Bränditutkimus ValueScout®

Kilpailuetua tiedosta

Bränditutkimus mittaa brändikokemusta

Brändikokemus, asiakaskokemus ja henkilöstökokemus rakentuvat tunteista. Mitkä ovat todelliset tunnetason syyt, miksi asiakkaat ostavat tai eivät osta teiltä? Millainen yrityksenne on persoonana? Millaisena se koetaan ja mitä tunteita se herättää eri asiakasryhmissä? Entä henkilöstön keskuudessa? Millainen yritys- ja työnantajakuvanne on? Entä millainen on ideaalinen kokemus toimialallanne?

ValueScout paljastaa piilevää kasvupotentiaalia tunnetasolta, jolla on eniten merkitystä valinnoissamme. ValueScoutin bränditutkimus on validoitu mittausmetodi, joka paljastaa piilevää kasvupotentiaalia  markkinoilta ja auttaa ymmärtämään asiakkaiden tai kuluttajien todelliset motiivit – miksi asiakkaat ovat tai eivät ole kiinnostuneita ja lojaaleja?

Asiakaskokemus = tunteet, joita yritys herättää

/Cambridge Dictionary

Bränditutkimuksen hyödyt

Me Eezy Flowlla autamme organisaatiotasi selvittämään nykyisen brändikokemuksen ja kehittämään siitä entistäkin paremman. Tähän bränditutkimus on erittäin hyödyllinen työkalu, jonka tulosten avulla pystyt erottumaan kilpailijoista, löytämään kasvupotentiaalin, rakentamaan lojaliteettia ja johtamaan tunnekokemusta brändistäsi.

Brändikokemuksen tutkimisessa toimialan kehityssuunta ja ideaalikumppanin määrittely auttavat määrittelemään strategialle suuntaa. ValueScout on uuden sukupolven tutkimustyökalu, joka näyttää tason, jota suorin kysymyksin ei tavoiteta: tunnemotiivit.

Liity lukuisien ValueScoutin avulla kasvua rakentavien edelläkävijöiden joukkoon!  

Erotu kilpailijoista

Ymmärrä, millaista brändipersoonaa, tunnekokemusta ja arvoja toimialallasi kaivataan.

Rakenna lojaliteettia

Ymmärrä todelliset syyt asiakkaiden lojaliteettitason takana.

Löydä kasvupotentiaali

Paljasta piilevä kasvupotentiaali tunnetekijöillä.

Johda kokemusta

Mittaa tunnekokemusta jatkuvasti kaikissa kohtaamisissa.


Yli 80% valinnoistamme tapahtuu tiedostamattamme.

Perinteiset tutkimukset eivät riitä, koska ihmiset eivät osaa kertoa, miksi he toimivat kuten toimivat.


Bränditutkimuksen prosessi

Bränditutkimus on keino mitata brändikokemusta.

Bränditutkimus – huomioi nämä

Kokeile rohkeasti eri menetelmiä. Numerodata antaa laaja-alaista tietoa helposti, mutta joskus on tärkeää myös syventää asioita esim. haastatteluilla ja datojen yhdistämisellä.

Tutkimus ja kehitys kulkevat käsi kädessä. Pelkkä tieto ei vielä riitä, vaan tarvitset työn rinnalle kumppanin, joka osaa ratkaista ongelmat ja viedä uudet toimintamallit arkeen.

Tunnetason tekijät. Ihmiset eivät aina tiedä, miksi toimivat niin kuin toimivat. Siksi tunnetason tekijöiden mittaaminen on tärkeää.

Nopeat voitot ja pidemmän aikavälin strategia. Osa tutkimuksessa esiin nousevista asioista on usein nopeasti korjattavissa. Tämän lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota strategiaan ja tulevaisuuteen. Miten varmistetaan, että nykyinen tekeminen jatkuu onnistuneesti, mutta samalla huomioidaan tulevaisuuden muutokset? Nopeiden voittojen lisäksi jatkuva kehittäminen ja muutoksen seuraaminen on merkityksellistä ja tärkeää

Miksi tutkimus Eezy Flown kanssa?

  • Tutkimus, kehitys, tekijät ja työkalut kaikki saman katon alta. Osaamme kiteyttää tutkimuslöydökset ja valjastaa ne kehityksen keihäänkärjeksi. Valtava bisnesosaaminen, kaupallistaminen, strategiat ja johtamisen kehittäminen yhdestä osoitteesta.
  • Suomen laajin henkilöstökokemuksen tietopankki. Valtava kansainvälinen taustanormisto huomioiden kulttuurit ja eri henkilöstöryhmät. Yli 30 vuoden kokemus on opettanut muovaamaan palvelumallejamme asiakaslähtöiseksi.
  • Moderni tutkimusteknologia ja tekoälyn niin tutkimuksissamme, kuin tulosten purkamisessa.
  • Vankka teoriatausta yhdistettynä arjen tekemisen tasolle. Vaikka olemme tutkijoita, puhumme ihmistä ja bisnestä.

Asiakkaitamme

HOK-Elanto

HOK-Elanto otti käyttöön Eezy Flown PeoplePower®-henkilöstötutkimuksen vuonna 2011 ja siitä lähtien tulokset ovat parantuneet joka vuosi.

Henkilöstötutkimukset – sopivien toimenpiteiden tukemana – parantavat omistautuneisuutta. Tämä vähentää poissaoloja ja tilapäisen työvoiman tarvetta merkittävästi ja johtaa näin huomattaviin säästöihin.

– Antero Levänen / HOK-Elanto

HOK-Elanto & työkykyjohtaminen

Deltamarin

Strategiatutkimuksesta saadun tiedon pohjalta olemme nyt hioneet omaa strategiaviestintäämme ja pystyneet kohdentamaan sitä oikein. Uskon, että tämän prosessin kautta yrityksemme pystyy tavoittelemaan juuri niitä tavoitteita, joita strategiaamme on linjattu.

– Jari Nurmi / Deltamarin

Deltamarin & strategiatutkimus

Hansel

Yritysjärjestelymme toteuduttua vuonna 2019 oli paikallaan tässä yhteydessä myös arvioida yrityksemme arvojen sisältöä ja toimivuutta. Tarvittiin ja saatiin ulkopuolisen ammattimaista apua ja uskottavuutta näin vaativan kokonaisuuden läpiviemiseen.

– Raili Hilakari / Hansel

Hansel & toimintakulttuurin yhdistäminen

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Rosa Turunen

People & Business Development Manager

040 509 3030
rosa.turunen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Pekka Vihma

Strategiat, konseptit

040 048 5444
pekka.vihma@eezy.fi
Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

    Takaisin Tutkimukset-sivulle.