Tekoälyohjattu kasvuohjelma Flow Growth Lab

Kilpailuetuna ihmiset

AI-Powered Data Driven Consultancy

Tiedolla johtaminen onnistuu vain silloin, kun tieto osataan yhdistää arjen tekemiseen. Ihmiset ovat liiketoiminnan ja tekemisen ytimessä, jolloin he ovat myös suurin kasvun lähde tai sen uhka.

Flow Growth Lab -kasvuohjelma etsii korrelaatioita henkilöstötutkimuksen tulosten ja liiketoiminnan avainlukujen väliltä, jotta sinä tiedät, mitä kannattaa johtaa. Aiheuttaako epäselvä strategia eniten tyhjäkäyntiä, syökö ihmisten välinen luottamuspula eniten myyntiä tai korreloiko talon sisäinen viestinnän puute eniten asiakaspysyvyyteen?

Löydä kasvun korrelaatiosuhteet

Pilvipohjaisen koneoppimisympäristömme avulla voimme löytää liiketoimintaan eniten vaikuttavat tekijät henkilöstökokemuksestanne. Autamme priorisoimaan talon sisäisiä kehityshankkeita ja johtoa keskittymään oikeisiin asioihin. Kun aikaa ja resursseja on rajallisesti, mihin ne kannattaa keskittää ja mitkä kehitystoimenpiteet maksavat parhaiten itsensä takaisin?

Määrittelemme tutkittavat aiheet yhdessä asiakkaan kanssa. Voimme etsiä esimerkiksi eniten myyntiin vaikuttavia tekijöitä tai selvittää, kuinka asiakaspysyvyyttä saadaan parannettua.

Toimimme yhteistyössä tekoälyyn ja koneoppimiseen keskittyneen teknologiayhtiön Alt-Companyn kanssa.

Miksi?

 • Löydä henkilöstökokemuksen korrelaatiot liiketoiminnan avainlukuihin.
 • Mihin johtamisen pitäisi keskittyä seuraavaksi, jotta sillä olisi suurin mahdollinen vaikutus?
 • Miten saamme kriittiset osaajat pysymään talossa?
 • Miten voimme ennustaa henkilöstövaihtuvuutta?
 • Mihin suuntaan sairauspoissaolot ovat kehittymässä?

Kenelle?

Tekoälyohjattu kasvuohjelmamme sopii

 • Kasvuhaluisille suurille organisaatioille
 • Dataohjatuille henkilöstökeskeisille johtajille
 • Johdon prioriteettilistan kirkastamiseen ja kriittisimpien kasvutekijöiden löytymiseen
 • Kasvuhaluiselle HR:lle oman liiketoimintavaikutuksen havainnollistamiseen.

Johda kasvua tekoälyn avulla

Viisiportainen Flow Growth Lab -kasvuohjelma yhdistää tekoälyn analysoimaa dataa asiantuntijoidemme kokemukseen. Määrittelemme alkuun yhdessä tärkeimmät avainmittarit ja käytettävissä olevan datan. Data Scientistimme lähtee analysoimaan korrelaatioita Flow AI -tekoälyalustalla ja esittää alustavat löydökset asiakkaalle. Tarkistamme yhdessä suuntaa ja kirkastamme tutkimuskysymystä, jonka jälkeen raportti voidaan rakentaa loppuun.

Käymme yhdessä läpi löydökset ja esitämme vaihtoehtoja näiden haasteiden taklaamiseen. Halutessasi tuemme sinua tarvittavien johtamistekojen kirkastamisessa ja integroimisessa arjen johtamismalliinne. Voit myös jatkaa kasvuohjelman seurantavaihetta kvartaaleittain toteutettavilla Pulssi-mittauksilla, joita seuraamme liiketoiminnan avainmittarin kehityksen rinnalla.

Flow Growth Lab -prosessikuvaus

Mitä tekoälyllä voidaan mitata?

