Flow AI -tekoälyhankkeet

Jos ei ole pakko arvata, kannattaa tietää.

Kasvata liiketoimintaa tekoälyn avulla

Tiedolla johtamisesta on hyötyä vain silloin, kun se tuottaa valmiita kehitysideoita. Korrelaatioiden löytäminen raaka-datasta on ihmisvoimin liian työlästä, minkä vuoksi laitoimme tekoälyn hommiin.

Flow AI -tekoälyhankkeet valjastavat keinoälyn johdon osaamisen tueksi: haluatpa sitten priorisoida kehityshankkeitasi, löytää korrelaatioita eniten myyntiin vaikuttavista tekijöistä tai saada syvempää ymmärrystä henkilöstötutkimuksesi tuloksista. Flow AI -hankkeilla voit tutkia lähes rajattomasti ihmislähtöisen datan korrelaatiopisteitä.

Toteutamme tekoälyhankkeemme yhteistyössä Unite.AI:n kanssa.

Miksi tekoälyä kannattaa hyödyntää?

Tekoälyn aivokapasiteetti ja laskentakyky on ylivoimainen. Se löytää nopeasti korrelaatioita ja matemaattisia kaavoja, joihin ihmisajattelulla tai manuaalisella laskentatavalla menisi suhteettoman kauan.

Tekoäly tarvitsee aina taustalleen opetusvaiheen. Olemme tehneet tätä taustatyötä suuren datamäärän kanssa varmistaaksemme laskentakaavojen oikeellisuuden. Tekoälyn loppuraportti on yhtä vahva kuin lähdedatansa: mitä parempaa dataa järjestelmään syötät, sitä parempaa analyysia saat.

Lähes rajattomat tutkimuskohteet

Flow AI:n avulla voidaan ennustaa tai tutkia henkilöstökokemuksen vaikutuksia lukuisiin eri liiketoiminnan avainlukuihin. Näitä voivat olla esimerkiksi:

 • eniten myyntiin vaikuttavat tekijät
 • henkilöstön hyvinvointi (mm. vaihtuvuus ja sairaspoissaolot)
 • asiakaskokemus (asiakaspysyvyys, NPS)
 • kasvu ja kannattavuus (tulokseen liittyvät avaintunnusluvut)

Tutkittavia korrelaatioita on lähes rajattomasti ja tutkimushanketta voidaan laajentaa vaihe vaiheelta.

Miksi?

 • Löydä eniten liiketoimintaasi vaikuttavat tekijät ja niiden vaikutuskertoimet
 • Paranna tiimien tuloksentekokykyä ja löydä selittäviä tekijöitä tiimien tasoeroille
 • Ennakoi mahdolliset irtisanoutumispaineet tiimitasolla
 • Paranna asiakaspysyvyyttä
 • Johda paremmin tiedolla
 • Hyödynnä henkilöstötutkimuksen tuloksia paremmin liiketoiminnan ennustamisessa.

Kenelle?

Yrityksille, jotka haluavat:

 • Ennakoida tulevia muutoksia liiketoiminnassaan ja henkilöstössään.
 • Johtaa tiedolla ja parantaa kilpailukykyään markkinoilla.
 • Parantaa tiimiensä tuloksentekokykyä, vaikuttaa meneillään oleviin trendeihin ja puuttua hiljaisiin signaaleihin.

Tekoälypalvelumme

Taustalla Return on Experience RoX -kokemuksen takaisinmaksukaava

Flow AI -tekoälyhankkeet perustuvat kokemuksen takaisinmaksukaavaan, RoXiin. Return on Experience RoX -kaavan (EX+CX)AiX = €X² ajatuksena on, että mitä parempaa palvelua asiakkaasi ja henkilökuntasi saavat, sitä enemmän se näkyy tuloksessasi. Tekoälyn tehtävänä on etsiä teidän organisaationne tai sen yksiköiden eniten vaikuttavat korrelaatiot, jotka tuottavat, tai syövät tulosta.

Tällöin sinä tiedät johtajana mihin panostaa kehitysresurssit ja mitä mittaat.

(EX+CX)AiX = €X²

Return on Experience RoX -kokemuksen takaisinmaksukaava

Tietoturvallinen ennustaminen

Flow AI -tekoälyhankkeet ovat turvallisia. Lähdedata ja löydökset säilytetään GDPR:n mukaisesti ja anonymisoidaan niin, ettei yksittäisiä henkilöitä voida tunnistaa. Yli 30-vuotinen tutkimusosaamisemme varmistaa sekä lain että hyvien tutkimustapojen mukaisen datan käsittelyn ja laadukkaat kansainväliset vertailunormistot.

Tehtävämme on luoda parempaa työelämää ja hyvinvoivia ihmisiä. Eettisen tutkimuksen toimintamallimme on vahva: emme esimerkiksi luovuta koskaan tilaaja-asiakkaalle yksilöitä dataa, emme pyri tunnistamaan yksilöitä, lähdedata anonymisoidaan ja säilytetään sovitun ajan.

Eezy Flown toimintaprosessit takaavat vahvan tietosuojan ja sen tietojärjestelmät täyttävät tiukat tietosuojakriteerit, joilla varmistetaan tietojen luottamuksellisuus. Yhtiön serverit sijaitsevat Suomessa asianmukaisin suojaustoimin varustetuissa tiloissa.

Kiinnostuitko?

Mitä avainlukuja te haluatte ennustaa tai mille asialle löytää syy-seuraussuhteita? Laita viestiä niin kerromme aiheesta tarkemmin!

Kalle Ruuskanen

Strategiajohtaja

050 511 9723
kalle.ruuskanen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Johanna Lehmus

Johtaja, Tutkimus & tieto

040 501 0844
johanna.lehmus@eezy.fi

Ota yhteyttä

Jarmo Ruohonen

Asiakkuusjohtaja

040 057 3194
jarmo.ruohonen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

Kuinka tekoäly voi ennustaa liiketoimintaa?


Lue lisää aiheesta

Takaisin Tutkimukset-sivulle.