Näin kasvatat yrityksen menestystekijöitä datalla

Tekoälyllä on merkittävä rooli, kun halutaan löytää liiketoiminnan menestystekijöitä. Kun data-aineisto on laadukas, tekoälyn avulla voidaan tuoda esiin asiakaskokemuksen, kasvun tai liiketoiminnan tuloksen kuumat pisteet ja kehittää niistä asiantuntijanäkemyksen avulla yrityksen menestystekijöitä.

Tekoälyä hyödyntämällä on mahdollista osoittaa tarkalleen, minne esimerkiksi hyvän asiakaskokemuksen jäljet johtavat: tekoäly pystyy löytämään sen henkilöstökokemuksen kriittisen menestystekijän, josta hyvä asiakaskokemus syntyy. RoX-hankkeesssamme on tähän mennessä tunnistettu seuraavia menestystekijöitä henkilöstötutkimusdatasta*:

Korkea työn merkityksellisyys  pienempi vaihtuvuus:

Haluttu yrityskulttuuri ja keskinäinen kanssakäyminen tulee konseptoida ja mitata. Vain silloin henkilöstökokemuksesta tulee johdettavaa ja voidaan luoda aidosti merkityksellinen henkilöstökokemus. Sävy, jolla henkilöstö viestii keskenään, heijastuu suoraan asiakkaille ja tulokseen.

Strategian selkeä viestintä asiakastyytyväisyys:

Viestintä on vaikuttamista, ja vuorovaikutus on yhteisen ymmärryksen rakentamista. Sisäisessä viestinnässä korostuu esihenkilöiden rooli: he ovat alaistensa tärkein tietolähde ja heidän kauttansa muutokset viedään käytäntöön. Ihmiset sitoutuvat työhönsä paremmin ja tekevät sen nopeammin ymmärtäessään oman roolinsa strategian toteutumisessa, mikä taas näkyy suoraan asiakastyytyväisyydessä.

Tehokas päätöksenteko asiakastyytyväisyys:

Kyky tehokkaaseen päätöksentekoon vaatii yhteistä visiota ja kykyä toimia tuloksekkaasti yhdessä. Johtoryhmän tuloksellinen yhteistyö ratkaisee yhtiön menestyksen, sillä parempi johtaminen tarkoittaa parempia päätöksiä, tyytyväisempiä asiakkaita ja parempaa kannattavuutta.

Arvojen ymmärtäminen ➜ parempi asiakaskokemus:

Kulttuuritutkimus tuo ymmärryksen organisaatiossa vallitseviin arvoihin, dynamiikkaan ja käyttäytymismalleihin. Yrityskulttuuri heijastuu suoraan asiakasrajapintaan, minkä vuoksi on tärkeää ymmärtää ja johtaa kulttuuria. Tutkimuksen pohjalta tehty yrityskulttuurin muotoilu ja arvojen määrittely auttavat vastaamaan muuttuvaan maailmaan ja asiakastarpeisiin.

*Tutkimus toteutettu Eezy Oyj:lle vuonna 2021 (n=391).

Mitä avainlukuja te haluaisitte ennustaa tai mille asialle haluaisitte löytää syy-seuraussuhteita?

Eezy Flow tarjoaa nyt henkilöstötutkimusasiakkaille tekoälyä hyödyntävän RoX-raportin liiketoiminnan bisneskriittisistä tekijöistä. 

Tilaa raportti tai kysy lisää!

Lue lisää aiheesta

Artikkelit RoX-tekoäly