Kulttuuritutkimus – Barrett Analytics

Kulttuuri strategian kasvualustaksi

Kun mittaat kulttuuria, voit johtaa sitä tiedolla

Kukoistavava yrityskulttuuri on tuottava sijoitus

Olemme työelämän murroksessa, jossa jylläävät pandemian jälkeinen irtaantuminen, hiljaiset loparit, työuupumus, kohtaanto-ongelma, johtamisen murros ja työelämän monimuotoisuus. Murroksesta ja sen aiheuttamista haasteista selvitään vahvalla kulttuurilla ja sen johtamisella. Vahva kulttuuri taas syntyy osallistamalla ja sitouttamalla koko organisaatio mukaan muutokseen – ei johdon sanelemana.

On aika tiedostaa, että kulttuuri on ainoa kilpailutekijä, jota ei voi monistaa.

Tiedostamalla organisaatiossa vallitsevat arvot, on mahdollista ymmärtää organisaation dynamiikkaa ja käyttäytymismalleja. Yrityskulttuuri heijastuu suoraan asiakasrajapintaan ja liiketoimintaasi, minkä vuoksi on tärkeää ymmärtää ja johtaa kulttuuria.

Ajattele, että voisit saada kattavan syväymmärryksen yrityskulttuurisi tilasta pyytämällä henkilökunnaltasi 10 minuuttia heidän ajastaan. Kulttuuritutkimus mahdollistaa tämän.

Maailmanlaajuinen Barrett Analytics -tutkimus on mittareiden mittari

Barrett Analytics on yrityskulttuurin mittaamisen työkalu, joka perustuu tutkimus- ja valmennustalona tunnetun Barrett Analyticsin yli 20-vuotiseen tutkimustyöhön ja yli neljään miljoonaan kyselyyn maailmanlaajuisesti. Aidosti rahanarvoisen vastineen tarjoamaa moniulotteista työkalupakkia voi hyödyntää yrityskulttuurin mittaamiseen, johtamisen kehittämiseen, yritysjärjestelyissä, arvojen määrittämisessä sekä henkilökohtaisen kasvun pohjana.

Barrettilla mitataan sekä organisaation tämänhetkisiä että toivottuja arvoja,​ ja tunnistaa mahdolliset sudenkuopat ja mahdollisuudet.

Työkaluja kulttuurin syväymmärrykseen

Barrett on kustannustehokas, joustava ja kustomoitavissa oleva kysely, joka vie vain kymmenen minuuttia organisaatiosi ajasta verkon välityksellä. Se tarjoaa vaikuttavaa dataa yrityksen nykykulttuurista, henkilöstön henkilökohtaisista arvoista ja siitä, mikä on henkilöstön näkökulmasta paras mahdollinen tulevaisuuden kulttuuri.

Tutkimuksesta jää käteen selkeä raportti, joka tarjoaa eväät parempien suhteiden luomiseen, merkitykselliseen päätöksentekoon ja kulttuuripotentiaalin maksimointiin. Kulttuuritutkimusprojektin kokonaiskesto on 2-5 viikkoa.

Mihin Barrett-kulttuuritutkimusta käytetään?

Tavoitekulttuurin ja arvojen määrittämiseen​

Ymmärrä organisaation kulttuurin nykytila ja toivetila sekä nykykulttuurin vahvuudet​

Strategian määrittämisvaiheessa ja kehityksessä

Ymmärrä organisaation kitkatekijät ja menestyksen esteet​

Kulttuurin kehittämisessä & HR strategiassa

Ymmärrä kitkaa aiheuttavat asiat ja tunnista henkilöstön kulttuuritarpeet

Johtamisen kehittämiseen

Ymmärrä johtoryhmän tai johtajan motivaattoritekijät ja taustadraiverit

Johtamismallin muotoiluun

Arvopohjainen johtamismalli takaa tavoitekulttuurin saavuttamisen ​

Elinvoimaiseen yhteistyöhön

Strateginen etu hyvässä yrityskulttuurissa tulee siirryttäessä kilpailemisesta kohti yhteisöllisyyttä

Tiimin kehitykseen

Vähennä tiimin sisäistä kitkaa ja paranna tuottavuutta

Yrityskaupoissa

Ymmärrä liiketoimintakauppaan liittyvät kulttuuriset riskit ja vältä

Kestävään kehitykseen ja kasvuun

Ymmärrä henkilöstölle tärkeät arvot ja organisaation kyvykkyys toteuttaa kestävän kehityksen arvot ja muotoile tarinasi

Miksi?

 • ​​Jos et mittaa kulttuuria, et voi johtaa kulttuuria – johda tiedolla
 • Sitoutuminen syntyy osallistamalla
 • Kulttuuri on ainut kilpailutekijä jota ei voi kopioida
 • Kulttuurilla ja arvomaailmalla on suora yhteys asiakkaaseen ja liiketoimintaasi
 • Ymmärrä kulttuurin, asiakaskokemuksen, tuottavuuden ja tuloksentekokyvyn taustadraiverit

Kenelle?

