Johtaminen & valmennukset

Kilpailuetuna ihmiset

Parempi johtaminen vie menestykseen

Sitoutuneet ihmiset antavat aina itsestään enemmän. Parempi johtaminen, esihenkilötyö ja johtoryhmätyöskentely antavat tekemiselle suunnan. Onnistunut johtaminen lähtee mallintamisesta – minkälaista työntekijä- ja asiakaskokemusta haluamme tarjota ja minkälaisia päivittäisiä tekoja se meiltä vaatii?

Parempi johtaminen tarkoittaa aina myös parempaa kannattavuutta. Minkä muutoksen haluat saada aikaan? Enemmän myyntiä, sitoutuneemman henkilöstön, uuden strategian jalkautuksen vai kenties parempaa asiakaskokemusta? Löydä aidot juurisyyt tai sparraa tästä ammattilaisen kanssa.

Johtaminen kehittyy valmennuksilla

Valmennus on yksi monista muutosjohtamisen ja viestinnän työkaluista. Se tarjoaa ihmisille paikan ja ajan pysähtymiseen ja käsiteltävän teeman reflektointiin. Valmennusta ei kannata ostaa vain valmentautumisen takia. Valmennuksen keinoin voidaan kehittää esimiestyön taitoja, jalkauttaa strategiaa, osallistaa henkilöstö tuote- ja palvelukonseptointiin, nostaa esiin työhyvinvointia, vastuullisuutta tai monia muita teemoja.

Yksittäinen vieraspuheenvuorokin kannattaa sitoa tukemaan yrityksen muutostarpeita tai viestinnällisiä tavoitteita.

Miksi?

 • Jalkauta ja vahvista haluttu strategia.
 • Tue johtoa ja henkilöstöä muutoksen ja kehittämisen hetkellä.
 • Osallista ihmisiä yhteisen teeman äärelle.

Kenelle?

 • Asiantuntijoille, esihenkilöille ja johtajille, jotka haluavat kehittyä ja ymmärtää paremmin luontaista käyttäytymistyyliään.
 • Esihenkilötyön kehittämisessä ja strategian jalkautuksessa
 • Johtoryhmille, jotka haluavat tehostaa yhteistyötään.
 • Tiimeille, jotka haluavat onnistua yhdessä.
 • Työntekijä- tai asiakaskokemuksen kehittämisessä

Johtamisen kehittäminen – huomioi nämä

 • Tavoittele rohkeasti erinomaisuutta. Liian usein johtamisen kehittäminen jää kevyeksi säätöhankkeeksi. Tavoittele rohkeasti toimialaa mullistavaa uutta toimintatapaa.
 • Jalkauttaminen on vähintään yhtä tärkeää, kuin itse strategiatyö: viestintä, oma henkilöstö, asiakkaat, johtamismallit, mittarit ja konseptit.

 • Kehitystyön laajuus riippuu siitä, ollaanko korjaamassa aikaisempia toimintatapoja, vai luomassa kokonaan uutta ja toimialaa disruptoivaa kokemusta.
 • Nopeat voitot. Nopeat voitot konkretisoivat kehitystä. Kehitystyössä asioita voidaan korjata/poistaa/lisätä per heti. Tämä varmistaa, että muutoksesta tulee näkyvää ja toiminta kohti uutta suuntaa on jo vauhdissa siinä vaiheessa, kun varsinainen strategiatyö saadaan päätökseen.

Miksi Eezy Flown johtaminen & valmennukset?

 • Osaaminen, työkalut, metodit, mallit ja tekijät saman katon alta. Osaamme kiteyttää organisaatiosta löytyvän tiedon ja valjastaa sen strategian keihäänkärjeksi. Tunnistamme liiketoiminnan vallitsevat lainalaisuudet ja osaamme puuttua epäkohtiin.
 • Näyttävät tulokset kaupallisestamisesta, yritysmuotoilusta ja onnistuneista kasvustrategioita. Meillä on kyky saada asioita tapahtumaan, oli kyseessä sitten hotelli, sydänsiru, lääkeyhtiö, aluekehityshanke, kauppaketju tai kansainvälistyminen.
 • Kyky saada asioita tapahtumaan. Oli kyseessä sitten esimiestyön kehittäminen, strategian konsultointi, konseptointi, työntekijäkokemus, asiakaskokemus tai muutosjohtaminen.

Asiakkaitamme

Metsä Group

Flown väki näkee vaivaa, jotta ohjelmien toteutukset ovat varmasti vaikuttavia. Yksi tärkeä pyrkimys on päästä lähelle osallistujien omaa työarkea.

Valmentajat ovat olleet kiinnostuneita esimiesten työn sisällöistä, jotta voivat aidosti auttaa heitä kehittämään taitojaan. Sisällöt on siis viety hyvin meidän ihmisten arkeen.

– Niina Salminen / Metsä Group

Metsä Group -yhtiöt

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu

Nostimme asiakas- ja henkilöstökokemuksen päivittäisessä tekemisessä keskiöön. Henkilöstö oli helppoa saada mukaan, sillä jokainen meillä haluaa tuottaa hyvää palvelua ja asiakaskokemuksia.

Valmennuksen myötä kaikki meillä oivalsivat, että hyvät asiakaskokemukset eivät onnistu ilman hyviä henkilöstökokemuksia.

– Sami Häsä / Lähitapiola Pääkaupunkiseutu

LähiTapiola Pääkaupunkiseutu

Asuntosäätiö

Varmasti suurin hyöty konkretisoituu vuosittain tehtävän henkilöstökyselyn tuloksissa. Tulokset ovat parantuneet ja ihmiset ovat hyvällä fiiliksellä.

– Jari Riskilä / Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy

Asuntosäätiö

Inspiraatiota johtamiseen

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Riikka Korpinen

Valmentaja, johtaminen & vuorovaikutus

050 300 2547
riikka.korpinen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Juri Röhr

Johtaja, valmennus & yritysmuotoilu

040 521 9262
juri.rohr@eezy.fi

Ota yhteyttä

Markku Silventoinen

Kehitysjohtaja

040 045 0305
markku.silventoinen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Jarmo Ruohonen

Asiakkuusjohtaja

040 057 3194
jarmo.ruohonen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

Takaisin Palvelumme-sivulle.