank you to Heli and Teppo for a very engaging way of training/coaching! This was a very valuable and exciting experience.

Kirsi Vienola
CRM Manager

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Heli Saarelainen

Valmentaja, muutosjohtamisen asiantuntija

050 376 1139
heli.saarelainen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Tommi Liesniemi

Muutosvalmentaja

040 560 8555
tommi.liesniemi@eezy.fi

Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

Takaisin Palvelumme-sivulle.