Henkilöstö­tutkimus PeoplePower®

Kilpailuetuna ihmiset

PeoplePower®-henkilöstö­tutkimus

Innostunut, hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö lisää tutkitusti menestymisen mahdollisuuksia. Henkilöstökokemus vaikuttaa asiakaskokemukseen, tuottavuuteen, tuloksellisuuteen, innovaatiokykyyn ja työnantajakuvaan.

PeoplePower®-henkilöstötutkimus on luotettava keino selvittää organisaatiosi henkilöstökokemuksen nykytila sekä siinä tapahtuneet muutokset kattavasti. Lisäksi tutkimus tarjoaa tietoa, mihin asioihin keskittymällä organisaation strategia ja kulttuuri saadaan toteutumaan tavoitteiden mukaisesti.

PeoplePower®-henkilöstötutkimuspalvelun avulla voit:

  • Mitata ja analysoida henkilöstön innostusta, hyvinvointia ja omistautuneisuutta sekä niihin vaikuttavia tekijöitä
  • Verrata oman organisaatiosi tilannetta muihin organisaatioihin ja osallistua Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen tavoitteluun
  • Hyödyntää modernia ja älykästä tutkimusteknologiaa, joka mahdollistaa monipuolisen datan analysoinnin sekä laadukkaat johtopäätökset kaikilla organisaatiotasoilla
  • Saada ratkaisukeskeistä asiantuntijatukea tutkimustulosten tulkintaan ja hyödyntämiseen
  • Luoda polun ja tiekartan toiminnan kehittämiseen ja kasvuun valitsemanne strategian ja kulttuurin mukaisesti.

PeoplePower®-henkilöstötutkimuksen avulla kehität oikeita asioita

Henkilöstötutkimuksen avulla mittaat ja analysoit henkilöstön innostusta, hyvinvointia ja omistautuneisuutta sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Meiltä saat tukea henkilöstötutkimusprosessin jokaiseen vaiheeseen. Tarjoamamme sisältöratkaisut ovat joustavia ja räätälöitävissä organisaatiosi tarpeiden mukaan.

 

SUUNNITTELE

Voit valita valmiista kysymyspatterista itsellesi sopivan laajuuden tai luoda omia kysymyksiä organisaatiosi tarpeen mukaan. Me myös autamme sinua oikeiden kysymyksien valinnassa.

YMMÄRRÄ

Me kiteytämme tutkimustulokset helposti ymmärrettävään muotoon. Tarjoamme ratkaisukeskeistä asiantuntijatukea tulosten tulkintaan ja hyödyntämiseen. Laaja ulkoinen vertailuaineisto auttaa tulosten tulkinnassa ja luotettavien johtopäätösten tekemisessä.

KEHITÄ

Tutkitun tiedon avulla kehität oikeita asioista. PeoplePower® -henkilöstötutkimuksen avulla saat luotettavaa tietoa organisaatiosi kehittämistarpeista sekä työkaluja tehokkaaseen kehittämistyöhön.

VAHVISTA

Tutkimustiedon avulla voit luoda suunnitelman toiminnan kehittämiseen ja kasvuun valitsemanne strategian ja kulttuurin mukaisesti. Seurantatutkimusten avulla voit varmistaa, että organisaatiosi on kehittymässä oikeaan suuntaan.

Suomen innostavimmat työpaikat

PeoplePower®-tutkimus mahdollistaa osallistumisen Suomen innostavimmat työpaikat -kilpailuun, joka on Eezy Flown jakama tunnustus hyvästä henkilöstökokemuksesta. Tunnustuksen saavat organisaatiot, jotka ovat saaneet selkeästi keskimääräistä paremmat tulokset henkilöstötutkimuksestaan.

Suomen innostavimmat työpaikat -tunnus lisää organisaation veto- ja pitovoimaa sekä mainetta työnantajana ja antaa organisaatiolle positiivista näkyvyyttä.

Tutustu tarkemmin

Lataa Henkilöstötutkimus Suomessa -tutkimusraportti

Mitä kuuluu, suomalainen työelämä?

Eezy Flow Oy tutkii vuosittain noin 200 000 työntekijän kokemuksia työelämästä eri mittareiden ja tutkimusten kautta. Tutkimuksiin osallistuu vastaajia suomalaisista ja kansainvälisistä yrityksistä useilta eri toimialoilta.

Henkilöstökokemus Suomessa -tutkimusraportti kertoo, miltä henkilöstökokemus näyttää vuonna 2023, ja miten se on viime vuosien aikana muuttunut.

Digitan innostava henkilöstökokemus

”Henkilöstön sitoutuneisuus ja innostuneisuus näkyy myös asiakkaille päin. Asiakastyytyväisyys on kasvanut huomattavasti ja on korkealla tasolla.”

Vesa Tykkyläinen, CEO, Digita Oy

Lue case

Turun ammatti­korkeakoulun henkilöstötutkimus

”Henkilöstön tuntemuksen aikaansaaminen edellyttää, että kehittämiselle annetaan riittävästi aikaa. Tästä syystä vuosittain toteutettu henkilöstötutkimus on koettu meillä toimivaksi ratkaisuksi.”

Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu

Kuva: Antti Ala-Könni / Turun AMK

Lue case

HOK-Elannon työkykyjohtaminen

”Henkilöstötutkimukset – sopivien toimenpiteiden tukemana – parantavat omistautuneisuutta. Tämä vähentää poissaoloja ja tilapäisen työvoiman tarvetta merkittävästi ja johtaa näin huomattaviin säästöihin.”

Antero Levänen, henkilöstöjohtaja, HOK-Elanto

Lue case

Deltamarinin strategiatutkimus

”Strategiatutkimuksesta saadun tiedon pohjalta olemme nyt hioneet omaa strategiaviestintäämme ja pystyneet kohdentamaan sitä oikein.”

Jari Nurmi, hallintojohtaja, Deltamarin

Lue case

Henkilöstötutkimus Haaga-Helian strategisena mittarina

”Henkilöstötutkimus osallistavana prosessina on meille tärkeä askel muutosmatkallamme kohti tavoittelemaamme toimintakulttuuria, yhä yhteisöllisempää ja tuloksellisempaa Haaga-Heliaa.”

Hanna Ilmonen, henkilöstöjohtaja, Haaga-Helia

Lue case

Haluatko kuulla lisää?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Kerromme mielellämme lisää.

Johanna Lehmus

Johtaja, Tutkimus & tieto

040 501 0844
johanna.lehmus@eezy.fi
Ota yhteyttä

Juha Ala-Lipasti

Myyntijohtaja

050 540 6407
juha.ala-lipasti@eezy.fi
Ota yhteyttä

Jarmo Ruohonen

Asiakkuusjohtaja

040 057 3194
jarmo.ruohonen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Seija Ursin-Mustajoki

Asiakkuusjohtaja

050 521 0893
seija.ursin@eezy.fi
Ota yhteyttä

Tai jätä viesti