Tietoa sinulle, joka osallistut tutkimuksiimme

Eezy Flown toteuttamat tutkimukset ovat lähes poikkeuksetta sen asiakkaiden tilaamia toimeksiantotutkimuksia. Puolueettomana ja riippumattomana toimijana takaamme, että tutkimuksiimme osallistuvien yksityisyys pysyy salassa ja että annetut tiedot säilyvät luottamuksellisina.

Kyselytutkimuksen onnistumiseksi on useimmiten tarpeen käsitellä henkilötietojasi. Tällöin tutkimuksen tilaaja toimii tietosuojasääntelyn mukaisena rekisterinpitäjänä ja Eezy Flow henkilötietojen käsittelijänä. Eezy Flow käsittelee saamiaan henkilötietoja aina tutkimuksen tilaajalta saamiensa ohjeiden sekä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Mitä tietojani käsitellään ja miten niitä säilytetään?

Mikäli sait Eezy Flowlta linkin vastauslomakkeelle sähköpostilla tai tekstiviestillä, on tutkimuksen tilaaja toimittanut nimesi ja sähköpostiosoitteesi etukäteen meille. Tällöin henkilökohtaiseen vastaamislinkkiisi on saatettu koodata valmiiksi asemaasi organisaatiossasi kuvaavia tietoja tutkimuksen tilaajan antamien tietojen perusteella. Tiedonkeruun aikana Eezy Flow seuraa vastausten kertymistä ja lähettää lokitietojen perusteella muistutusviestejä niille, jotka eivät ole vastanneet. Yksityisyytesi suojaamiseksi tutkimusaineistona käytettävään dataan ei kuitenkaan koskaan tallennu vastaajien suoria tunnistetietoja, kuten esim. nimiä ja sähköpostiosoitteita. Eezy Flow poistaa kaikki vastaajarekisterin ja annettujen tutkimusvastausten väliset linkitystiedot tutkimuksen valmistuttua.

Mikäli sait sähköisen vastaamislinkin muulta taholta kuin Eezy Flowlta (esim. työnantajaltasi) tai vastasit kyselyyn paperilomakkeella, ei Eezy Flown järjestelmiin ole tallentunut sinusta minkäänlaisia suoria tunnistetietoja, kuten esim. nimeäsi tai sähköpostiosoitettasi, ellei sitä ole nimenomaisesti lomakkeella kysytty ja ellet ole näitä tunnistetietoja meille antanut.

Antamasi tutkimusvastaus sekä siihen mahdollisesti ennalta yhdistetyt asemaasi organisaatiossa kuvaavat tiedot säilyvät Eezy Flown tutkimusportaalin projektikohtaisessa tutkimusdatassa niin kauan, kun tutkimuksen tilaajan kanssa on sovittu. Tutkimusdata ei sisällä sinusta eikä muistakaan vastaajista sellaisia suoria tunnistetietoja, joista henkilö voidaan suoraan tunnistaa. Poikkeuksena tästä ovat henkilöarvioinnit, joissa arvioinnin kohteena olevat ja siihen luvan antaneet ovat nimettyjä henkilöitä tutkimusdatassa ja raportoinnissa.

Mikäli sinulle myönnetään asemasi perusteella oikeudet päästä katsomaan kyselyn tuloksia Eezy Flow Oy:n tutkimusportaalista, tallennetaan portaaliin tutkimuksen tilaajan antamien tietojen perusteella nimesi, sähköpostiosoitteesi ja katseluoikeuksiisi liittyviä tietoja. Nämä katseluoikeusrekisteritiedot pysyvät tutkimusportaalissa niin kauan, kun sinulla on oikeus päästä katsomaan tuloksia.

Mihin tutkimukseen liittyviä tietoja käytetään?

Tutkimusten vastaajarekisteriin kuuluvia henkilötietoja käytetään ainoastaan kyselyjen tiedonkeruun toteutuksessa ja vastaajille mahdollisesti valmiiksi koodattavien taustatietojen määrittelyssä. Mikäli kyse on tilaajaorganisaation henkilöstölle suuntautuvasta kyselystä, ovat nämä tiedot osa tilaajaorganisaation omaa henkilöstörekisteriä, jota Eezy Flow saa EU-tietosuoja-asetuksen mukaisena henkilötietojen käsittelijänä käsitellä vain tilaajaorganisaation määrittelemään tarkoitukseen. Asiakastutkimuksissa vastaajarekisteri saattaa muodostua tilaajaorganisaation asiakas- ja markkinointirekisteristä, jonka käsittely on niin ikään EU-tietosuoja-asetuksen sääntelemää.

Kyselyyn vastanneiden tietoja käytetään tutkimustulosten raportointiin ja analysointiin. Tilaajaorganisaatiot käyttävät saatuja tuloksia oman toimintansa kehittämiseen. Eezy Flowlla on tavanomaisesti lupa hyödyntää saatuja vastauksia tilastollisiin tarkoituksiin tutkimusten vertailuaineistojen muodostamiseksi. Tällöin tiedot kootaan yhteen niin, ettei niistä voi tunnistaa luonnollisia henkilöitä tai tilaajaorganisaatioon linkittyviä tutkimustuloksia.

Tutkimusten katseluoikeusrekisteriin kuuluvia tietoja käytetään ainoastaan Eezy Flown tutkimusportaalin käyttäjäoikeuksien hallinnoimiseen.

Mikäli kyselytutkimuksen yhteydessä suoritetaan vastaajien kesken palkintoarvonta tai vastaajat voivat saada kyselyyn osallistumisestaan muita etuja, kysytään vastaajilta kyselyn yhteydessä aina lupa henkilötietojensa käyttöön ao. tarkoitukseen. Tällöin tutkimuksen tilaajaorganisaatiolle luovutetaan vain tarpeelliset henkilötiedot, mutta ei heidän kyselytutkimukseen antamia vastauksia.

Eezy Flow Oy ei koskaan luovuta tutkimuksiin liittyviä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Miten tietojeni luottamuksellisuus varmistetaan?

Eezy Flown toimintaprosessit takaavat vahvan tietosuojan ja sen tietojärjestelmät täyttävät tiukat tietosuojakriteerit, joilla varmistetaan tietojen luottamuksellisuus. Yhtiön serverit sijaitsevat Suomessa asianmukaisin suojaustoimin varustetuissa tiloissa.

Eezy Flow käsittelee luottamuksellisesti kaikkea informaatiota, jota asiakas tai tutkimuksen kohderyhmänä olevat vastaajat toimittavat Eey Flowlle tutkimusprojektin toteuttamiseksi. Kyselyn tulokset raportoidaan tilaajaorganisaatiolle aina sellaisessa muodossa, jossa yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Vastauksia ei missään vaiheessa luovuteta sellaisinaan tutkimuksen tilaajalle. Eezy Flow ei myöskään luovuta tutkimuksen tilaajalle tietoja, joista käy ilmi, ketkä henkilöt ovat vastanneet tutkimukseen ja ketkä eivät.

Hannu Salmensaari

Johtaja, teknologiat ja kehitys

040 570 0253
hannu.salmensaari@eezy.fi

Ota yhteyttä