Strategian viestintä

Kulttuuri muuttuu viestimällä

Strategian viestintä onnistuneesti

Monilla organisaatioilla on viestintästrategia, mutta strategian viestintä ei aina ole helppoa. Harward Business Reviewn mukaan 90 % johtajista, jotka ovat tyytyväisiä työyhteisönsä strategiaan, ovat tyytymättömiä sen käytäntöön vientiin. Tuolloin strategia jää pahimmillaan vain johdon slideshowksi tai pinkaksi täyteen kirjoitettuja paperiarkkeja, jos sitä ei viestitä ja viedä käytäntöön ymmärrettävästi. Meidän avulla saat strategiasi aidosti käytäntöön.

Viestintästrategia aina toteutuksesta käytäntöön

Tuloksekas viestintästrategia rakentuu yhteisön vision, mission ja strategisten tavoitteiden pohjalta. Eezy Flowlla on tutkitut työtavat viestintästrategioiden laatimiseen sekä testatut valmennusmetodit strategioiden käytäntöön vientiin.

Strategia voidaan viestiä yleisöille myös esimerkiksi strategiatarinoiden ja -esitysten kautta. Kokemus sadoista strategisen tason viestintäohjelmista tuo hyvän vertailukohdan muihin työyhteisöihin.

Käytämme strategioiden käytäntöön viemisessä alun perin strategiavaikuttaminen-nimisessä ohjelmassa laadittuja työkaluja.

Miksi?

  • Voittavaan strategiaan sisältyy sen viestinnällinen kiteytys sekä strategian käytäntöön vienti.
  • Muutos on valmis vasta kun jokainen työyhteisön jäsen löytää oman paikkansa muutoksen toteuttamisessa.
  • Vuorovaikutustaidot lisäävät ihmisten välistä ymmärrystä ja parantavat työnteon tehokkuutta.

Kenelle?

  • Työyhteisöjen johtajille strategian ja muutoksen viestimiseen ja vauhdittamiseen.
  • Muutosprosessien vastuuhenkilöille.
  • Esihenkilöille vuorovaikutustaitojen kehittämiseen.
  • Kaikille, jotka haluavat entistä merkityksellisempiä kohtaamisia.

Viestintä & vaikuttaminen – huomioi nämä

Varmista, että strategia tuottaa lisää hyötyä asiakkaille, henkilöstölle ja muille sidosryhmille. Hyvä strategia vetoaa järkisyiden ohella tunteisiin.

Kiteytä strategiset viestit puhutteleviksi, helposti muistettaviksi ja innostaviksi. Viestien pitää erottaa työyhteisö muista toimijoista. Sanoita viestit riittävän rohkeasti – tyhjää puhetta on maailmassa liikaa.

Vaikuttamistaitojen merkitys työyhteisöissä kasvaa koko ajan. Valmenna henkilöstölle aiempaa paremmat vuorovaikutustaidot: herkkyyttä kuunnella, osaamista kysymiseen ja taitoa viestien välittämiseen.

Rakenna koko henkilöstölle vaikuttamismahdollisuudet ja -kanavat strategian käsittelyyn. Ihmiset ovat valmiita rakentavaan vuorovaikutukseen ja uusien asioiden omaksumiseen vasta sen jälkeen, kun he kokevat tulleensa kuulluiksi ja ymmärretyiksi.

Miksi Eezy Flown viestintä & vaikuttaminen?

Viestintäkonsulttimme ovat ammentaneet oppinsa sadoista strategia- ja muutosviestinnän tehtävistä. He ovat valmentaneet vaikuttamis- ja vuorovaikutustaitoja tuhansille suomalaisille johtajille, esihenkilöille ja asiantuntijoille.

Osaamme kirkastaa strategian tärkeimmät asiat pääviesteiksi. Olemme laatineet lukuisia strategiatarinoita, jotka puhuttelevat yleisöä mieleenpainuvalla ja innostavalla tavalla. Olemme testanneet asiakkaidemme viestejä myös arkielämän vaikuttamistilanteissa ja havainnoineet millaiset viestit ovat toimivia eli läpäisevät ns. RYTMI-testin.

Meillä on valmiit työkalut viestintästrategioiden laatimiseen. Käytämme vaikuttamisvalmennuksissa tutkitusti tehokkaita metodeita ja malleja, joita osallistujat pääsevät heti käytännössä soveltamaan. Näitä malleja on muun muassa kuuntelu-, kysymis- ja esiintymistaitoihin sekä neuvottelutaitoihin.

Vaikuttaminen on meille sydämen asia. Saamme jatkuvasti hyvää palautetta ja kiitosta laatimistamme viestintästrategioista ja -valmennuksista. Asiakkaamme nostavat esiin käytännönläheisyyden sekä uusien taitojen helpon hyödynnettävyyden.

Asiakkaitamme

Kesko K-kampus

Rakensimme ihmisille kohtaamisen konseptin, jossa voimme tuoda yhteen moniammatillista osaamista. Toiminnan konseptointi heti projektin alkuvaiheessa oli tärkeä lähtölaukaus koko hankkeelle.

Työstimme ja haastoimme sisältöä yhdessä Flown tiimin kanssa ja heillä oli todella iso ja tärkeä rooli hankkeen toteutuksessa ja onnistumisessa.

– Leif Backman/ Kesko

Lue lisää

Visit Lahti

Flow erottuu muista vankalla kokemuksellaan ja poikkeuksellisella karismaattisuudella, joka innostaa myös kumppanit luomaan tulevaisuuden liiketoimintaa.

Flown kanssa tehdyn palvelumuotoilun avulla pystymme kehittämään palveluita datan pohjalta ja saamaan konkreettiset toimet mittareineen. Tulevaisuuden kokousmatkailu saatiin kiteytettyä yhdelle sivulle.

– Raija Forsman / Visit Lahti

Fredman Group

”Flown kyky päästä kiinni asiakkaidensa prosesseihin ja arkeen on poikkeuksellista. 

Muutokset lähtevät ihmisistä ja rakentuvat askel kerrallaan tuottaen mitattavia tuloksia ja omistaja-arvon nousua.

Vuosikymmenen jatkuneen yhteistyön aikana Flowsta on tullut keskeinen kumppani osaksi Fredman Groupin strategia- ja hallitustyöskentelyä. ”

Peter Fredman

L&T Huomenta-ketju

”Flow’n ihmislähtöisyys ja poikkeuksellinen kyky kaivaa esiin kasvumahdollisuuksia auttoi meitä kirkastamaan yhtiön kasvun stepit.

Strategian avulla luomme huippuluokan kohtaamisia niin franchise-yrittäjiemme kuin loppuasiakkaidemme kanssa.”

Joni Lappalainen

Ahlströmin ruukit

”Flow’n tuntemus rakennusalasta oli välttämätöntä uudisrakennushankkeemme strategiatyössä.

Heidän kykynsä tehdä asioita ihmislähtöisesti ja viestiä strategiaa varmistaa, että työ on tuottavaa, eikä strategia jää pölyttymään pöytälaatikkoon.”   

– Peter Ahlström

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Heikki Laakso

Valmentaja, viestintä & vaikuttaminen

040 060 8838
heikki.laakso@eezy.fi
Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

Muita viestintäpalveluitamme ovat Muutosviestintä ja Vaikuttamisvalmennukset.

Takaisin Viestintä ja vaikuttaminen -sivulle.