Tutkimukset

Kilpailuetua tiedosta

Johda tiedolla, päätä viisaammin

Tutkimus on kaiken kehittämisen keihäänkärki. Kun tiedämme mitä kehittää, osaamme suunnata resurssit ja voimavarat oikeanlaiseen tekemiseen. Eezy Flowlla asuu yli kolmenkymmenen vuoden tutkimuskokemus ja Suomen laajin työelämätieto. Erilaisiin tutkimuksiimme vastaa yli 200 000 suomalaista työikäistä vuosittain ja kehitämme vastausten avulla henkilöstökokemusta, johtamista, asiakaskokemusta, myyntiä ja asiakaspalvelua Suomessa ja maailmalla.

Meiltä löydät erilaisia tutkimustuotteita erilaisiin tarpeisiin: PeoplePower-henkilöstötutkimus on laaja, klassinen ja räätälöitävissä oleva tutkimus taustanormeineen, Siqni-henkilöstötutkimus on moderni ja ketterä tapa parempaan työntekijäymmärrykseen, ValueScout-bränditutkimus taas auttaa yhtiön mielikuvan johtamisessa ja Barrett tarjoaa kansainvälisen vertailun.

Tutkimukset ovat aina osana laajempaa kehityskaarta ja siksi niiden tulee kulkea konsultoinnin, valmennuksen ja strategiatyön kanssa käsi kädessä. Vastaukset viitoittavat tien kehitystyölle. Tutkimukset voidaan toteuttaa kertaluonteisesti tai tietyin väliajoin toistuvina, pidemmän aikavälin tutkimuksina.

Tutkimuspalvelumme


Tutkimuksesta käytäntöön

Tutkimus kannattaa nähdä aina osana suurempaa kokonaisuutta. Mistä haluamme löytää kilpailukykyä tulevaisuudessa? Olit kehittämässä sitten asiakaskokemustasi, henkilöstön hyvinvointia, johtamista tai brändikokemustasi, meiltä löydät siihen polun.

Tutkimus koostuu kolmesta vaiheesta, jotka ovat tutki, kehitä ja vahvista.

Huomioi tutkimushankkeissa

Kokeile rohkeasti eri menetelmiä. Numerodata antaa laaja-alaista tietoa helposti, mutta joskus on tärkeää myös syventää asioita esim. haastatteluilla ja datojen yhdistämisellä.

Tutkimus ja kehitys kulkevat käsi kädessä. Pelkkä tieto ei vielä riitä, vaan tarvitset työn rinnalle kumppanin, joka osaa ratkaista ongelmat ja viedä uudet toimintamallit arkeen.

Tunnetason tekijät. Ihmiset eivät aina tiedä, miksi toimivat niin kuin toimivat. Siksi tunnetason tekijöiden mittaaminen on tärkeää.

Nopeat voitot ja pidemmän aikavälin strategia. Osa tutkimuksessa esiin nousevista asioista on usein nopeasti korjattavissa. Tämän lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota strategiaan ja tulevaisuuteen. Miten varmistetaan, että nykyinen tekeminen jatkuu onnistuneesti, mutta samalla huomioidaan tulevaisuuden muutokset? Nopeiden voittojen lisäksi jatkuva kehittäminen ja muutoksen seuraaminen on merkityksellistä ja tärkeää

Miksi Eezy Flown tutkimuspalvelut?

  • Saat laadukkaat ja monipuoliset tutkimuskonseptit ja työkalut.
  • Tarjoamme ymmärrystä, tietoa ja näkemystä, joiden avulla kehität oikeita asioita.
  • Saat yhdestä paikasta parhaat tutkimukset, tekijät ja työkalut toiminnan kehittämiseen.
  • Sinua palvelee aina nimetty asiantuntijatiimi, joka auttaa henkilöstötutkimuksen ja kehitysmatkan jokaisessa vaiheessa.

Digitan innostava henkilöstökokemus

”Henkilöstön sitoutuneisuus ja innostuneisuus näkyy myös asiakkaille päin. Asiakastyytyväisyys on kasvanut huomattavasti ja on korkealla tasolla.”

Vesa Tykkyläinen, CEO, Digita Oy

Lue case

Turun ammatti­korkeakoulun henkilöstötutkimus

”Henkilöstön tuntemuksen aikaansaaminen edellyttää, että kehittämiselle annetaan riittävästi aikaa. Tästä syystä vuosittain toteutettu henkilöstötutkimus on koettu meillä toimivaksi ratkaisuksi.”

Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu

Kuva: Antti Ala-Könni / Turun AMK

Lue case

HOK-Elannon työkykyjohtaminen

”Henkilöstötutkimukset – sopivien toimenpiteiden tukemana – parantavat omistautuneisuutta. Tämä vähentää poissaoloja ja tilapäisen työvoiman tarvetta merkittävästi ja johtaa näin huomattaviin säästöihin.”

Antero Levänen, henkilöstöjohtaja, HOK-Elanto

Lue case

Deltamarinin strategiatutkimus

”Strategiatutkimuksesta saadun tiedon pohjalta olemme nyt hioneet omaa strategiaviestintäämme ja pystyneet kohdentamaan sitä oikein.”

Jari Nurmi, hallintojohtaja, Deltamarin

More references

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Johanna Lehmus

Johtaja, Tutkimus & tieto

040 501 0844
johanna.lehmus@eezy.fi

Ota yhteyttä

Tom Grönlund

Myyntijohtaja, Tieto

041 540 6383
tom.gronlund@eezy.fi

Ota yhteyttä

Seija Ursin-Mustajoki

Asiakkuusjohtaja

050 521 0893
seija.ursin@eezy.fi

Ota yhteyttä

Jarmo Ruohonen

Asiakkuusjohtaja

040 057 3194
jarmo.ruohonen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

Takaisin Palvelumme-sivulle.