Asiakas­tutkimus Tunne asiakkaasi

Kilpailuetua tiedosta

Asiakas­tutkimus auttaa tuntemaan asiakkaasi

Asiakaskokemus on asiakkaan subjektiivinen kokemus yrityksestä tai sen tuotteista ja palveluista. Se muodostuu kaikista tunteista, kohtaamisista ja mielikuvista, joita asiakkaalla on yrityksestä ja ohjaa voimakkaasti ostokäyttäytymistä.

Asiakastutkimukset auttavat organisaatioita ymmärtämään asiakaskokemuksen merkityksen ja linkittämään sen yrityksen strategisiin tavoitteisiin. Tutkimuksen avulla tavoitat asiakaskokemuksen ytimen ja nostat sen työkalujemme avulla sekä johdon pöydälle että jokaisen esimiehen nähtäville.

Uskomme, että hyvin johdettu asiakaskokemus elää jokaisen esimiehen ja työntekijän arjen tavoitteissa. Asiakaskokemuksen kehittäminen tukee asiakaspysyvyyttä, joka vaikuttaa suoraan organisaation tuloksellisuuteen.

Parempi asiakaspysyvyys vaikuttaa suoraan organisaation tuloksellisuuteen. Analysoimme tuloksia suhteessa muihin asiakkaalle tärkeisiin tunnuslukuihin, jolloin saat näkyvyyttä arjen johtamiseen ja kehittämiseen.

Strategiset asiakastutkimukset

 • Antavat perusteellisemman kuvan yritykselle asiakkuuksien nykytilasta ja tavoitteista
 • Tarjoavat syvällisempää ymmärrystä ja sisältävät usein haastatteluja ja työpajoja

Operatiiviset asiakastutkimukset

 • Antavat arjen työkaluja asiakasrajapinnassa toimiville henkilöille selvittämällä mikä asiakastyössä, palvelussa ja ympäristössä toimii hyvin ja mikä vaatii kehittämistä.

Asiakastutkimuksen prosessi

Esimerkkejä asiakastutkimuksista

 • Asiakastyytyväisyystutkimukset: B2B ja B2C
 • Jatkuvat palautekyselyt
 • Projektikyselyt
 • Asiakassuhteen syventäminen
 • Uusien palveluiden/tuotteiden kehittäminen

Asiakastutkimuksen menetelmiä

 • Tutkimukset: online-tutkimukset/paperilomake, ad hoc ja jatkuvat
 • Haastattelut: kokeneiden asiantuntijoiden tekemät syvähaastattelut tuomaan lisäymmärrystä numerodataan
 • Työpajat asiakasymmärryksen luomiseen ja yhteisen näkemyksen saavuttamiseen
 • Yhteisanalyysit: mm. asiakas- ja henkilöstötutkimus, sairaspoissaolot, myyntiluvut ja asiakastyytyväisyys jne.

Asiakastutkimus – huomioi nämä

Kokeile rohkeasti eri menetelmiä. Numerodata antaa laaja-alaista tietoa helposti, mutta joskus on tärkeää myös syventää asioita esim. haastatteluilla ja datojen yhdistämisellä.

Tutkimus ja kehitys kulkevat käsi kädessä. Pelkkä tieto ei vielä riitä, vaan tarvitset työn rinnalle kumppanin, joka osaa ratkaista ongelmat ja viedä uudet toimintamallit arkeen.

Tunnetason tekijät. Ihmiset eivät aina tiedä, miksi toimivat niin kuin toimivat. Siksi tunnetason tekijöiden mittaaminen on tärkeää.

Nopeat voitot ja pidemmän aikavälin strategia. Osa tutkimuksessa esiin nousevista asioista on usein nopeasti korjattavissa. Tämän lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota strategiaan ja tulevaisuuteen. Miten varmistetaan, että nykyinen tekeminen jatkuu onnistuneesti, mutta samalla huomioidaan tulevaisuuden muutokset? Nopeiden voittojen lisäksi jatkuva kehittäminen ja muutoksen seuraaminen on merkityksellistä ja tärkeää

Miksi asiakastutkimus Eezy Flown kanssa?

 • Saat laadukkaat ja monipuoliset tutkimuskonseptit ja työkalut.
 • Tarjoamme ymmärrystä, tietoa ja näkemystä, joiden avulla kehität oikeita asioita.
 • Saat yhdestä paikasta parhaat tutkimukset, tekijät ja työkalut toiminnan kehittämiseen.
 • Sinua palvelee aina nimetty asiantuntijatiimi, joka auttaa henkilöstötutkimuksen ja kehitysmatkan jokaisessa vaiheessa.

Digitan innostava henkilöstökokemus

”Henkilöstön sitoutuneisuus ja innostuneisuus näkyy myös asiakkaille päin. Asiakastyytyväisyys on kasvanut huomattavasti ja on korkealla tasolla.”

Vesa Tykkyläinen, CEO, Digita Oy

Lue case

Turun ammatti­korkeakoulun henkilöstötutkimus

”Henkilöstön tuntemuksen aikaansaaminen edellyttää, että kehittämiselle annetaan riittävästi aikaa. Tästä syystä vuosittain toteutettu henkilöstötutkimus on koettu meillä toimivaksi ratkaisuksi.”

Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu

Kuva: Antti Ala-Könni / Turun AMK

Lue case

HOK-Elannon työkykyjohtaminen

”Henkilöstötutkimukset – sopivien toimenpiteiden tukemana – parantavat omistautuneisuutta. Tämä vähentää poissaoloja ja tilapäisen työvoiman tarvetta merkittävästi ja johtaa näin huomattaviin säästöihin.”

Antero Levänen, henkilöstöjohtaja, HOK-Elanto

Lue case

Deltamarinin strategiatutkimus

”Strategiatutkimuksesta saadun tiedon pohjalta olemme nyt hioneet omaa strategiaviestintäämme ja pystyneet kohdentamaan sitä oikein.”

Jari Nurmi, hallintojohtaja, Deltamarin

More references

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Jarmo Ruohonen

Asiakkuusjohtaja

040 057 3194
jarmo.ruohonen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Seija Ursin-Mustajoki

Asiakkuusjohtaja

050 521 0893
seija.ursin@eezy.fi

Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

Takaisin Tutkimukset-sivulle.