Henkilöstö­tutkimus PeoplePower®

Kilpailuetuna ihmiset

PeoplePower®-henkilöstö­tutkimus

Innostunut, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö lisää tutkitusti menestymisen mahdollisuuksia. Henkilöstökokemus vaikuttaa asiakaskokemukseen, tuottavuuteen, tuloksellisuuteen, innovaatiokykyyn ja työnantajakuvaan.

PeoplePower®-henkilöstötutkimus on luotettava keino selvittää organisaatiosi henkilöstökokemuksen nykytila sekä siinä tapahtuneet muutokset kattavasti. Lisäksi tutkimus tarjoaa tietoa, mihin asioihin keskittymällä organisaation strategia ja kulttuuri saadaan toteutumaan tavoitteiden mukaisesti.

PeoplePower®-henkilöstötutkimuspalvelun avulla voit:

  • Mitata ja analysoida henkilöstön innostusta, hyvinvointia ja omistautuneisuutta sekä niihin vaikuttavia tekijöitä
  • Verrata oman organisaatiosi tilannetta muihin organisaatioihin ja osallistua Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen tavoitteluun
  • Hyödyntää modernia ja älykästä tutkimusteknologiaa, joka mahdollistaa monipuolisen datan analysoinnin sekä laadukkaat johtopäätökset kaikilla organisaatiotasoilla
  • Saada ratkaisukeskeistä asiantuntijatukea tutkimustulosten tulkintaan ja hyödyntämiseen
  • Luoda polun ja tiekartan toiminnan kehittämiseen ja kasvuun valitsemanne strategian ja kulttuurin mukaisesti

Esimerkkejä asiakkaistamme

Suomen innostavimmat työpaikat

PeoplePower®-tutkimus mahdollistaa osallistumisen Suomen innostavimmat työpaikat -kilpailuun, joka on Eezy Flown jakama tunnustus hyvästä henkilöstökokemuksesta. Tunnustuksen saavat organisaatiot, jotka ovat saaneet selkeästi keskimääräistä paremmat tulokset henkilöstötutkimuksestaan.

Suomen innostavimmat työpaikat -tunnus lisää organisaation veto- ja pitovoimaa sekä mainetta työnantajana ja antaa organisaatiolle positiivista näkyvyyttä.

Tutustu tarkemmin

Lataa Henkilöstötutkimus Suomessa -tutkimusraportti

Mitä kuuluu, suomalainen työelämä?

Miltä näyttää suomalainen työelämä vuonna 2024? Teimme syväsukelluksen Suomen kattavimpaan henkilöstökokemuksen ja johtamisen tutkimuksen dataan ja nostimme esiin viisi ilmiötä, joihin suomalaisen johtajan kannattaa nyt havahtua. 

Digitan innostava henkilöstökokemus

”Henkilöstön sitoutuneisuus ja innostuneisuus näkyy myös asiakkaille päin. Asiakastyytyväisyys on kasvanut huomattavasti ja on korkealla tasolla.”

Vesa Tykkyläinen, CEO, Digita Oy

Lue case

Turun ammatti­korkeakoulun henkilöstötutkimus

”Henkilöstön tuntemuksen aikaansaaminen edellyttää, että kehittämiselle annetaan riittävästi aikaa. Tästä syystä vuosittain toteutettu henkilöstötutkimus on koettu meillä toimivaksi ratkaisuksi.”

Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu

Kuva: Antti Ala-Könni / Turun AMK

Lue case

HOK-Elannon työkykyjohtaminen

”Henkilöstötutkimukset – sopivien toimenpiteiden tukemana – parantavat omistautuneisuutta. Tämä vähentää poissaoloja ja tilapäisen työvoiman tarvetta merkittävästi ja johtaa näin huomattaviin säästöihin.”

Antero Levänen, henkilöstöjohtaja, HOK-Elanto

Lue case

Deltamarinin strategiatutkimus

”Strategiatutkimuksesta saadun tiedon pohjalta olemme nyt hioneet omaa strategiaviestintäämme ja pystyneet kohdentamaan sitä oikein.”

Jari Nurmi, hallintojohtaja, Deltamarin

Lue case

Henkilöstötutkimus Haaga-Helian strategisena mittarina

”Henkilöstötutkimus osallistavana prosessina on meille tärkeä askel muutosmatkallamme kohti tavoittelemaamme toimintakulttuuria, yhä yhteisöllisempää ja tuloksellisempaa Haaga-Heliaa.”

Hanna Ilmonen, henkilöstöjohtaja, Haaga-Helia

Lue case

Haluatko kuulla lisää?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Kerromme mielellämme lisää.

Johanna Lehmus

Johtaja, Tutkimus & tieto

040 501 0844
johanna.lehmus@eezy.fi

Ota yhteyttä

Jarmo Ruohonen

Asiakkuusjohtaja

040 057 3194
jarmo.ruohonen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Seija Ursin-Mustajoki

Asiakkuusjohtaja

050 521 0893
seija.ursin@eezy.fi

Ota yhteyttä

Tai jätä viesti