Yrityksille, jotka tarvitsevat:

 • Ymmärrystä strategian tai muutoksen tueksi
 • Työkaluja arvojen ja kulttuurin mittaamiseen ja seurantaan
 • Tukea kulttuurin kehittämiseen ja suunnan määrittämiseen
 • Tietoa oman yrityskulttuurin ROI:sta
 • Dataan perustuvaa tietoa päätöksentekoon
 • Tuottoa kulttuurista


Kulttuuritutkimuksen prosessi


Kulttuuritutkimus – huomioi nämä

Kulttuurimuotoilun ja -tutkimuksen laajuus riippuu siitä, ollaanko tarkistamassa tai kirkastamassa yhteisiä toimintatapoja, vai määrittelemässä määrittelemätöntä, eli arvot alusta loppuun.

Tavoittele rohkeasti erinomaisuutta. Liian usein kulttuurikonseptit jäävät liian ylätasolle, eivätkä tarpeeksi rohkeasti tavoittele toimitatapaa ohjaavia arvoja tai johtamiseen tason nostoon.

Must Win Battles. Tunnistamme aina prosessin aikana tärkeimmät osa-alueet kulttuurimuutoksessa. Näihin teemme selkeän suunnitelman, jotta muutoksesta tulee pysyvää ja varmistamme että muutos kohdistuu oikeisiin strategisiin tavoitteisiin.

Kulttuurin eläminen todeksi on tärkeämpää kuin itse prosessi, mutta hyvin määritelty on puoliksi tehty. Kun koko organisaatio osallistetaan tutkimukseen ja muotoilun eri vaiheisiin ja jokaisen ääni tulee kuuluviin prosessin aikana, saadaan kulttuurimuutos tapahtumaan nopeammin ja kivuttomammin.

Valitse kulttuuritutkimukseen kokenut ja laaja-alainen kumppani. Toimiva kulttuuritutkimus ja -muotoilu pohjautuu laaja-alaiseen oman yrityksen, henkilöstön ja asiakkaiden tuntemukseen. Arvoja ei kannata määritellä vain sisäiseen käyttöön, vaan myös asiakaskokemukseen ja strategiaan kytkeytyväksi. Hyvin muotoiltuna kulttuuri ja arvot toimivat kuin konsepti, määritelmä yhteisestä toiminnasta ja erinomaisuuden minimitasosta.

Miksi Eezy Flown kulttuuritutkimus?

 • Kulttuurin muotoilu vaatii dataa. Käytämme maailmanlaajuisesti tunnettua Barrett Analytics kulttuurimittausta kulttuurin syväymmärrykseen. Datan avulla ymmärrämme organisaation päätöksenteon ja toimintatavan draivereita. On tärkeää aidosti tietää eikä arvata mitä kulttuurin tila on.
 • Kulttuurimuutoksen läpivientiin muutosjohtamista. Olemme Prosci-muutosjohtamisen metodin virallinen edustaja Suomessa.
 • Osaaminen, työkalut, metodit, mallit ja tekijät saman katon alta. Osaamme kiteyttää organisaatiosta löytyvän tiedon ja valjastaa sen strategian keihäänkärjeksi. Tunnistamme liiketoiminnan vallitsevat lainalaisuudet ja osaamme puuttua epäkohtiin.
 • Näyttävät tulokset kulttuuritutkimuksesta ja -muotoilusta. Meillä on kyky saada asioita tapahtumaan, oli kyseessä sitten arvojen määrittelystä, kulttuurikehityksestä, strategian ja kulttuurin yhdistämisestä tai arvojohtamisen kehittämisestä.

Miten yrityskulttuuri syntyy?

Oletko miettinyt mitkä teillä ovat sellaisia asioita ja arvoja, jotka toteutuvat joka tilanteessa riippumatta henkilöstä, päivästä ja päätöksen vaativuudesta? Tätä voidaan kutsua yrityskulttuurin minimitasoksi.

Miten yrityskulttuuri syntyy?

Kestävän kehityksen kulttuuriraportti

Asiakkaat, sijoittajat ja julkishallinto ovat yhä kiinnostuneempia siitä, millainen rooli organisaatioilla on maailmassa: Millaista muutosta organisaatiot saavat aikaan? Miten ne suojelevat ympäristöä? Tai reagoivat yhteiskunnan ja ihmisten kohtaamiin ongelmiin?

Kestävän kehityksen kulttuuriraportti

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Kiki Brandt-Tallqvist

Yritysmuotoilija, kulttuuri & strategia

040 576 9089
kiki.brandt@eezy.fi

Ota yhteyttä

Riikka Korpinen

Valmentaja, johtaminen & vuorovaikutus

050 300 2547
riikka.korpinen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Sari Tuura

Valmentaja, yritysmuotoilija
Osaamisen Johtaminen

045 275 6692
sari.tuura@eezy.fi

Ota yhteyttä

Tina Karme

Sustainable Business Explorer

050 520 8880

Tai jätä viesti

Henkilöstötutkimuspalveluihimme kuuluu myös PeoplePower-henkilöstötutkimus.

Takaisin Henkilöstötutkimukset-sivulle.