Tekoälyohjattua johtamista

Johtamisen tueksi on pitkään kaivattu dataa, mutta raakadata itsessään vain hukuttaa lukijan alleen. On vaikeaa tietää, paljonko on paljon ja kuinka kääntää data johtamisteoiksi tai integroida se osaksi arjen johtamismalleja.

Eräs asiakkaamme totesi, että hänellä on 200 kehityskohteen lista pöydällään, mutta mistä hän voi tietää, mitkä viisi niistä on vaikutuksiltaan merkittävimmät.

Aloitimme Eezy Flown tekoälyohjelman rakentamisen vuonna 2021 yhteistyössä tekoäly-yhtiö Alt-Companyn kanssa. Kevään mittaan olemme päässeet julkaisemaan ensimmäisiä tutkimuslöydöksiä asiakkaillemme. Mitä kaikkea Flow AI:lla voidaan tutkia, mitä lisätietoa tekoäly on löytänyt ja mitä hyötyä siitä on johtajalle omassa työssään?

Tarkempi kokonaiskuva tulokseen vaikuttavista tekijöistä

Tekoälyohjattu kasvuohjelma Flow Growth Lab analysoi erilaisia henkilöstökokemuksen ja liiketoiminnan avainlukujen korrelaatiota. Se löytää henkilöstötutkimusdatasta organisaatioiden kannalta tärkeimmät asiat, joihin johdon kannattaa keskittyä.

Flow Growth Labin raportin avulla saadaan tarkempi kokonaiskuva niistä asioista, jotka vaikuttavat eniten yrityksen tulokseen. Alla olevassa esimerkissä tekoäly selvitti henkilöstötutkimuksen vastausten perusteella eniten myyntiin vaikuttavat tekijät. Tässä esimerkissä työvälineitä ei pidetty asianmukaisina, mikä rokotti yrityksen myyntiä 10,80 € per tehty työtunti. Vastaavasti tasapuolinen kohtelu, työn mielenkiintoisuus ja toiminnan vähäinen byrokraattisuus kasvattavat myyntiä 5-20 €/h.

(Esimerkkigraafia ja vaikutustekijöitä muokattu tutkimuksen anonymiteetin suojaksi)

Yksikkökohtaisia muuttujia vertailemalla voidaan lisäksi tarkastella henkilöstötutkimuksen kysymysten merkityksiä eri henkilöstöryhmille. Näin voidaan esimerkiksi selvittää, mikä on suurin työntekijöiden vaihtuvuuteen vaikuttava tekijä missäkin yksiköissä.

Alla olevassa esimerkissä vertailtiin, mitkä tekijät vaikuttivat vaihtuvuuteen eniten yksiköissä, joissa oli vain vähän kokoaikaisia työntekijöitä, tai yksikössä, jossa niitä oli paljon. Syyt olivat eri yksiköissä huomattavan erilaiset ja niihin puuttumalla voidaan vaikuttaa henkilöstön lähtövaihtuvuuteen merkittävästi.

(Esimerkkigraafeja ja vaikutustekijöitä muokattu tutkimuksen anonymiteetin suojaksi)

Kuten esimerkeistä havaitsimme, liiketoiminnan avainlukuihin vaikuttavat taustatekijät ovat joskus yllättäviä, eivätkä välttämättä loogisella ajattelulla pääteltävissä. Näissä esimerkkitapauksissa kriittisimpien avaintekijöiden kehitystä lähdetään kääntämään systemaattisella johtamisohjelmalla. Liiketoiminnan avainlukuja, niiden jatkuvaa korrelaatiota ja muutosta seurataan kvartaaleittain tehtävien Pulssi-kyselyjen rinnalla.

Flow Growth Labin tekoälyanalyysi voidaan toteuttaa minkä tahansa henkilöstötutkimuksen tuloksilla, eikä se ole sidottu Eezy Flown PeoplePower -henkilöstötutkimukseen. Jos se on datassa, Flow AI löytää sen.

Mitä sinä haluaisit mitata?

Lähde mukaan tai kysy lisää!

Jarmo Ruohonen

Asiakkuusjohtaja

040 057 3194
jarmo.ruohonen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Hannu Salmensaari

Johtaja, teknologiat ja kehitys

040 570 0253
hannu.salmensaari@eezy.fi

Ota yhteyttä

Kalle Ruuskanen

Strategiajohtaja

050 511 9723
kalle.ruuskanen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Johanna Lehmus

Johtaja, Tutkimus & tieto

040 501 0844
johanna.lehmus@eezy.fi

Ota yhteyttä

Artikkelit