Tuloksista toimintaan

Tutkimustulokset toimenpiteiksi yhdessä tekemällä

Tuloksista toimintaan -työpaja

Henkilöstötutkimuksen tulosten hyödyntäminen on tärkeää sekä tutkimusinvestoinnin että aidon tavoiteorientoituneen kehittämisen kannalta. Tutkimusten hyödyntäminen jää usein voimakkaasti esihenkilöiden harteille, joiden tehtävänä on tulkita, käsitellä tuloksia ja osallistaa henkilöstö mukaan kehittämiseen. Johtoa ja esihenkilöitä voidaan tukea hyödyntämällä tietoa ja tutkimusta innostavasti ja vaikuttavasti yhteisessä työpajassa.

Tuloksista toimintaan -metodi on yhdessä kehittämisen menetelmä, joka rakentuu yksilöiden oivallusten, tulosten yhteisen ymmärtämisen, kehittämisen kohdentamisen ja arjen toimenpiteiden muotoilun ympärille. Yhteiset tavoitteet saavutetaan paremmin, kun ne työstetään henkilöstön ja esihenkilöiden kesken yhdessä selkeiksi ja konkreettisiksi kehittämistoimenpiteiksi.

Työpajasta vauhtia kehittämiseen

Tuloksista toimintaan -työpaja on yksinkertainen menetelmä tutkimustulosten tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Vahvuudet, onnistumiset ja esteet toimivat työpajan kehittämisen moottoreina. Työpajassa osallistujat pääsevät tarkastelemaan tuloksia positiivisten huomioiden valossa, onnistumisia tunnistaen ja menestymisen esteitä esiin tuoden. Yhteistä kehittämistä rakennetaan ratkaisukeskeisesti ja eteenpäin katsoen.

Osallistujat pääsevät itse pohtimaan työstettäviä teemoja, joista voidaan poimia heti konkreettisia arkea sujuvoittavia asioita. Kehittämistä ei koeta raskaana tai aikaa vievänä, vaan tuloksia syntyy tehokkaasti jo työpajan aikana. Työpaja on metodina pidetty, tehokas ja voimaannuttava. Arjen kehittämisestä innostuminen on kaikkien yhteinen asia!

Tuloksista toimintaan -työpajan sisältö

  • Kesto 2,5-3 tuntia
  • Lähitoteutuksessa max 20 hengen ryhmät
  • Teams-toteutuksessa max 40 hengen ryhmät
  • Tavoite: yhteinen kehittämissuunnitelma, omat lupaukset ja next steps

Ota yhteyttä, niin varmistetaan yhdessä tutkimuksenne tulosten vaikuttava hyödyntäminen!