Johtoryhmä- ja hallitusarvioinnit

Kilpailuetua tiedosta

Onnistu johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyssä

Onnistunut johtoryhmä- ja hallitustyöskentely perustuu vahvaan ja näkemykselliseen johtamiseen, jossa strategia ja tavoitteet ovat työskentelyn keskiössä. Johdon arviointi tähtää juuri tähän. Arvioinnin ja sen antamien tulosten pohjalta me Eezy Flowssa valmennamme organisaatioiden johtoa ja hallitusta onnistumaan suunnannäyttämisessä, tuloksellisessa työskentelyssä ja tulevaisuuden rakentamisessa.

Johtoryhmällä ja hallituksella on merkittävä vastuu liiketoiminnan tuloksellisuudesta, ihmisten onnistumisen mahdollistamisesta ja hyvän yhteistyön toteuttamisesta työarjessa. Autamme johtoa arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaansa.  Tuemme uusien toimintatapojen käyttöönotossa, vahvistamme aitoa keskustelua ja autamme hyödyntämään olemassa olevia vahvuuksia.

Miksi?

  • Johtoryhmä- ja hallitustyön arvioinnista hyötyvät sekä yksilö itse, että koko organisaatio.
  • Johtoryhmä- ja hallitusarviointi antaa konkreettista tietoa työskentelyn toimivuudesta ja paikallistaa toiminnan vahvuudet ja kehittämiskohteet.
  • Toteutetaan sisäisenä itsearviointina, joka keskittyy johtoryhmän ja hallituksen itsensä vaikutettavissa oleviin tekijöihin.

Kenelle?

Yrityksille, jotka tarvitsevat:

  • Tilannearvion ja lähtökohdan johdon toiminnan kehittämiselle
  • Tuloksellisempaa johtamista ja tehokkaampaa yhteistyötä
  • Hyvät johtamisperiaatteet sekä muutosprosesseissa onnistumista


Johtoryhmä- ja hallitustyön itsearviointitutkimukset

Itsearviointi luo näkymän ryhmän toiminnan edellytyksiin ja auttaa paikallistamaan menestystekijät ja kehittämiskohteet. Johdon työskentelyä kehittämällä varmistetaan tuloksellinen ja ketterä toimintatapa, vahva strategialähtöisyys sekä kyky toimia muuttuvassa toimintaympäristössä.

Itsearvioinnit jakaantuvat seuraaviin teemoihin:

Johdon arviointi: johtoryhmäarvioinnin teemat.
Johdon arviointi: hallitusarvioinnin teemat.

Johtoryhmä- ja hallitusarvioinnit – huomioi nämä

  • Arviointi keskittyy strategiaa ja tavoitteita tukevan yhteistyön kehittämiseen. Itsearvioinnin avulla johtoryhmä ja hallitus pystyy toimimaan tehokkaammin ryhmänä ja palvelemaan organisaatiota entistä paremmin.
  • Arviointien kautta johtoryhmä ja hallitus pystyvät tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa. Näin luodaan edellytykset työskentelytapojen tehostamiseen ja tunnistetaan valmiudet tuloksellisempaan toimintaan.
  • Johdon arviointi hyödyttää koko organisaatiota. Vahva ja näkemyksellinen liiketoimintajohtaminen auttaa organisaatiota menestymään ja kehittymään.

Miksi Eezy Flown johtoryhmä- ja hallitusarviointi?

Eezy on yli 30 vuoden kokemuksella asiantunteva kumppani johtamisen kehittämisen palveluissa. Osaamme kiteyttää organisaatiosta löytyvän tiedon ja valjastaa sen kehitystyön keihäänkärjeksi. Tunnistamme liiketoiminnan vallitsevat lainalaisuudet ja osaamme puuttua epäkohtiin.

Lähtötilannekartoituksen lisäksi olemme mukana kehittämässä ryhmän työskentelyä prosessimaisesti, tukien heitä ryhmänä ja yksilöinä. Hyödynnämme syvähaastatteluja, valmennuksia, työpajoja ja Business Coachingia.

Osaaminen, työkalut, metodit, mallit ja tekijät saman katon alta. Palveluihimme kuuluvat myös lähijohtamisen kehittäminen 360-palautteen avulla sekä johtoryhmätyön kehittäminen.

Sparraamme johtoryhmiä ja hallituksia ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja, vahvistamaan aitoa keskustelua ja hyödyntämään vahvuuksia.

Digitan innostava henkilöstökokemus

”Henkilöstön sitoutuneisuus ja innostuneisuus näkyy myös asiakkaille päin. Asiakastyytyväisyys on kasvanut huomattavasti ja on korkealla tasolla.”

Vesa Tykkyläinen, CEO, Digita Oy

Lue case

Turun ammatti­korkeakoulun henkilöstötutkimus

”Henkilöstön tuntemuksen aikaansaaminen edellyttää, että kehittämiselle annetaan riittävästi aikaa. Tästä syystä vuosittain toteutettu henkilöstötutkimus on koettu meillä toimivaksi ratkaisuksi.”

Vesa Taatila, rehtori-toimitusjohtaja, Turun ammattikorkeakoulu

Kuva: Antti Ala-Könni / Turun AMK

Lue case

HOK-Elannon työkykyjohtaminen

”Henkilöstötutkimukset – sopivien toimenpiteiden tukemana – parantavat omistautuneisuutta. Tämä vähentää poissaoloja ja tilapäisen työvoiman tarvetta merkittävästi ja johtaa näin huomattaviin säästöihin.”

Antero Levänen, henkilöstöjohtaja, HOK-Elanto

Lue case

Deltamarinin strategiatutkimus

”Strategiatutkimuksesta saadun tiedon pohjalta olemme nyt hioneet omaa strategiaviestintäämme ja pystyneet kohdentamaan sitä oikein.”

Jari Nurmi, hallintojohtaja, Deltamarin

More references

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Johanna Lehmus

Johtaja, Tutkimus & tieto

040 501 0844
johanna.lehmus@eezy.fi

Ota yhteyttä

Jarmo Ruohonen

Asiakkuusjohtaja

040 057 3194
jarmo.ruohonen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

Muita Eezy Flown johtamisen tutkimuksia ovat 360- ja 270-arvioinnit sekä Käyttäytymisprofiilit.

Takaisin Johtamisen tutkimukset -sivulle.