Tekoälyalustamme etsii korrelaatioita minkä tahansa henkilöstölähtöisen datan ja liiketoiminnan avainluvun välillä. Jos henkilöstötutkimuksenne tulokset kertovat, että organisaatiossanne liikkuu liikaa huhuja tai strategia ei ole kaikille kirkas, voimme selvittää, mikä merkitys näillä tekijöillä on liiketoiminnan avainlukuihinne, kuten myyntiin, liikevaihtoon, asiakastyytyväisyyteen tai henkilöstön vaihtuvuuteen.

Lue lisää tutkimusaiheistamme täältä.

(Esimerkkigraafia muokattu ja vaikutustekijöitä muutettu tutkimuksen anonymiteetin suojaksi)

Tutkimuksen etiikka ja tietoturva

Luottamuksellisuus on meille tärkeää. Käsittelemme dataa aina tiimi- ja ilmiötasolla, emmekä koskaan pyri tunnistamaan yksilöitä tai heidän motivaatiotekijöitään.

Kaikki lähdedata on anonymisoitua, eikä yksilöitä pysty tunnistamaan. Tietoturvalliset ympäristömme takaavat liiketoimintalukujesi turvallisuuden.

Tehtävämme on luoda parempaa työelämää ja hyvinvoivia ihmisiä. Toimimme vahvan etiikan ohjeistomme mukaisesti, emmekä esimerkiksi luovuta yksilöihin liittyvää tietoa tilaajaorganisaatiolle.

Eezy Flown toimintaprosessit takaavat vahvan tietosuojan ja sen tietojärjestelmät täyttävät tiukat tietosuojakriteerit, joilla varmistetaan tietojen luottamuksellisuus. Yhtiön serverit sijaitsevat Suomessa asianmukaisin suojaustoimin varustetuissa tiloissa.

Eezy Flow käsittelee luottamuksellisesti kaikkea informaatiota, jota asiakas tai tutkimuksen kohderyhmänä olevat vastaajat toimittavat tutkimusprojektin toteuttamiseksi. Kyselyn tulokset raportoidaan tilaajaorganisaatiolle aina sellaisessa muodossa, jossa yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Vastauksia ei missään vaiheessa luovuteta tutkimuksen tilaajalle sellaisinaan. Eezy Flow ei myöskään luovuta tutkimuksen tilaajalle tietoja, joista käy ilmi, ketkä henkilöt ovat vastanneet tutkimukseen ja ketkä eivät.

Lue lisää tietosuojaselosteestamme ja tutkimuksiin osallistuvien henkilötietojen käsittelystä.

Miksi Eezy Flown Growth Lab?

 • Tekoälyn käsittelemään dataan perustuva priorisointi auttaa keskittämään vähäiset resurssit oikeisiin asioihin.
 • Konsulttimme ovat yritysmaailman rautaisia ammattilaisia, joilla on omakohtaista kokemusta menestyneiden yritysten kasvattamisesta ja kehittämisestä.
 • Tieto, osaaminen, työkalut, metodit, mallit ja tekijät saman katon alta. Osaamme kiteyttää organisaatiosta löytyvän tiedon ja valjastaa sen kasvun keihäänkärjeksi. Tunnistamme liiketoiminnan vallitsevat lainalaisuudet, osaamme kehittää yrityskulttuuria ja rohkenemme puuttua epäkohtiin.
 • Uuden suunnan toteuttaminen vaatii muutosjohtamista. Olemme Prosci-muutosjohtamisen metodin virallinen edustaja Suomessa.
 • Näyttävät tulokset kaupallisestamisesta, yritysmuotoilusta ja onnistuneista kasvustrategioita. Meillä on kyky saada asioita tapahtumaan, oli kyseessä sitten hotelli, sydänsiru, lääkeyhtiö, aluekehityshanke, kauppaketju tai kansainvälistyminen.

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Kalle Ruuskanen

Strategiajohtaja

050 511 9723
kalle.ruuskanen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Johanna Lehmus

Johtaja, Tutkimus & tieto

040 501 0844
johanna.lehmus@eezy.fi

Ota yhteyttä

Hannu Salmensaari

Johtaja, teknologiat ja kehitys

040 570 0253
hannu.salmensaari@eezy.fi

Ota yhteyttä

Jarmo Ruohonen

Asiakkuusjohtaja

040 057 3194
jarmo.ruohonen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

Takaisin Strategiat ja konseptit -sivulle.