Johtoryhmätyön kehittäminen

Varmuus yhteisestä visiosta

Tuloksellinen johtoryhmätyön kehittäminen

Johtoryhmän tuloksellinen yhteistyö ratkaisee yhtiön menestyksen. Siksi johtoryhmätyön kehittäminen on keskeistä organisaation toiminnassa. Kyvykkyys viedä asioita käytäntöön, kirkas yhteinen visio ja kyky toimia tuloksekkaasti yhdessä ovat avaimia tulokselliseen tekemiseen.

Työpaja on tarkoitettu johtoryhmille, jotka haluavat kehittää omaa toimintaansa ja yhteistyötään tuloksellisemmaksi, kirkastaa yhteistä visiotaan ja hioa toimintakulttuuriaan.

Tavoitteena toimiva ja tuloksekas organisaatio

Johtoryhmän kehittämisvalmennuksissa ulkopuolinen sparraaja osaa auttaa teitä yhdessä eteenpäin. Yhteinen näkemys nykytilasta, vahvuuksista ja kehityskohteista asettavat hyvän lähtötilanteen. Jo ulkopuolinen puhuja voi herätellä katsomaan omaa toimintaa eri vinkkelistä.

Miten ohjata organisaatiota oikeaan suuntaan, mitä asiakkaat ja sidosryhmät meiltä odottavat ja miten rakennetaan toimiva tuloksekas organisaatio? Tähän me annamme teille työkalut.

Miksi?

  • Kyky käsitellä konflikteja rakentavasti – johtoryhmän täytyy kyetä puhumaan suoraan.
  • Persoonallisuusanalyysi kasvattaa ymmärrystä omasta ja muiden luontaisesta tavasta toimia.
  • Kyky rakentaa yhteinen visio ja strategia sinne pääsemiseksi.
  • Ulkopuolinen kumppani osaa haastaa teitä parempaan suoritukseen ja pitää asiakasnäkökulman keskiössä. Omalle toiminnalleen sokeutuu liian helposti.

Kenelle?

Johtoryhmille, jotka haluavat:

  • kehittää yhteistyötään,
  • tuloksellisuuttaan ja
  • yhteistä toimintakykyään.

Johtoryhmätyön kehittäminen – huomioi nämä

Valitse kokenut ja monialainen kumppani. Johtoryhmän sparraaja on kuin peili, joka osaa kysyä oikeat kysymykset ja näyttää suuntaa. Osaaminen syntyy tekemällä.

Tavoittele rohkeasti erinomaisuutta. Johtoryhmän erinomaisuus heijastuu organisaation erinomaisuudeksi. Aseta tahtotila korkealle. Yhteistyö on taito, jota treenataan jatkuvasti.

Yhteistyö lähtee itsetuntemuksesta. Hyödynnämme usein asiakastyössämme käyttäytymisprofiileja, kuten DiSC, Insights ja Peili. Kun ensin hahmottaa omaa toimintaa, on helpompaa sopeuttaa sitä suhteessa muihin.

Johtoryhmän konfliktikyvykkyys mahdollistaa rehellisen dialogin. Konfliktikyvykkyyttä kasvatetaan, kun tilanne on rauhallinen.

Johtamisen mallintaminen ja konseptointi. Kun yhteinen tekemisen tahtotila on löytynyt, se kannattaa mallintaa. Niin tekemisestä tulee seurattavaa, mitattavaa ja havainnoitavaa. Konsepti kertoo, mitä tapahtuu aina.

Kysy asiakkaalta ja sidosryhmiltä. Tuloksekas toimiminen edellyttää toimialatuntemusta ja yhteistä näkemystä nykytilasta. Missä me olemme suhteessa muihin, mitkä ovat vahvuutemme ja kilpailuetumme ja tunnistaako asiakas niitä?

Miksi Eezy Flown johtoryhmätyön kehittäminen?

  • Osaaminen, työkalut, metodit, mallit ja tekijät saman katon alta. Osaamme kiteyttää organisaatiosta löytyvän tiedon ja valjastaa sen strategian keihäänkärjeksi. Tunnistamme liiketoiminnan vallitsevat lainalaisuudet ja osaamme puuttua epäkohtiin.
  • Strategian toteuttaminen vaatii muutosjohtamista. Olemme Prosci-muutosjohtamisen metodin virallinen edustaja Suomessa.
  • Näyttävät tulokset kaupallisestamisesta, yritysmuotoilusta ja onnistuneista kasvustrategioita. Meillä on kyky saada asioita tapahtumaan, oli kyseessä sitten hotelli, sydänsiru, lääkeyhtiö, aluekehityshanke, kauppaketju tai kansainvälistyminen.

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Riikka Korpinen

Valmentaja, johtaminen & vuorovaikutus

050 300 2547
riikka.korpinen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Juri Röhr

Johtaja, valmennus & yritysmuotoilu

040 521 9262
juri.rohr@eezy.fi

Ota yhteyttä

Markku Silventoinen

Kehitysjohtaja

040 045 0305
markku.silventoinen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Harri Tammiruusu

Valmentaja & yritysmuotoilija, liiketoimintakehitys

050 055 8888
harri.tammiruusu@eezy.fi

Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

Takaisin Johtaminen & valmennukset -sivulle.