Käyttäytymis­profiili DiSC & Insights

Kilpailuetua tiedosta

Käyttäytymis­profiili työkaluna vuorovaikutus­suhteissa

Everything DiSC ja Insights Discovery -käyttäytymisprofiilit havainnollistavat erilaisia käyttäytymistyylejä ja toimivat konkreettisina työkaluina ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita käsiteltäessä. Pitkäaikainen käyttö ja muutos ovat todennäköisempiä profiilien helpon ymmärrettävyyden ja muistettavuuden ansiosta.

Everything DiSC -työyhteisöprofiili

Everything DiSC -työyhteisöprofiili luo pohjan vahvalle tiimikulttuurille, joka hyödyntää erilaisuuden voimaa. Työyhteisöprofiili vahvistaa valmennuksen henkilökohtaisuutta ja luo edellytykset todelliselle muutokselle.

Insights Discovery -käyttäytymisprofiili

Henkilökohtainen, itsearviointiin pohjautuva Insights Discovery -profiili tuo ihmisten välisen erilaisuuden konkreettiseksi värimaailman kautta. Värimaailma on helppo kuljettaa läpi koko organisaation, aina johtoryhmistä asiakasrajapintaan.

Miksi?

  • Käyttäytymisprofiilit auttavat saavuttamaan käsityksen henkilökohtaisesta ja työyhteisön käyttäytymistyylistä ja sen vaikutuksesta muihin.
  • Auttavat ihmisiä kehittämään ihmissuhdetaitojaan ja parantamaan näin ryhmän suoritusta luoden myönteisemmän ja tuottavamman toimintaympäristön.
  • Helpottavat muutoksen läpivientiä.

Kenelle?

Yrityksille, jotka tarvitsevat:

  • Asiantuntijoille, esihenkilöille ja johtajille, jotka haluavat ymmärtää paremmin omaa luontaista käyttäytymistyyliään
  • Johtoryhmille, jotka haluavat tehostaa yhteistyötään.
  • Tiimeille, jotka haluavat onnistua yhdessä.

Huomioi käyttäytymisprofiileissa

Valitse tutkimustyöhön kokenut ja monialainen kumppani. Laadukas tausta-aineisto, vertailunormit ja laskentamalli varmistaa, että mittaat ja kehität oikeita asioita.

Tutkimus ja kehitys kulkevat käsi kädessä. Pelkkä tieto ei vielä ratkaise ongelmiasi, vaan tarvitset työn rinnalle työryhmän, joka osaa ratkaista ongelmat ja viedä uudet toimintamallit arkeen.

Strategialähtöinen tutkimus varmistaa, että mittaat oikeita asioita. Missä aiotte menestyä, mitkä ovat huomisen kilpailuvalttinne ja miksi asiakkaat ostavat juuri teiltä?

Tunnetason tekijät. Ihmiset eivät aina tiedä, miksi toimivat niinkuin toimivat. Siksi tunnetason tekijöiden mittaaminen on tärkeää.

Muutosjohtaminen ja viestintä auttavat vahvistamaan uutta suuntaa ja tekemään strategiastasi totta.

Miksi Eezy Flown käyttäytymisprofiili?

  • Tutkimus, kehitys, tekijät ja työkalut kaikki saman katon alta. Osaamme kiteyttää tutkimuslöydökset ja valjastaa ne kehityksen keihäänkärjeksi. Käyttäytymisprofiileja voidaan hyödyntää esimerkiksi työntekijäkokemuksen kehittämisessä.
  • Vankka teoriatausta yhdistettynä arjen tekemisen tasolle. Vaikka olemme tutkijoita, puhumme ihmistä ja bisnestä.
  • Käytettävissä kaikki organisaation kasvun palvelut: johtamisen kehittäminen, strategia, konseptointi, asiakaskokemus, työntekijäkokemuksen kehittäminen ja muutosjohtaminen.

Digitan innostava henkilöstökokemus

”Henkilöstön sitoutuneisuus ja innostuneisuus näkyy myös asiakkaille päin. Asiakastyytyväisyys on kasvanut huomattavasti ja on korkealla tasolla.”

Vesa Tykkyläinen, CEO, Digita Oy

Lue case

Turun ammatti­korkeakoulun henkilöstötutkimus

”Henkilöstön tuntemuksen aikaansaaminen edellyttää, että kehittämiselle annetaan riittävästi aikaa. Tästä syystä vuosittain toteutettu henkilöstötutkimus on koettu meillä toimivaksi ratkaisuksi.”

Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu

Kuva: Antti Ala-Könni / Turun AMK

Lue case

HOK-Elannon työkykyjohtaminen

”Henkilöstötutkimukset – sopivien toimenpiteiden tukemana – parantavat omistautuneisuutta. Tämä vähentää poissaoloja ja tilapäisen työvoiman tarvetta merkittävästi ja johtaa näin huomattaviin säästöihin.”

Antero Levänen, henkilöstöjohtaja, HOK-Elanto

Lue case

Deltamarinin strategiatutkimus

”Strategiatutkimuksesta saadun tiedon pohjalta olemme nyt hioneet omaa strategiaviestintäämme ja pystyneet kohdentamaan sitä oikein.”

Jari Nurmi, hallintojohtaja, Deltamarin

More references

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Tai jätä viesti

Muita Eezy Flown johtamisen tutkimuksia ovat Johtoryhmä- ja hallitusarvioinnit sekä 360- ja 270-arvioinnit.

Takaisin Johtamisen tutkimukset -sivulle.