RoX-tekoälytutkimus

”Jos ei ole pakko arvata, kannattaa tietää.”

Liiketoiminnan ennustaminen tekoälyn avulla

Kuinka PeoplePower-henkilöstötutkimuksen tuloksilla voi ennustaa liiketoiminnan kehitystä ja avainlukuja?

RoX-tutkimus (Return on Experience) on Eezy Flown ja Alt-Companyn yhteistyössä rakentama tekoälyhanke, jonka tavoitteena on ennustaa yrityksen tulevaisuuden menestystä ja avainlukuja PeoplePower-henkilöstötutkimuksen tulosten avulla. Hanke on käynnistynyt kesällä 2021 ja tekoälyn opetusvaihe valmistuu keväällä 2022.

Rajattomat tutkimuskohteet

RoX-kaava ennustaa henkilöstötutkimuksen tulosten yhteyksiä liiketoiminnan eri osa-alueisiin. Näitä voivat olla esimerkiksi:

 • henkilöstön hyvinvointi (mm. vaihtuvuus ja sairaspoissaolot)
 • asiakaskokemus (asiakaspysyvyys, NPS)
 • kasvu ja kannattavuus (tulokseen liittyvät avaintunnusluvut)

Tutkittavia korrelaatioita on lähes rajattomasti ja tutkimushanke laajenee vaihe vaiheelta.

Ensimmäisen vaiheen tutkimus keskittyi etsimään selittäviä tekijöitä henkilöstövaihtuvuuden ja tutkimustulosten välillä; kuinka irtisanoutumisia voidaan ennakoida paremmin, mitkä syyt vaikuttavat irtisanoutumispäätökseen ja voitaisiinko päätökseen liittyviin syihin reagoida aikaisemmin? Seuraavat tutkimusaallot keskittyvät etsimään taustasyitä eri tiimien välisiin tasoeroihin.

Miksi?

 • Ennakoi tulevat irtisanoutumiset tiimitasolla
 • Paranna asiakaspysyvyyttä
 • Paranna tiimien tuloksentekokykyä ja löydä selittäviä tekijöitä tiimien tasoeroille
 • Johda paremmin tiedolla
 • Hyödynnä henkilöstötutkimuksen tuloksia paremmin liiketoiminnan ennustamisessa.

Kenelle?

Yrityksille, jotka haluavat:

 • Ennakoida tulevia muutoksia liiketoiminnassaan ja henkilöstössään.
 • Johtaa tiedolla ja parantaa kilpailukykyään markkinoilla.
 • Parantaa tiimiensä tuloksentekokykyä, vaikuttaa meneillään oleviin trendeihin ja puuttua hiljaisiin signaaleihin.

Tietoturvallinen ennustaminen

RoX-tekoälyhankkeeseen osallistuminen on turvallista. Lähdedata säilytetään GDPR:n mukaisesti ja anonymisoidaan niin, ettei yksittäisiä henkilöitä voida tunnistaa. Yli 30-vuotinen tutkimusosaamisemme varmistaa sekä lain että hyvien tutkimustapojen mukaisen datan käsittelyn ja laadukkaat kansainväliset vertailunormistot.

Tutkimushanke käynnistettiin syksyllä 2021 hyödyntäen Eezy-konsernin omia henkilöstötutkimuksen tuloksia syksyltä 2020 (391 vastaajaa) ja niiden korrelaatiota henkilöstön vaihtuvuuteen ja muihin liiketoiminnan avainlukuihin. Vaikka hyödynnetty lähdeaineisto oli ensimmäisessä vaiheessa verrattain pieni, tulokset olivat erittäin lupaavia.

”Tekoäly tunnisti henkilöstötyytyväisyyskyselyn aineistosta tärkeimpiä irtisanoutumispäätökseen johtaneita signaaleita. Tämä on tietysti lupaava havainto, jonka tutkimista jatketaan käyttämällä isompia data-aineistoja mallin opettamiseen”, Alt-Companyn Lead AI Engineer Jarkko Tulensalo kertoo.

Selkeitä yksittäisiä ennakoivia signaaleja löytyi mm. työntekijän kokemasta itsenäisyyden tunteesta, vaikuttamisen mahdollisuuksista ja työtehtävistä.

Haluatko mukaan tutkimusryhmään?

Etsimme parhaillaan lisää asiakkaita tutkimusryhmään. Mitä avainlukuja te haluaisitte ennustaa tai mille asialle te haluaisitte löytää syy-seuraussuhteita? Mikäli mielenkiintosi heräsi, laita viestiä Juha Ala-Lipastille juha.ala-lipasti@eezy.fi niin kerromme aiheesta tarkemmin.

Kalle Ruuskanen

Liiketoimintajohtaja

050 511 9723
kalle.ruuskanen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Johanna Lehmus

Johtaja, Tutkimus & tieto

040 501 0844
johanna.lehmus@eezy.fi
Ota yhteyttä

Juha Ala-Lipasti

Business Development & Sales Director

050 540 6407
juha.ala-lipasti@eezy.fi
Ota yhteyttä

Jarmo Ruohonen

Business Development & Sales Director

040 057 3194
jarmo.ruohonen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Tai jätä viesti


  Lue lisää aiheesta

  Takaisin Tutkimukset-sivulle.