Muutosviestintä

Varmista uusi suunta

Muutosviestintä

Muutosjohtaminen vaatii puhuttelevaa viestintää muutoksesta, sen perusteluista ja hyödyistä. Siksi muutosviestintä onkin oleellinen osa koko muutosjohtamisprosessia. Tavoitteena on, että muutosviestinnän lopputuloksena jokainen työyhteisön jäsen löytää ja ymmärtää oman paikkansa muutoksen toteuttamisessa.

Eezy Flow on Prosci-muutosjohtamismetodin sertifioitu ja ainoa edustaja Suomessa. Prosci-ohjelma sisältää ohjeistusta muutokseen liittyvän viestinnän suunnittelemiseksi.

Kohti parempaa muutosviestintää

Muutostilanne on työyhteisöissä usein haasteellinen, ja muutoksissa ihmiset jakavat kokemukset kertoimella – niin hyvät kuin pahat. Muutosviestinnän kehittäminen tähtää siihen, että johtajat ja esihenkilöt osaavat viestiä kaikille organisaatiossa

  • miksi muutos on tärkeä   
  • mitä hyötyä muutoksesta syntyy ja
  • miten jokainen voi omalta osaltaan viedä ja viestiä muutosta eteenpäin.

Yksi usein unohtuva, mutta tärkeä näkökulma on viestiä myös niistä asioista, jotka eivät muutu. Onnistunut muutosviestintä huomioi kaikki muutokseen liittyvät näkökulmat.

Miksi?

  • Voittavaan strategiaan sisältyy sen viestinnällinen kiteytys sekä strategian käytäntöön vienti.
  • Muutos on valmis vasta kun jokainen työyhteisön jäsen löytää oman paikkansa muutoksen toteuttamisessa.
  • Vuorovaikutustaidot lisäävät ihmisten välistä ymmärrystä ja parantavat työnteon tehokkuutta.

Kenelle?

  • Työyhteisöjen johtajille strategian ja muutoksen viestimiseen ja vauhdittamiseen.
  • Muutosprosessien vastuuhenkilöille.
  • Esihenkilöille vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.
  • Kaikille, jotka haluavat entistä merkityksellisempiä kohtaamisia.

Viestintä & vaikuttaminen – huomioi nämä

Varmista, että strategia tuottaa lisää hyötyä asiakkaille, henkilöstölle ja muille sidosryhmille. Hyvä strategia vetoaa järkisyiden ohella tunteisiin.

Kiteytä strategiset viestit puhutteleviksi, helposti muistettaviksi ja innostaviksi. Viestien pitää erottaa työyhteisö muista toimijoista. Sanoita viestit riittävän rohkeasti – tyhjää puhetta on maailmassa liikaa.

Vaikuttamistaitojen merkitys työyhteisöissä kasvaa koko ajan. Valmenna henkilöstölle aiempaa paremmat vuorovaikutustaidot: herkkyyttä kuunnella, osaamista kysymiseen ja taitoa viestien välittämiseen.

Rakenna koko henkilöstölle vaikuttamismahdollisuudet ja -kanavat strategian käsittelyyn. Ihmiset ovat valmiita rakentavaan vuorovaikutukseen ja uusien asioiden omaksumiseen vasta sen jälkeen, kun he kokevat tulleensa kuulluiksi ja ymmärretyiksi.

Miksi Eezy Flown viestintä & vaikuttaminen?

Viestintäkonsulttimme ovat ammentaneet oppinsa sadoista strategia- ja muutosviestinnän tehtävistä. He ovat valmentaneet vaikuttamis- ja vuorovaikutustaitoja tuhansille suomalaisille johtajille, esihenkilöille ja asiantuntijoille.

Osaamme kirkastaa strategian tärkeimmät asiat pääviesteiksi. Olemme laatineet lukuisia strategiatarinoita, jotka puhuttelevat yleisöä mieleenpainuvalla ja innostavalla tavalla. Olemme testanneet asiakkaidemme viestejä myös arkielämän vaikuttamistilanteissa ja havainnoineet millaiset viestit ovat toimivia eli läpäisevät ns. RYTMI-testin.

Meillä on valmiit työkalut viestintästrategioiden laatimiseen. Käytämme vaikuttamisvalmennuksissa tutkitusti tehokkaita metodeita ja malleja, joita osallistujat pääsevät heti käytännössä soveltamaan. Näitä malleja on muun muassa kuuntelu-, kysymis- ja esiintymistaitoihin sekä neuvottelutaitoihin.

Vaikuttaminen on meille sydämen asia. Saamme jatkuvasti hyvää palautetta ja kiitosta laatimistamme viestintästrategioista ja -valmennuksista. Asiakkaamme nostavat esiin käytännönläheisyyden sekä uusien taitojen helpon hyödynnettävyyden.


Asiakkaitamme

Liikkuva Suomi

Prosci tarjoaa mallin inhimillisen muutoksen johtamiseen ja se pätee niin työelämässä kuin henkilökohtaisella tasolla. Systemaattinen eteneminen auttaa hahmottamaan muutoksen vaihteita.

Antti Luukkanen
CEO, Liikkuva Suomi

Attendo

Proscin systemaattinen malli ottaa huomioon myös ihmisjohtajuuden. Pitkä historia osoittaa, että muutoksessa onnistutaan 6x todennäköisemmin Proscin mallin avulla.

Virpi Holmqvist
Liiketoimintajohtaja
Attendo Suomi

Fredman Group

”Projektia suunniteltaessa on yhtä tärkeää suunnitella ihmispuolen muutoksia, kuin projektin onnistuminen, jos haluaa päästä haluamiinsa tuloksiin.”

Marju Vroman
HR- ja vastuullisuuspäällikkö
Fredman Group

Nomentia

Proscissa on arvokasta sen konkreettisuus. Nyt meillä on keinoja, joiden avulla voimme käsitellä muutokseen liittyviä tunteita sekä vietyä muutosta läpi jokapäiväisessä työssä. Näin muutoksesta saadaan uhan sijaan mahdollisuus.

Ilse Manner
HR-johtaja, Nomentia

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Tai jätä viesti

Muita viestintäpalveluitamme ovat Strategian viestintä ja Vaikuttamisvalmennukset.

Takaisin Viestintä ja vaikuttaminen -sivulle.