Lean kehittäminen -koulutus

Lean Management

Lean kehittäminen -koulutus

Mitä Lean-johtamisfilosofialla tarkoitetaan ja miten Leanin oppeja ja menetelmiä voidaan hyödyntää johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä?

Esihenkilöillä on merkittävä rooli jatkuvan kehittämisen mallin juurruttamisessa sekä ihmisten mukaan ottamisessa. Lean kehittäminen -koulutus auttaa esihenkilöitä ymmärtämään Kaizenin jatkuvan kehittämisen hyödyt ja helpottaa sen käytäntöön vientiä.

Päivän jälkeen osallistujat ymmärtävät paremmin, mitä Lean menetelmien hyödyt organisaatiolle ovat ja mikä heidän roolinsa siinä on. He saavat mukaansa käytännöllisiä ja konkreettisia malleja, johtamisen keinoja ja työkaluja, joilla he varmistavat jatkuvan kehittämisen alulle panemisen.

Miksi?

 • Tunnistat jo olemassa olevaa resurssien hukkakäyttöä ja opit tapoja, miten lähteä eliminoimaan sitä
 • Saat valmiuksia viedä Lean-johtamisen oppeja käytäntöön
 • Saat toimintasuunnitelman, joka edesauttaa arjen kehittämistyössä
 • Opit näkemään ja löytämään ongelmia ja purkamaan niitä pienempiin osiin
 • Omaksut keskeisimpiä oppeja asiakaskeskeisen kehittämisen juurruttamiseen organisaation sisällä

Kenelle?

Lean kehittäminen on suunnattu asiantuntijoille, esihenkilöille ja johtajille, jotka ovat vastuussa oman tai tiiminsä työn kehittämisestä ja tehostamisesta.

 • Ylimmälle johdolle, joka pohtii lean menetelmien hyötyjä organisaatiolleen
 • Johdolle ja lähijohtajille, joiden tulee ymmärtää, mitä lean –ajattelu ja työkalut ovat käytännössä
 • Avainhenkilöille, jotka ovat kiinnostuneita lean –kehittämisestä

Koulutuksen sisältö

 • Syväsukellus Lean-kulttuuriin
 • Jatkuvan kehittämisen malli & sen johtaminen arjessa
 • Leanin hyödyt organisaatioille
 • Näin tunnistat hukan
 • Standardointi
 • 5 x Miksi –harjoitus
 • Henkilöstön sitouttaminen

Hyödyt

 • Esihenkilöt tunnistavat tuotteiden ja prosessien ongelmakohdat ja niiden juurisyyt entistä helpommin
 • Ongelmanratkaisukyky ja havainnollistaminen kehittyvät
 • Kokemuksesta oppiminen tukee merkittävästi oppimista & muutoksen läpiviennin onnistumista


Miksi Eezy Flow?

Pitkä kokemus Toyotan Lean-maailmasta ja opeista takaa varmuuden toimivista prosesseista, työkaluista ja hiotusta sisällöstä.

Lean-menetelmissä laatuongelmiin puututaan ja laatua parannetaan opituilla menetelmillä jatkuvasti ihmisiä osallistaen.

Systemaattinen ja yhdenmukainen tapa laatujohtamiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

Aito asiakaslähtöisyys & kustannustehokkuus. Leanin perusperiaatteen mukaan tarkoitus on lisätä maksimaalisesti arvoa asiakkaalle ja karsia kaikki turha (hukka), jota asiakas ei arvosta. Tämä tarkoittaa myös odotusaikojen minimoimista. 

Jatkuvan kehittämisen periaate. Leanin pyrkimys on ajan myötä vähentää tehtäviä, jotka ovat ennakoimattoman laajuisia ja joista puuttuu standardoitu työmalli.

Asiakas on kaiken tekemisen keskiössä. Tuotamme arvoa aina ensisijaisesti asiakkaalle.

Asiakkaitamme

Toyota

 • Pitkä yhteistyö Toyotan maahantuonnin ja jälleenmyyjäverkoston kanssa.
 •  Asiakaskokemuksen sekä verkoston kaizen-kyvykkyyden ja valmiuksien kehittäminen Toyotan oppeja noudattaen.
 • Jatkuvan kehittämisen kulttuurin jalkauttamista yhdenmukaisten toimintatapojen, valmennusten ja työkalujen avulla.

Leanin yhteystiedot

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää. Me autamme sinua rakentamaan parempaa muutosjohtamista.

Piia Pärssinen

Yritysmuotoilija, asiakaskokemus & lean

040 501 6262
piia.parssinen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Takaisin Lean-sivulle.