Tutkimukset

Kilpailuetua tiedosta

Johda tiedolla, nojaudu tutkimustietoon

Tutkimus on kaiken kehittämisen keihäänkärki. Kun tiedämme mitä kehittää, osaamme suunnata resurssit ja voimavarat oikeanlaiseen tekemiseen. Eezy Flowlla asuu yli kolmenkymmenen vuoden tutkimuskokemus ja Suomen laajin työelämätieto. Erilaisiin tutkimuksiimme vastaa yli 200 000 suomalaista työikäistä vuosittain ja kehitämme henkilöstökokemusta, johtamista, asiakaskokemusta, myyntiä ja asiakaspalvelua.

Tarjoamme useita erilaisia tutkimuksia, jonka avulla saat selville aitoa tietoa tutkimuksen kohteesta. Erilaiset henkilöstötutkimukset, asiakastutkimukset, johtamisen tutkimukset ja bränditutkimukset kuuluvat työkalupakkiimme, jotta voisimme auttaa sinua.

Tutkimukset ovat osa kehityskaarta ja siksi niiden tulee kulkea konsultoinnin, valmennuksen ja strategiatyön kanssa käsi kädessä. Vastaukset viitoittavat tien kehitystyölle. Tutkimukset voidaan toteuttaa kertaluonteisesti tai tietyin väliajoin toistuvina, pidemmän aikavälin tutkimuksina.


Tutkimuksesta käytäntöön

Tutkimus kannattaa nähdä aina osana suurempaa kokonaisuutta. Mistä haluamme löytää kilpailukykyä tulevaisuudessa? Olit kehittämässä sitten asiakaskokemustasi, henkilöstön hyvinvointia, johtamista tai brändikokemustasi, meiltä löydät siihen polun.

Tutkimus koostuu kolmesta vaiheesta, jotka ovat tutki, kehitä ja vahvista.

Huomioi tutkimushankkeissa

Kokeile rohkeasti eri menetelmiä. Numerodata antaa laaja-alaista tietoa helposti, mutta joskus on tärkeää myös syventää asioita esim. haastatteluilla ja datojen yhdistämisellä.

Tutkimus ja kehitys kulkevat käsi kädessä. Pelkkä tieto ei vielä riitä, vaan tarvitset työn rinnalle kumppanin, joka osaa ratkaista ongelmat ja viedä uudet toimintamallit arkeen.

Tunnetason tekijät. Ihmiset eivät aina tiedä, miksi toimivat niin kuin toimivat. Siksi tunnetason tekijöiden mittaaminen on tärkeää.

Nopeat voitot ja pidemmän aikavälin strategia. Osa tutkimuksessa esiin nousevista asioista on usein nopeasti korjattavissa. Tämän lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota strategiaan ja tulevaisuuteen. Miten varmistetaan, että nykyinen tekeminen jatkuu onnistuneesti, mutta samalla huomioidaan tulevaisuuden muutokset? Nopeiden voittojen lisäksi jatkuva kehittäminen ja muutoksen seuraaminen on merkityksellistä ja tärkeää

Miksi Eezy Flown tutkimuspalvelut?

  • Tutkimus, kehitys, tekijät ja työkalut kaikki saman katon alta. Osaamme kiteyttää tutkimuslöydökset ja valjastaa ne kehityksen keihäänkärjeksi. Valtava bisnesosaaminen, kaupallistaminen, strategiat ja johtamisen kehittäminen yhdestä osoitteesta.
  • Suomen laajin organisaatiokokemuksen tietopankki. Valtava kansainvälinen taustanormisto huomioiden kulttuurit ja eri henkilöstöryhmät. Yli 30 vuoden kokemus on opettanut muovaamaan palvelumallejamme asiakaslähtöiseksi.
  • Moderni tutkimusteknologia ja tekoälyn niin tutkimuksissamme, kuin tulosten purkamisessa.
  • Vankka teoriatausta yhdistettynä arjen tekemisen tasolle. Vaikka olemme tutkijoita, puhumme ihmistä ja bisnestä.

Digitan innostava henkilöstökokemus

”Henkilöstön sitoutuneisuus ja innostuneisuus näkyy myös asiakkaille päin. Asiakastyytyväisyys on kasvanut huomattavasti ja on korkealla tasolla.”

Vesa Tykkyläinen, CEO, Digita Oy

Lue case

Turun ammatti­korkeakoulun henkilöstötutkimus

”Henkilöstön tuntemuksen aikaansaaminen edellyttää, että kehittämiselle annetaan riittävästi aikaa. Tästä syystä vuosittain toteutettu henkilöstötutkimus on koettu meillä toimivaksi ratkaisuksi.”

Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu

Kuva: Antti Ala-Könni / Turun AMK

Lue case

HOK-Elannon työkykyjohtaminen

”Henkilöstötutkimukset – sopivien toimenpiteiden tukemana – parantavat omistautuneisuutta. Tämä vähentää poissaoloja ja tilapäisen työvoiman tarvetta merkittävästi ja johtaa näin huomattaviin säästöihin.”

Antero Levänen, henkilöstöjohtaja, HOK-Elanto

Lue case

Deltamarinin strategiatutkimus

”Strategiatutkimuksesta saadun tiedon pohjalta olemme nyt hioneet omaa strategiaviestintäämme ja pystyneet kohdentamaan sitä oikein.”

Jari Nurmi, hallintojohtaja, Deltamarin

More references

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Maarit Ahvenainen

Senior tutkimuskonsultti

040 741 6355
maarit.ahvenainen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Selina Angeltie

Tutkimusasiantuntija

040 962 8088
selina.angeltie@eezy.fi
Ota yhteyttä

Kari Hassinen

Tutkimuskonsultti

045 276 0509
kari.hassinen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Elina Heikkinen

Tutkimuskonsultti

040 537 1629
elina.heikkinen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Johanna Hohtari

Senior tutkimuskonsultti

050 479 4998
johanna.hohtari@eezy.fi
Ota yhteyttä

Linda Johansson

Senior tutkimusasiantuntija

050 359 2136
linda.johansson@eezy.fi
Ota yhteyttä

Soili Jyränen

Senior tutkimusasiantuntija

040 751 1524
soili.jyranen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Tarja Kaunisto

Senior tutkimusasiantuntija

040 352 7402
tarja.kaunisto@eezy.fi
Ota yhteyttä

Sanna Koivisto

Senior tutkimusasiantuntija

040 717 9313
sanna.koivisto@eezy.fi
Ota yhteyttä

Elisa Laaksonen

Senior tutkimusasiantuntija

050 465 6650
elisa.laaksonen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Johanna Lehmus

Johtaja, Tutkimus & tieto

040 501 0844
johanna.lehmus@eezy.fi
Ota yhteyttä

Kristiina Leinonen

Senior tutkimusasiantuntija
(perhevapaalla)

Markus Moberg

Senior tutkimuskonsultti, esihenkilö

050 437 2945
markus.moberg@eezy.fi
Ota yhteyttä

Satu Noukka

Tutkimuskonsultti

050 331 3834
satu.noukka@eezy.fi
Ota yhteyttä

Hannu Salmensaari

Johtaja, teknologiat ja kehitys

040 570 0253
hannu.salmensaari@eezy.fi
Ota yhteyttä

Rosa Turunen

Senior tutkimuskonsultti

040 509 3030
rosa.turunen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Mari Valkola

Junior tutkimuskonsultti


mari.valkola@eezy.fi
Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

Takaisin Palvelumme-sivulle.