Kollegat yhteisen pöydän äärellä

Onnistunut henkilöstötutkimus: 10 vinkkiä

Henkilöstötutkimus tuottaa tietoa toiminnan johtamiseen. Se on kattava kokonaisuus, joka viestii ihmisille tärkeistä asioista ja tukee organisaation kulttuurin kehittymistä. Henkilöstötutkimuksen avulla kehitetään henkilöstökokemusta ja vaikutetaan yrityksen tuloksentekokykyyn.

Henkilöstötutkimus on onnistunut, kun sen suunnitteluun ja hyödyntämiseen on panostettu riittävästi – pelkkä tutkimusdata ei riitä. Vinkkiemme avulla saat parhaan hyödyn irti henkilöstötutkimuksen toteuttamisesta.

Minkälaisia kysymyksiä henkilöstötutkimukseen?

Henkilöstötutkimuksella viestitään esihenkilöille ja henkilöstölle siitä, mitä mitataan ja mitkä asiat ovat tärkeitä. Ammattilaisten laatimat tutkimuskysymykset ovat selkeitä ja helposti hyödynnettäviä. Oikein toteutettuna henkilöstötutkimus on myös luottamuksellinen menetelmä, jonka avulla jokainen voi avoimesti ja anonyymisti tuoda ajatuksensa esiin.

Ammattimaisesti toteutettu henkilöstötutkimus tuo esille keskeiset asiat ja johtaa oikeisiin johtopäätöksiin.

Ammattimaisesti toteutettu henkilöstötutkimus tuo tehokkaasti esiin johtamisen ja henkilöstön kannalta keskeiset asiat ja johtopäätökset. Systemaattisesti toteutettuna tutkimus on myös HR-mittari, joka voidaan kytkeä yrityksen johtamisjärjestelmiin.

Millainen henkilöstötutkimus organisaatiossa tarvitaan?

Henkilöstötutkimus palvelee kaikkia organisaatioita toimialasta, yrityksen koosta tai maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Monipuolinen raportointi, ulkoinen vertailuaineisto ja ammattimainen hyödyntämiskonsultointi tukevat kaikenlaisten organisaatioiden kehittämistä.

Vääriltä johtopäätöksiltä vältytään, kun tuloksia verrataan oikein valittuun ulkoiseen vertailuaineistoon – henkilöstöryhmän, toimialan tai maan perusteella. Ilman ulkoista vertailuaineistoa on vaikea tulkita, onko tulos hyvä vai huono. Esimerkiksi tulos 63 % vastaajista kritisoi tiedonkulkua ei kerro mitään tuloksen laadusta ilman vertailua oikeaan kohderyhmään.

Monipuolinen raportointi, ulkoinen vertailuaineisto ja hyödyntämiskonsultointi tukevat kaikenlaisten organisaatioiden kehittämistä.

Erityisesti suurissa organisaatioissa on hyvä varmistua siitä, että tutkimuskumppanilla on osaaminen ja riittävät resurssit kokonaisvaltaisten projektien johtamiseen, sekä teknologia, jolla raportoida tuloksia myös matriisiorganisaatioissa. Monikansallisesti toimivissa organisaatioissa on tärkeää, että kukin työntekijä voi vastata tutkimukseen omalla äidinkielellään ja tulosraportointi voidaan toteuttaa monikielisenä.

Miten saada hyöty irti henkilöstötutkimuksesta?

Henkilöstötutkimuksen tärkein asia ja samalla sen onnistumisen kannalta yleisin kompastuskivi on tutkimustulosten hyödyntäminen. Pelkkä tieto ei riitä, vaan tarvitaan osaamista tai kumppani, joka tukee uusien toimintamallien viemisessä arkeen. Tutkimuksesta koituva hyöty saadaan realisoitumaan yrityksen tuloksentekokyvyssä, kun käytetään ammattitaitoista kumppania ja käytännönläheisiä työkaluja tulosten hyödyntämisen.

10 vinkkiä: Onnistunut henkilöstötutkimus

  1. Tavoite. Mieti, miksi tutkimus tehdään ja mitä sillä halutaan selvittää. Selkeä tavoite auttaa prosessin kaikissa vaiheissa.
  2. Viestintä. Jaa tietoa henkilöstölle hyvissä ajoin ennen tutkimuksen toteuttamista ja kerro tutkimuksen merkityksestä johdolle, esihenkilöille ja työntekijöille. Korosta tutkimuksen on luottamuksellisuutta, ja että vastaaminen on täysin anonyymia.  
  3. Avainhenkilöiden sitouttaminen. Pohdi, kuka on tutkimuksen sponsori? Osallista suunnitteluun sekä ylin johto, luottamushenkilöt että esihenkilöt.
  4. Laadukas tutkimussisältö. Arvioi tutkimussisältöä, määrittele mittarit tavoitteille ja strategisille fokusalueille. Muista, että henkilöstötutkimuksia tekevät ammattilaiset kehittävät työkseen kysymyssisältöjä ja auttavat sisältöratkaisun tekemisessä.
  5. Avoin palaute. On tärkeää, että henkilöstöllä on mahdollisuus myös avoimeen mielipiteen ilmaisuun. Avoimet vastaukset tuovat esiin vastaajille tärkeitä asioita, joita ei erikseen kysytä. Vastaaminen omalla äidinkielellä on selkeintä ja varminta.
  6. Tulosten raportointi. Varmistu, että tutkimustulosten raportointi hoituu tehokkaasti ja ammattimaisesti. Huolehdi siitä, että kaikki esihenkilöt pääsevät tutustumaan tiiminsä tuloksiin vaivattomasti omalla kielellään.
  7. Tulosten esittely. Varmista kaikille mahdollisuus osallistua tutkimustulosten esittelyyn ja saada tieto henkilöstökokemuksesta.
  8. Tulosten hyödyntäminen. Johda tiedon avulla. Hyödynnä tutkittu tieto sekä suunnittele ja toteuta kehittämistoimet yhdessä henkilöstön ja ammattilaisten kanssa. Näin saat uudet osallistavat tekniikat käyttöösi ja innostavia kehittämishetkiä.
  9. Seuraa etenemistä. Mittaa myös merkittäviä onnistumisen mahdollistajia tai estäjiä. Toteuta Pulsseja tai Snapshot-tiimikyselyitä.
  10. Parhaat käytännöt. Kirjaa muistiin parhaat käytännöt ja muutostarpeet seuraavia toteutuksia varten. Uudista maltillisesti, mutta jätä varaa tehdä muutoksia suunnitelmaan.

Puhutaanko henkilöstötutkimuksesta?

Johanna Lehmus

Johtaja, Tutkimus & tieto

040 501 0844
johanna.lehmus@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lue lisää aiheesta

Artikkelit