Henkilöstötutkimus on Haaga-Helian keskeinen strateginen mittari

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu haluaa olla edelläkävijänä rohkeasti uudistamassa työelämää. Strateginen toiminnan kehittäminen on Haaga-Helialle tärkeä painopiste ja henkilöstötutkimus on keskeinen strateginen mittari. Eezy Flow on toiminut yhteistyökumppanina henkilöstötutkimuksen toteutuksessa jo usean vuoden ajan.  

Haaga-Heliassa jatkuva vuoropuhelu on ollut jo pitkään vakiintunut tapa toimia, ja sen pohjalta henkilöstön näkemyksiin ja kokemuksiin on hyvä tuntuma. Täsmäkyselyillä selvitetään henkilöstön ajatuksia ajankohtaisiin teemoihin liittyen. Näitä täydentää säännöllisesti toteutettava laaja henkilöstötutkimus.

Henkilöstötutkimus toimii kutsuna ja keskustelunavauksena yhteiseen kehittämiseen koko Haaga-Helian yhteisölle. Edellinen tutkimus ajoitettiin strategiakauden alkuun ja Haaga-Helian uudistetussa organisaatiossa se antoi kuvan organisaation lähtötilanteesta: mitkä asiat sujuvat hyvin ja missä on vielä parannettavaa, jotta henkilöstö on innostunutta ja voi hyvin.

”Henkilöstötutkimus osallistavana prosessina on meille tärkeä askel muutosmatkallamme kohti tavoittelemaamme toimintakulttuuria, yhä yhteisöllisempää ja tuloksellisempaa Haaga-Heliaa.”

Hanna Ilmonen, henkilöstöjohtaja, Haaga-Helia

Henkilöstötutkimus on Haaga-Helialle tärkeä toiminnan kehittämisen työkalu niin koko organisaation, ryhmien kuin yksittäisten haagahelialaistenkin osalta: sen avulla tunnistetaan vaalittavat vahvuudet ja kehittämiskohteet, joissa halutaan parantaa toimintaa.

”Henkilöstötutkimus osallistavana prosessina on meille tärkeä askel muutosmatkallamme kohti tavoittelemaamme toimintakulttuuria, yhä yhteisöllisempää ja tuloksellisempaa Haaga-Heliaa”, kiteyttää henkilöstöjohtaja Hanna Ilmonen.

Myös Eezy Flown henkilöstötutkimuksen tarjoama vertailukohta muihin organisaatioihin antaa perspektiiviä omien tulosten tulkintaan. Haaga-Helian viimeisimmän henkilöstötutkimuksen tulokset sijoittuivat selvästi koulutustoimialan keskimääräisiä tuloksia korkeammalle tasolle.

Tuloksista toimintaan keskustelukarttojen avulla

Haaga-Heliassa tulosten käsittelyä ryhmissä on aina pidetty erityisen tärkeänä. Ryhmät voivat reflektoida toimintaansa ja hyödyntää tuloksia oman toimintansa kehittämiseen, niin vahvuuksien vaalimisen kuin kehittämiskohteiden kautta.

Toimintatapoja uudistetaan organisaatiossa jatkuvasti ja viimeisimmän henkilöstötutkimuksen osallistamisvaiheessa oltiinkin innokkaita kokeilemaan uutta tapaa rohkaista ryhmiä keskustelemaan tuloksista ja niiden toimintaan viemisestä.

Yhteistyössä Eezy Flown kanssa suunniteltiin ryhmille tulosten purkamiseen Tuloksista toimintaan -kohtaamiset keskustelukartan ympärille. Eezy Flow valmensi Haaga-Helian esihenkilöt muutoskarttureiksi, jonka jälkeen esihenkilöt vetivät ryhmissä kartan avulla fasilitoituja keskusteluita, joissa pohdittiin kuuden kysymyksen kautta tärkeitä asioita ryhmän tuloksista, mm. ryhmän vahvuuksia, kehittämiskohdetta ja toimenpiteitä sen edistämiseen. Jokainen haagahelialainen teki myös oman kehittämislupauksensa, johon palattiin viimeistään tulos- ja kehityskeskusteluissa oman esihenkilön kanssa.

Eezy Flow valmensi Haaga-Helian esihenkilöt muutoskarttureiksi, jotka vetivät ryhmissä keskustelukartan avulla fasilitoituja keskusteluita vahvuuksista, kehittämiskohteesta ja arjen toimenpiteistä.

”Järjestimme lisäksi omia sparrailuhetkiä esihenkilöille tulosten tulkintaan ja ryhmän tilaisuuksien vetämiseen. Ryhmien valitsemat vahvuudet ja kehittämiskohteet kirjattiin ryhmien operatiivisiin toimintasuunnitelmiin, ja ne tuotiin sitä kautta ryhmän jatkuvaan vuoropuheluun ja tavoitteissa onnistumisen seurantaan läpi vuoden”, kertovat kehityspäällikkö Sanna Ahonen ja henkilöstön kehittämispäällikkö Heidi Kulonen.

Keskustelukarttatilaisuuksista saatiin hyvää palautetta ja kiitoksia, niin esihenkilöiltä roolissaan keskustelun fasilitoijana, kuin koko Haaga-Helian yhteisöltäkin. Keskustelukartta toi sopivaa ryhtiä ja selkeän polun työskentelyyn sekä auttoi priorisoimaan kaikkein tärkeimpiin teemoihin.

”Korkeakouluna me Haaga-Heliassa haluamme olla edelläkävijöinä kehittämässä työelämää ja samalla omaa toimintaamme – onhan missiomme monimerkityksinen ”Haaga-Helia avaa ovet työelämään”. Haluamme kiittää Eezy Flowta luottamuksesta, että saimme olla mukana kehittämässä uutta konseptia ja rakentamassa yhdessä prosessia ja keskustelukarttaa. Yhteistyö oli sujuvaa ja haastoimme toisiamme hioaksemme konseptista timanttisen. Yhteisömme kiitos kertoo, että onnistuimme yhdessä”, kiteyttää Hanna Ilmonen.

Ratkaisun toteuttajat

Maarit Ahvenainen

Senior tutkimuskonsultti

040 741 6355
maarit.ahvenainen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Markku Silventoinen

Kehitysjohtaja

040 045 0305
markku.silventoinen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Tanja Ranta

Projektijohtaja, muutosmuotoilija

0501259
tanja.ranta@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lue lisää onnistumisia