Johtamisen tutkimukset

Kilpailuetua tiedosta

Johtamisen tutkimukset

Hyväksi johtajaksi ei synnytä, vaan opitaan päivittäisten kohtaamisten ja johtamistilanteiden kautta. Jotta sinä saisit johtajana palautetta omasta työstäsi, johtamista tulee tutkia. Kuinka ihmiset kokevat kohtaamiset kanssasi, kuinka johtoryhmä tai esihenkilöt puhaltavat yhteen hiileen ja kuinka minä asiantuntijana toimin ja ajattelen? Johtamisen tutkimukset antavat vastauksia näihin kysymyksiin.

Eezy Flown johtamisen tutkimukset ovat monipuolisia ja sopivat monenlaisiin tilanteisiin organisaatiossa.

360-arviointi antaa esihenkilölle laajan näkymän omaan johtamistyyliinsä, kun taas asiantuntijoille suunnattu 270-arviointi keskittyy asiantuntijana kehittymiseen. Johtoryhmä- ja hallitusarvioinnit toimivat lähtökohtana tehokkaan yhteistyön kehittämiselle. Käyttäytymisprofiilit sopivat kaikille rooliin ja työnkuvaan katsomatta.

Johtamisen tutkimusten prosessi

Johtamisen tutkimukset, prosessikuvaus.

Huomioi johtamisen tutkimisessa

Kokeile rohkeasti eri menetelmiä. Numerodata antaa laaja-alaista tietoa helposti, mutta joskus on tärkeää myös syventää asioita esim. haastatteluilla ja datojen yhdistämisellä.

Tutkimus ja kehitys kulkevat käsi kädessä. Pelkkä tieto ei vielä riitä, vaan tarvitset työn rinnalle kumppanin, joka osaa ratkaista ongelmat ja viedä uudet toimintamallit arkeen.

Tunnetason tekijät. Ihmiset eivät aina tiedä, miksi toimivat niin kuin toimivat. Siksi tunnetason tekijöiden mittaaminen on tärkeää.

Nopeat voitot ja pidemmän aikavälin strategia. Osa tutkimuksessa esiin nousevista asioista on usein nopeasti korjattavissa. Tämän lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota strategiaan ja tulevaisuuteen. Miten varmistetaan, että nykyinen tekeminen jatkuu onnistuneesti, mutta samalla huomioidaan tulevaisuuden muutokset? Nopeiden voittojen lisäksi jatkuva kehittäminen ja muutoksen seuraaminen on merkityksellistä ja tärkeää

Miksi johtamisen tutkimukset Eezy Flown kanssa?

  • Saat laadukkaat ja monipuoliset tutkimuskonseptit ja työkalut.
  • Tarjoamme ymmärrystä, tietoa ja näkemystä, joiden avulla kehität oikeita asioita.
  • Saat yhdestä paikasta parhaat tutkimukset, tekijät ja työkalut toiminnan kehittämiseen.
  • Sinua palvelee aina nimetty asiantuntijatiimi, joka auttaa henkilöstötutkimuksen ja kehitysmatkan jokaisessa vaiheessa.

Digitan innostava henkilöstökokemus

”Henkilöstön sitoutuneisuus ja innostuneisuus näkyy myös asiakkaille päin. Asiakastyytyväisyys on kasvanut huomattavasti ja on korkealla tasolla.”

Vesa Tykkyläinen, CEO, Digita Oy

Lue case

Turun ammatti­korkeakoulun henkilöstötutkimus

”Henkilöstön tuntemuksen aikaansaaminen edellyttää, että kehittämiselle annetaan riittävästi aikaa. Tästä syystä vuosittain toteutettu henkilöstötutkimus on koettu meillä toimivaksi ratkaisuksi.”

Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu

Kuva: Antti Ala-Könni / Turun AMK

Lue case

HOK-Elannon työkykyjohtaminen

”Henkilöstötutkimukset – sopivien toimenpiteiden tukemana – parantavat omistautuneisuutta. Tämä vähentää poissaoloja ja tilapäisen työvoiman tarvetta merkittävästi ja johtaa näin huomattaviin säästöihin.”

Antero Levänen, henkilöstöjohtaja, HOK-Elanto

Lue case

Deltamarinin strategiatutkimus

”Strategiatutkimuksesta saadun tiedon pohjalta olemme nyt hioneet omaa strategiaviestintäämme ja pystyneet kohdentamaan sitä oikein.”

Jari Nurmi, hallintojohtaja, Deltamarin

More references

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Jarmo Ruohonen

Asiakkuusjohtaja

040 057 3194
jarmo.ruohonen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Johanna Lehmus

Johtaja, Tutkimus & tieto

040 501 0844
johanna.lehmus@eezy.fi

Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

Takaisin Tutkimukset-sivulle.