Strategiat Flow Strategy Lab

Kilpailuetua tulevaisuudesta

Strategia tuo kilpailuetua

Hyvä strategia on innostava, helppo ymmärtää ja johtaa toimintaan. Se kuvaa oman toimialan tulevaisuuden erinomaisuutta ja ottaa kantaa viestintään, henkilöstöön, asiakkaisiin ja tulevaisuuden ekosysteemeihin.

Kun nykyinen suunta halutaan tarkistaa tai luoda täysin uusi, toimialaa disruptoiva strategia, mukaan kannattaa ottaa kokenut kumppani, joka osaa haastaa teitä tarpeeksi kunnianhimoisiin tavoitteisiin.

Kiteytetty strategia on helposti jalkautettavissa

Eezy Flown viisivaiheisessa strategiaprosessissa etsitään vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, tehdään valintoja ja päätetään yhteinen suunta. Lopuksi strategia kiteytetään helposti viestittävään One Sheet Strategy -muotoon, rakennetaan johtamisjärjestelmä, mittarit ja toimintamallit ja konseptoidaan tavat ja tuotteet.

Miksi?

 • Ilman kirkasta strategiaa, toiminta menettää suunnan.
 • Selkeäksi kiteytetty strategia on menestymisen edellytys maailmassa, jossa aika on arvokkain resurssi ja muutos on jatkuvaa.
 • Ulkopuolinen kumppani osaa haastaa teidät parempaan suoritukseen ja pitää asiakasnäkökulman strategian keskiössä. Omalle toiminnalleen sokeutuu liian helposti.
 • Kiteytetty ja määritelty strategia on helppo ymmärtää ja elää todeksi. Kun strategialle asetetaan mittarit, toimintasuunnitelmat ja seuranta, se ohjaa arjen toimintaa.

Kenelle?

Yrityksille, jotka tarvitsevat:

 • uuden strategisen suunnan
 • nykystrategian uudelleenmuotoilun vastaamaan tulevaisuuden tarpeita tai
 • nykystrategian kirkastamista helposti viestittävään muotoon, joka on innostava ja johtaa toimintaan.

Strategiatyön ja konseptoinnin prosessi

Työstämme strategioita ja konsepteja viiden parkkipaikan taktiikalla. Tavoitteet, nykytila, asiakkaan ja henkilökunnan ääni muodostavat kattavan pohjan. Bright view tarjoaa täydellisen ja kaunistelemattoman näkymän yhtiön taloudelliseen tilanteeseen, markkinaosuuksiin, toimialan kehityskaareen ja kannattavuuteen. Innovation party on paras osuus: unelmoimme täydellisestä tulevaisuudesta – kuinka disruptoimme markkinat ja viemme toimialaa eteenpäin? Kill the ideas rajaa hurjista suunnitelmista realistiset, mutta tarpeeksi rohkeat ja this is it lyö lukkoon valitsemamme polun.

Lue lisää strategiaprosessistamme.

Strategia

Huomioi strategiatyöskentelyssä

Valitse strategiatyöhön kokenut ja monialainen kumppani. Strategiaprosessia ei voi koskaan täysin ulkoistaa tai jättää vain pienen sisäpiirin tehtäväksi, koska toimiva strategia pohjautuu laaja-alaiseen oman yrityksen, toimialan, kilpailijoiden ja asiakkaiden tuntemukseen.

Tavoittele rohkeasti erinomaisuutta. Liian usein strategiat jäävät kevyiksi säätöhankkeiksi, eivätkä tarpeeksi rohkeasti tavoittele toimialaa mullistavaa uutta toimitatapaa.

Strategian jalkauttaminen on vähintään yhtä tärkeää, kuin itse strategiatyö: viestintä, oma henkilöstö, asiakkaat, johtamismallit, mittarit ja konseptit.

Strategiatyön laajuus riippuu siitä, ollaanko tarkistamassa suuntaa kesken strategiakauden, vai luomassa uutta, toimialaa disruptoivaa ja pitkälle tulevaisuuteen ennustavaa visiota.

Nopeat voitot. Nopeat voitot konkretisoivat muutoksen ja siksi koostamme strategiaprosessin rinnalla aina listan asioista, jotka voidaan korjata/poistaa/lisätä per heti. Ei ensi kvartaalilla, ei ensi strategiakaudella, eikä vasta strategiatyön valmistuttua, vaan heti. Tämä varmistaa, että muutoksesta tulee näkyvää ja toiminta kohti uutta suuntaa on jo vauhdissa siinä vaiheessa, kun varsinainen strategiatyö saadaan päätökseen.

Miksi Eezy Flown strategia?

 • Strategiatyömme perustuu tutkimukseen ja tietoon, esimerkiksi henkilöstökokemus- ja asiakaskokemusdataan.
 • Konsulttimme ovat yritysmaailman rautaisia ammattilaisia, joilla on omakohtaista kokemusta menestyneiden yritysten kasvattamisesta ja kehittämisestä.
 • Osaaminen, työkalut, metodit, mallit ja tekijät saman katon alta. Osaamme kiteyttää organisaatiosta löytyvän tiedon ja valjastaa sen strategian keihäänkärjeksi. Tunnistamme liiketoiminnan vallitsevat lainalaisuudet, voimme kehittää yrityskulttuuria ja osaamme puuttua epäkohtiin.
 • Strategian toteuttaminen vaatii muutosjohtamista. Olemme Prosci-muutosjohtamisen metodin virallinen edustaja Suomessa.
 • Tarjoamme täyden tuen strategian jalkauttamiselle. Käytettävissä on hankkeistustyöpaja seuraavien 1000 päivän ajan.
 • Näyttävät tulokset kaupallisestamisesta, yritysmuotoilusta ja onnistuneista kasvustrategioita. Meillä on kyky saada asioita tapahtumaan, oli kyseessä sitten hotelli, sydänsiru, lääkeyhtiö, aluekehityshanke, kauppaketju tai kansainvälistyminen.

Asiakkaitamme

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Kalle Ruuskanen

Strategiajohtaja

050 511 9723
kalle.ruuskanen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Teppo Kolehmainen

Muutoskonsultti

045 670 0508
teppo.kolehmainen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Heli Saarelainen

Valmentaja, muutosjohtamisen asiantuntija

050 376 1139
heli.saarelainen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Harri Tammiruusu

Valmentaja & yritysmuotoilija, liiketoimintakehitys

050 055 8888
harri.tammiruusu@eezy.fi

Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

Takaisin Strategiat ja konseptit -sivulle.