Bränditutkimus ValueScout®

Kilpailuetua tiedosta

Bränditutkimus mittaa brändikokemusta

Brändikokemus, asiakaskokemus ja henkilöstökokemus rakentuvat tunteista. Mitkä ovat todelliset tunnetason syyt, miksi asiakkaat ostavat tai eivät osta teiltä? Millainen yrityksenne on persoonana? Millaisena se koetaan ja mitä tunteita se herättää eri asiakasryhmissä? Entä henkilöstön keskuudessa? Millainen yritys- ja työnantajakuvanne on? Entä millainen on ideaalinen kokemus toimialallanne?

ValueScoutin bränditutkimus on validoitu mittausmetodi, joka paljastaa piilevää kasvupotentiaalia markkinoilta ja auttaa ymmärtämään asiakkaiden tai kuluttajien todellisia motiiveja – miksi asiakkaat ovat tai eivät ole kiinnostuneita ja lojaaleja? Tunnetason valinnoilla on tutkitusti eniten merkitystä ostopäätöksissämme.

Bränditutkimuksen hyödyt

Me Eezy Flowlla autamme organisaatiotasi selvittämään nykyisen brändikokemuksen ja kehittämään siitä entistäkin paremman. Tähän bränditutkimus on erittäin hyödyllinen työkalu, jonka tulosten avulla pystyt erottumaan kilpailijoista, löytämään kasvupotentiaalin, rakentamaan lojaliteettia ja johtamaan tunnekokemusta brändistäsi.

Brändikokemuksen tutkimisessa toimialan kehityssuunta ja ideaalikumppanin määrittely auttavat määrittelemään strategialle suuntaa. ValueScout on uuden sukupolven tutkimustyökalu, joka näyttää tason, jota suorin kysymyksin ei tavoiteta: tunnemotiivit.

Liity lukuisien ValueScoutin avulla kasvua rakentavien edelläkävijöiden joukkoon!  

Erotu kilpailijoista

Ymmärrä, millaista brändipersoonaa, tunnekokemusta ja arvoja toimialallasi kaivataan.

Rakenna lojaliteettia

Ymmärrä todelliset syyt asiakkaiden lojaliteettitason takana.

Löydä kasvupotentiaali

Paljasta piilevä kasvupotentiaali tunnetekijöillä.

Johda kokemusta

Mittaa tunnekokemusta jatkuvasti kaikissa kohtaamisissa.


Yli 80% valinnoistamme tapahtuu tiedostamattamme.

Perinteiset tutkimukset eivät riitä, koska ihmiset eivät osaa kertoa, miksi he toimivat kuten toimivat.


Bränditutkimuksen prosessi

Bränditutkimus on keino mitata brändikokemusta.

Bränditutkimus – huomioi nämä

Kokeile rohkeasti eri menetelmiä. Numerodata antaa laaja-alaista tietoa helposti, mutta joskus on tärkeää myös syventää asioita esim. haastatteluilla ja datojen yhdistämisellä.

Tutkimus ja kehitys kulkevat käsi kädessä. Pelkkä tieto ei vielä riitä, vaan tarvitset työn rinnalle kumppanin, joka osaa ratkaista ongelmat ja viedä uudet toimintamallit arkeen.

Tunnetason tekijät. Ihmiset eivät aina tiedä, miksi toimivat niin kuin toimivat. Siksi tunnetason tekijöiden mittaaminen on tärkeää.

Nopeat voitot ja pidemmän aikavälin strategia. Osa tutkimuksessa esiin nousevista asioista on usein nopeasti korjattavissa. Tämän lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota strategiaan ja tulevaisuuteen. Miten varmistetaan, että nykyinen tekeminen jatkuu onnistuneesti, mutta samalla huomioidaan tulevaisuuden muutokset? Nopeiden voittojen lisäksi jatkuva kehittäminen ja muutoksen seuraaminen on merkityksellistä ja tärkeää

Miksi bränditutkimus Eezy Flown kanssa?

  • Saat laadukkaat ja monipuoliset tutkimuskonseptit ja työkalut.
  • Tarjoamme ymmärrystä, tietoa ja näkemystä, joiden avulla kehität oikeita asioita.
  • Saat yhdestä paikasta parhaat tutkimukset, tekijät ja työkalut toiminnan kehittämiseen.
  • Sinua palvelee aina nimetty asiantuntijatiimi, joka auttaa henkilöstötutkimuksen ja kehitysmatkan jokaisessa vaiheessa.

Digitan innostava henkilöstökokemus

”Henkilöstön sitoutuneisuus ja innostuneisuus näkyy myös asiakkaille päin. Asiakastyytyväisyys on kasvanut huomattavasti ja on korkealla tasolla.”

Vesa Tykkyläinen, CEO, Digita Oy

Lue case

Turun ammatti­korkeakoulun henkilöstötutkimus

”Henkilöstön tuntemuksen aikaansaaminen edellyttää, että kehittämiselle annetaan riittävästi aikaa. Tästä syystä vuosittain toteutettu henkilöstötutkimus on koettu meillä toimivaksi ratkaisuksi.”

Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu

Kuva: Antti Ala-Könni / Turun AMK

Lue case

HOK-Elannon työkykyjohtaminen

”Henkilöstötutkimukset – sopivien toimenpiteiden tukemana – parantavat omistautuneisuutta. Tämä vähentää poissaoloja ja tilapäisen työvoiman tarvetta merkittävästi ja johtaa näin huomattaviin säästöihin.”

Antero Levänen, henkilöstöjohtaja, HOK-Elanto

Lue case

Deltamarinin strategiatutkimus

”Strategiatutkimuksesta saadun tiedon pohjalta olemme nyt hioneet omaa strategiaviestintäämme ja pystyneet kohdentamaan sitä oikein.”

Jari Nurmi, hallintojohtaja, Deltamarin

More references

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Isa Merikallio

Yritysmuotoilija, asiakaskokemus ja brändi

040 717 3532
isa.merikallio@eezy.fi

Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

Takaisin Tutkimukset-sivulle.