Johtoryhmä- ja hallitusarvioinnit

Kilpailuetua tiedosta

Tuloksia ja tulevaisuuden rakentamista johtoryhmä- ja hallitusarviointien avulla

Onnistunut johtoryhmä- ja hallitustyöskentely perustuu vahvaan ja näkemykselliseen johtamiseen, jossa strategia ja tavoitteet ovat työskentelyn keskiössä. Johdon arviointi tähtää juuri tähän. Arvioinnin ja sen antamien tulosten pohjalta me Eezy Flowssa valmennamme organisaatioiden johtoa ja hallitusta onnistumaan suunnannäyttämisessä, tuloksellisessa työskentelyssä ja tulevaisuuden rakentamisessa.

Fokuksessa johtoryhmä- ja hallitustyöskentely

Johtoryhmällä ja hallituksella on merkittävä vastuu liiketoiminnan tuloksellisuudesta, ihmisten onnistumisen mahdollistamisesta ja hyvän yhteistyön toteuttamisesta työarjessa. Autamme johtoa arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaansa.  Tuemme uusien toimintatapojen käyttöönotossa, vahvistamme aitoa keskustelua ja autamme hyödyntämään olemassa olevia vahvuuksia.

Miksi?

 • Johtoryhmä- ja hallitustyön arvioinnista hyötyvät sekä yksilö itse, että koko organisaatio.
 • Johtoryhmä- ja hallitusarviointi antaa konkreettista tietoa työskentelyn toimivuudesta ja paikallistaa toiminnan vahvuudet ja kehittämiskohteet.
 • Toteutetaan sisäisenä itsearviointina, joka keskittyy johtoryhmän ja hallituksen itsensä vaikutettavissa oleviin tekijöihin.

Kenelle?

Yrityksille, jotka tarvitsevat:

 • Tilannearvion ja lähtökohdan johdon toiminnan kehittämiselle
 • Tuloksellisempaa johtamista ja tehokkaampaa yhteistyötä
 • Hyvät johtamisperiaatteet sekä muutosprosesseissa onnistumista


Johtoryhmä- ja hallitustyön itsearviointitutkimukset

Itsearviointi luo näkymän ryhmän toiminnan edellytyksiin ja auttaa paikallistamaan menestystekijät ja kehittämiskohteet. Johdon työskentelyä kehittämällä varmistetaan tuloksellinen ja ketterä toimintatapa, vahva strategialähtöisyys sekä kyky toimia muuttuvassa toimintaympäristössä.

Itsearvioinnit jakaantuvat seuraaviin teemoihin:

Johdon arviointi: johtoryhmäarvioinnin teemat.
Johdon arviointi: hallitusarvioinnin teemat.

Johtoryhmä- ja hallitusarvioinnit – huomioi nämä

 • Arviointi keskittyy strategiaa ja tavoitteita tukevan yhteistyön kehittämiseen. Itsearvioinnin avulla johtoryhmä ja hallitus pystyy toimimaan tehokkaammin ryhmänä ja palvelemaan organisaatiota entistä paremmin.
 • Arviointien kautta johtoryhmä ja hallitus pystyvät tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Näin luodaan edellytykset työskentelytapojen tehostamiseen ja tunnistetaan valmiudet tuloksellisempaan toimintaan.
 • Johdon arviointi hyödyttää koko organisaatiota. Vahva ja näkemyksellinen liiketoimintajohtaminen auttaa organisaatiota menestymään ja kehittymään.

Miksi Eezy Flown johtoryhmä- ja hallitusarviointi?

Eezy on yli 30 vuoden kokemuksella asiantunteva kumppani johtamisen kehittämisen palveluissa. Osaamme kiteyttää organisaatiosta löytyvän tiedon ja valjastaa sen kehitystyön keihäänkärjeksi. Tunnistamme liiketoiminnan vallitsevat lainalaisuudet ja osaamme puuttua epäkohtiin.

Lähtötilannekartoituksen lisäksi olemme mukana kehittämässä ryhmän työskentelyä prosessimaisesti, tukien heitä ryhmänä ja yksilöinä. Hyödynnämme syvähaastatteluja, valmennuksia, työpajoja ja Business Coachingia.

Osaaminen, työkalut, metodit, mallit ja tekijät saman katon alta. Palveluihimme kuuluvat myös lähijohtamisen kehittäminen 360-palautteen avulla sekä johtoryhmätyön kehittäminen.

Sparraamme johtoryhmiä ja hallituksia ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja, vahvistamaan aitoa keskustelua ja hyödyntämään vahvuuksia.

Asiakkaitamme

HOK-Elanto

HOK-Elanto otti käyttöön Eezy Flown PeoplePower®-henkilöstötutkimuksen vuonna 2011 ja siitä lähtien tulokset ovat parantuneet joka vuosi.

Henkilöstötutkimukset – sopivien toimenpiteiden tukemana – parantavat omistautuneisuutta. Tämä vähentää poissaoloja ja tilapäisen työvoiman tarvetta merkittävästi ja johtaa näin huomattaviin säästöihin.

– Antero Levänen / HOK-Elanto

HOK-Elanto & työkykyjohtaminen

Deltamarin

Strategiatutkimuksesta saadun tiedon pohjalta olemme nyt hioneet omaa strategiaviestintäämme ja pystyneet kohdentamaan sitä oikein. Uskon, että tämän prosessin kautta yrityksemme pystyy tavoittelemaan juuri niitä tavoitteita, joita strategiaamme on linjattu.

– Jari Nurmi / Deltamarin

Deltamarin & strategiatutkimus

Hansel

Yritysjärjestelymme toteuduttua vuonna 2019 oli paikallaan tässä yhteydessä myös arvioida yrityksemme arvojen sisältöä ja toimivuutta. Tarvittiin ja saatiin ulkopuolisen ammattimaista apua ja uskottavuutta näin vaativan kokonaisuuden läpiviemiseen.

– Raili Hilakari / Hansel

Hansel & toimintakulttuurin yhdistäminen

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Juha Ala-Lipasti

Business Development & Sales Director

050 540 6407
juha.ala-lipasti@eezy.fi
Ota yhteyttä

Päivi Kari

Business Development & Sales Director

040 064 0005
paivi.kari@eezy.fi
Ota yhteyttä

Johanna Lagos

People & Business Development Manager

045 262 4785
johanna.lagos@eezy.fi
Ota yhteyttä

Johanna Lehmus

People & Business Development Director

040 501 0844
johanna.lehmus@eezy.fi
Ota yhteyttä

Jarmo Ruohonen

Business Development & Sales Director

040 057 3194
jarmo.ruohonen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

  Muita Eezy Flown johtamisen tutkimuksia ovat 360- ja 270-arvioinnit sekä Käyttäytymisprofiilit.

  Takaisin Johtamisen tutkimukset -sivulle.