Avoimet Lean-koulutukset

Kilpailuetua tulevaisuudesta

Lean ja jatkuva parantaminen

Leanin juuret ovat Japanissa, missä toisen maailmansodan vaiheilla perustetun Toyota Motor Corporationin johto antoi insinööri Taiichi Ohnolle (1912–1990) tehtäväksi nostaa yrityksen tuottavuutta. Taustalla on ajatus siitä, kuinka ”vähemmällä pitää saada enemmän” ja on löydettävä tapoja, miten toimintoja voidaan jatkuvasti kehittää ja parantaa, jotta samoilla niukoilla resursseilla voidaan saada enemmän aikaiseksi.

Lean-menetelmä rakentuu johtamisfilosofiasta, arvoista ja kulttuurista sekä työkaluista ja menetelmistä, jotka tähtäävät ihmisten osallistamiseen, arvon tuottamiseen asiakkaalle ja jatkuvaan parantamiseen. Lean-menetelmässä keskeinen käsite on kaizen, joka tarkoittaa muutosta parempaan. Kai = muutos, zen = parempaan.

Kaizen-kulttuurin ytimessä on, että ilman työntekijöiden asiantuntijuutta ja ongelmien tai kehityskohtien esiin nostamista, muutos parempaan on mahdotonta. Ne vaativat ihmisten osallistamista ja johdon sitoutuneisuutta, mikä ohjaa ja mahdollistaa kaizen-ilmapiirin toteutumista työyhteisössä. Kaizen-menetelmässä onnistumista tukee ennen kaikkea se, että tehty muutos vakioidaan arjen työhön.

Avoimet Lean-koulutukset

Lean-ajattelu soveltuu kaikkeen liiketoiminnan kehittämiseen – ei pelkästään tuotantolaitoksiin. Leania käytetään yleisesti niin asiantuntijatyön tai asiakastyön kehittämisessä, kuin vaikka projektinhallinnassakin. Siksi Lean-koulutuksistamme hyötyvät monet rooliin tai tehtävänkuvaan katsomatta.

Tutustu myös muutosjohtamisen avoimiin koulutuksiin.

Miksi?

  • Esihenkilöt tunnistavat tuotteiden ja prosessien ongelmakohdat ja niiden juurisyyt entistä helpommin
  • Systemaattinen ja yhdenmukainen tapa laatujohtamiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen
  • Kokemuksesta oppiminen tukee merkittävästi oppimista & muutoksen läpiviennin onnistumista
  • Ongelmanratkaisukyky ja havainnollistaminen kehittyvät
  • Laatuongelmiin puututaan ja laatua parannetaan jatkuvasti opituilla menetelmillä

Kenelle?

  • Ylimmälle johdolle, joka pohtii lean menetelmien hyötyjä organisaatiolleen.
  • Johdolle ja lähijohtajille, joiden tulee ymmärtää, mitä lean-ajattelu ja työkalut ovat käytännössä.
  • Avainhenkilöille, jotka ovat kiinnostuneita lean-kehittämisestä.

Lean-sanastoamme

Gemba tarkoittaa paikkaa, jossa työ tehdään ja arvo tuotetaan asiakkaalle.

Gemba-kävely kuvaa asiakkaan polkua ja sitä käytetään oppimis- ja havainnointitarkoituksessa, usein asiakokonaisuuksien mukaisissa ryhmissä, joihin kutsutaan toimihenkilöitä mukaan.

Jishuken on johdon ohjaama ongelmanratkaisumenetelmä, joka sisältää esteiden konkretisoimisen Gemba-kävelyiden avulla sekä Kaizen – jatkuvan kehittämisen opin.

JIT (Just-In-Time) tarkoittaa, että materiaaleja valmistetaan, siirretään ja kuljetetaan vain todellisen tarpeen mukaan.

PDCA (Plan-do-check-act) kuvaa syklistä kehittämisen mallia.

Imuohjaus tarkoittaa asiakkaiden tarpeen eli kysynnän ohjaamaa tarkoituksenmukaista materiaalivirtaa, mikä toimii tehokkaan tuotannon periaatteena.

Muda tarkoittaa hukkaa, yleisemmin resurssien hukkakäyttöä tuotannosssa.

Miksi Eezy Flown Lean?

Pitkä kokemus Toyotan Lean-maailmasta ja opeista takaa varmuuden toimivista prosesseista, työkaluista ja hiotusta sisällöstä.

Lean-menetelmissä laatuongelmiin puututaan ja laatua parannetaan opituilla menetelmillä jatkuvasti ihmisiä osallistaen.

Systemaattinen ja yhdenmukainen tapa laatujohtamiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Aito asiakaslähtöisyys & kustannustehokkuus. Leanin perusperiaatteen mukaan tarkoitus on lisätä maksimaalisesti arvoa asiakkaalle ja karsia kaikki turha (hukka), jota asiakas ei arvosta. Tämä tarkoittaa myös odotusaikojen minimoimista. 

Jatkuvan kehittämisen periaate. Leanin pyrkimys on ajan myötä vähentää tehtäviä, jotka ovat ennakoimattoman laajuisia ja joista puuttuu standardoitu työmalli.

Asiakas on kaiken tekemisen keskiössä. Tuotamme arvoa aina ensisijaisesti asiakkaalle.

Saammeko auttaa?

Piia Pärssinen

Yritysmuotoilija, asiakaskokemus & lean

040 501 6262
piia.parssinen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Piialla on yli 20 vuoden laaja-alainen kokemus eri toimialojen liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämisen parissa. Etenkin Toyotalta saadut opit, ongelmien ratkaisutaidot ja Lean-metodit ovat salainen ase, jota hän kantaa mukanaan. Hän on inspiroiva valmentaja ja muutoksen mahdollistaja, joka uskoo prosessien ja tiimityön sekä jatkuvan kehittämisen voimaan isojenkin muutosten läpiviemisessä.

Tai jätä viesti

Takaisin Strategiat ja konseptit -sivulle.