Vaikuttamis­valmennukset

Vaikuttamis­valmennukset apuna viestinnän kehittämisessä

Eezy Flown Vaikuttamisvalmennukset syventyvät kahteen osa-alueeseen: vaikuttamis- ja vuorovaikutustaitoihin. Valmennuksesta kiinnostuneet voivat käydä joko toisen tai molemmat valmennukset, toiveista ja tarpeista riippuen. Valmennusten avulla henkilö on valmiimpi viestimään ja vaikuttamaan eri tilanteissa tehokkaasti, mutta muita kunnioittavasti.

Vaikuttamisvalmennus

Vaikuttamisvalmennuksissa keskitytään siihen, MITÄ halutaan sanoa sekä siihen, MITEN se pitää sanoa.

Viestin pitää olla ymmärrettävä, kuulijoita puhutteleva, tunteisiin vetoava ja innostava. Näin varmistetaan, että viesti menee perille ja vaikuttaa kuulijoiden asenteisiin ja käyttäytymiseen.

Vaikuttamisvalmennukset varmistavat, että osallistujat osaavat esittää asiansa vakuuttavasti, hyödyntäen omaa persoonaansa, kokemuksiansa ja osaamistaan.

Vuorovaikutusvalmennus

Vuorovaikutusvalmennuksissa harjoitellaan tärkeitä taitoja, kuten kuuntelu-, kysymis- ja argumentointitaitoja.

Kaikkiin näihin on valmiita valmennusmetodeja ja työkaluja, joita valmennuksissa sovelletaan käytäntöön saman tien. Tällaisia ovat mm. aktiivisen kuuntelun malli ja argumentoinnin keinot.

Myös neuvottelutaitojen ytimessä on vuorovaikutus. Sitä harjoitellaan konkreettisten esimerkkitilanteiden avulla, jotka enenevässä määrin kirjoitetaan asiakkaiden omien neuvottelutilanteiden pohjalta.

Miksi?

  • Voittavaan strategiaan sisältyy sen viestinnällinen kiteytys sekä strategian käytäntöön vienti.
  • Muutos on valmis vasta kun jokainen työyhteisön jäsen löytää oman paikkansa muutoksen toteuttamisessa.
  • Vuorovaikutustaidot lisäävät ihmisten välistä ymmärrystä ja parantavat työnteon tehokkuutta.

Kenelle?

  • Työyhteisöjen johtajille strategian ja muutoksen viestimiseen ja vauhdittamiseen.
  • Muutosprosessien vastuuhenkilöille.
  • Esihenkilöille vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.
  • Kaikille, jotka haluavat entistä merkityksellisempiä kohtaamisia.

Viestintä & vaikuttaminen – huomioi nämä

Varmista, että strategia tuottaa lisää hyötyä asiakkaille, henkilöstölle ja muille sidosryhmille. Hyvä strategia vetoaa järkisyiden ohella tunteisiin.

Kiteytä strategiset viestit puhutteleviksi, helposti muistettaviksi ja innostaviksi. Viestien pitää erottaa työyhteisö muista toimijoista. Sanoita viestit riittävän rohkeasti – tyhjää puhetta on maailmassa liikaa.

Vaikuttamistaitojen merkitys työyhteisöissä kasvaa koko ajan. Valmenna henkilöstölle aiempaa paremmat vuorovaikutustaidot: herkkyyttä kuunnella, osaamista kysymiseen ja taitoa viestien välittämiseen.

Rakenna koko henkilöstölle vaikuttamismahdollisuudet ja -kanavat strategian käsittelyyn. Ihmiset ovat valmiita rakentavaan vuorovaikutukseen ja uusien asioiden omaksumiseen vasta sen jälkeen, kun he kokevat tulleensa kuulluiksi ja ymmärretyiksi.

Miksi Eezy Flown viestintä & vaikuttaminen?

Viestintäkonsulttimme ovat ammentaneet oppinsa sadoista strategia- ja muutosviestinnän tehtävistä. He ovat valmentaneet vaikuttamis- ja vuorovaikutustaitoja tuhansille suomalaisille johtajille, esihenkilöille ja asiantuntijoille.

Osaamme kirkastaa strategian tärkeimmät asiat pääviesteiksi. Olemme laatineet lukuisia strategiatarinoita, jotka puhuttelevat yleisöä mieleenpainuvalla ja innostavalla tavalla. Olemme testanneet asiakkaidemme viestejä myös arkielämän vaikuttamistilanteissa ja havainnoineet millaiset viestit ovat toimivia eli läpäisevät ns. RYTMI-testin.

Meillä on valmiit työkalut viestintästrategioiden laatimiseen. Käytämme vaikuttamisvalmennuksissa tutkitusti tehokkaita metodeita ja malleja, joita osallistujat pääsevät heti käytännössä soveltamaan. Näitä malleja on muun muassa kuuntelu-, kysymis- ja esiintymistaitoihin sekä neuvottelutaitoihin.

Vaikuttaminen on meille sydämen asia. Saamme jatkuvasti hyvää palautetta ja kiitosta laatimistamme viestintästrategioista ja -valmennuksista. Asiakkaamme nostavat esiin käytännönläheisyyden sekä uusien taitojen helpon hyödynnettävyyden.


Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Heikki Laakso

Valmentaja, viestintä & vaikuttaminen

040 060 8838
heikki.laakso@eezy.fi

Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

Muita viestintäpalveluitamme ovat Strategian viestintä ja Muutosviestintä.

Takaisin Viestintä ja vaikuttaminen -sivulle.