Kulttuuritutkimus – Barrett Analytics

Ymmärrä strategian, asiakaskokemuksen ja henkilöstökokemuksen taustadraivereita.

Kulttuuritutkimus: mittaa ja johda yrityksen kulttuuria

Kulttuuri voi joko vauhdittaa tai jarruttaa organisaation menestymistä. Haluatko tietää mitä organisaatiosi pinnan alla kuplii? Kulttuuritutkimus antaa vastauksia!

Tiedostamalla organisaatiossa vallitsevat arvot, on mahdollista ymmärtää organisaation dynamiikkaa ja käyttäytymismalleja. Yrityskulttuuri heijastuu suoraan asiakasrajapintaan, minkä vuoksi on tärkeää ymmärtää ja johtaa kulttuuria.

Hyödynnämme tunnettua Barrett Analytics -työkalua

Barrett Analytics on yrityskulttuurin mittaamisen työkalu, joka perustuu tutkimus- ja valmennustalona tunnetun Barrett Analyticsin yli 20-vuotiseen tutkimustyöhön ja yli neljään miljoonaan kyselyyn maailmanlaajuisesti. Moniulotteista työkalupakkia voi hyödyntää yrityskulttuurin mittaamiseen, johtamisen kehittämiseen, yritysjärjestelyissä, arvojen määrittämisessä sekä henkilökohtaisen kasvun pohjana.

Kustannustehokas, mutta vaikuttava kysely

Barrett on kustannustehokas ja joustava kysely, joka vie vain kymmenen minuuttia organisaatiosi ajasta, mutta tarjoaa vaikuttavaa dataa yrityksen nykykulttuurista, henkilöstön henkilökohtaisista arvoista ja siitä, mikä on henkilöstön näkökulmasta paras mahdollinen tulevaisuuden kulttuuri.

Miksi?

 • Saat vahvaa dataa kulttuurista ja teet aineettomasta aineellista
 • Ymmärrät, mikä motivoi työntekijöitä
 • Näet nykykulttuurin ja halutun kulttuurin erot ja samankaltaisuudet

Kenelle?

Yrityksille, jotka tarvitsevat:

 • Ymmärrystä strategian tai muutoksen tueksi
 • Työkaluja arvojen ja kulttuurin mittaamiseen ja seurantaan
 • Tukea kulttuurin kehittämiseen ja suunnan määrittämiseen
 • Vertailua eri yksiköiden, yritysten tai tiimien toiminnasta
 • Dataa arvojohtamisen kehittämiseen

Kulttuurimuotoilun prosessi

Kulttuurimuotoilun prosessi, jota kulttuuritutkimus hyödyntää.

Kulttuuritutkimus – huomioi nämä

Kulttuurimuotoilun ja -tutkimuksen laajuus riippuu siitä, ollaanko tarkistamassa tai kirkastamassa yhteisiä toimintatapoja, vai määrittelemässä määrittelemätöntä, eli arvot alusta loppuun.

Tavoittele rohkeasti erinomaisuutta. Liian usein kulttuurikonseptit jäävät liian ylätasolle, eivätkä tarpeeksi rohkeasti tavoittele toimitatapaa ohjaavia arvoja tai johtamiseen tason nostoon.

Must Win Battles. Tunnistamme aina prosessin aikana tärkeimmät osa-alueet kulttuurimuutoksessa. Näihin teemme selkeän suunnitelman, jotta muutoksesta tulee pysyvää ja varmistamme että muutos kohdistuu oikeisiin strategisiin tavoitteisiin.

Kulttuurin eläminen todeksi on tärkeämpää kuin itse prosessi, mutta hyvin määritelty on puoliksi tehty. Kun koko organisaatio osallistetaan tutkimukseen ja muotoilun eri vaiheisiin ja jokaisen ääni tulee kuuluviin prosessin aikana, saadaan kulttuurimuutos tapahtumaan nopeammin ja kivuttomammin.

Valitse kulttuuritutkimukseen kokenut ja laaja-alainen kumppani. Toimiva kulttuuritutkimus ja -muotoilu pohjautuu laaja-alaiseen oman yrityksen, henkilöstön ja asiakkaiden tuntemukseen. Arvoja ei kannata määritellä vain sisäiseen käyttöön, vaan myös asiakaskokemukseen ja strategiaan kytkeytyväksi. Hyvin muotoiltuna kulttuuri ja arvot toimivat kuin konsepti, määritelmä yhteisestä toiminnasta ja erinomaisuuden minimitasosta.

Miksi Eezy Flown kulttuuritutkimus?

 • Kulttuurin muotoilu vaatii dataa. Käytämme maailmanlaajuisesti tunnettua Barrett Analytics kulttuurimittausta kulttuurin syväymmärrykseen. Datan avulla ymmärrämme organisaation päätöksenteon ja toimintatavan draivereita. On tärkeää aidosti tietää eikä arvata mitä kulttuurin tila on.
 • Kulttuurimuutoksen läpivientiin muutosjohtamista. Olemme Prosci-muutosjohtamisen metodin virallinen edustaja Suomessa.
 • Osaaminen, työkalut, metodit, mallit ja tekijät saman katon alta. Osaamme kiteyttää organisaatiosta löytyvän tiedon ja valjastaa sen strategian keihäänkärjeksi. Tunnistamme liiketoiminnan vallitsevat lainalaisuudet ja osaamme puuttua epäkohtiin.
 • Näyttävät tulokset kulttuuritutkimuksesta ja -muotoilusta. Meillä on kyky saada asioita tapahtumaan, oli kyseessä sitten arvojen määrittelystä, kulttuurikehityksestä, strategian ja kulttuurin yhdistämisestä tai arvojohtamisen kehittämisestä.

Asiakkaitamme

HOK-Elanto

HOK-Elanto otti käyttöön Eezy Flown PeoplePower®-henkilöstötutkimuksen vuonna 2011 ja siitä lähtien tulokset ovat parantuneet joka vuosi.

Henkilöstötutkimukset – sopivien toimenpiteiden tukemana – parantavat omistautuneisuutta. Tämä vähentää poissaoloja ja tilapäisen työvoiman tarvetta merkittävästi ja johtaa näin huomattaviin säästöihin.

– Antero Levänen / HOK-Elanto

HOK-Elanto & työkykyjohtaminen

Deltamarin

Strategiatutkimuksesta saadun tiedon pohjalta olemme nyt hioneet omaa strategiaviestintäämme ja pystyneet kohdentamaan sitä oikein. Uskon, että tämän prosessin kautta yrityksemme pystyy tavoittelemaan juuri niitä tavoitteita, joita strategiaamme on linjattu.

– Jari Nurmi / Deltamarin

Deltamarin & strategiatutkimus

Hansel

Yritysjärjestelymme toteuduttua vuonna 2019 oli paikallaan tässä yhteydessä myös arvioida yrityksemme arvojen sisältöä ja toimivuutta. Tarvittiin ja saatiin ulkopuolisen ammattimaista apua ja uskottavuutta näin vaativan kokonaisuuden läpiviemiseen.

– Raili Hilakari / Hansel

Hansel & toimintakulttuurin yhdistäminen

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Kiki Brandt-Tallqvist

Kulttuurihakkeri, strategi

040 576 9089
kiki.brandt@eezy.fi
Ota yhteyttä

Tai jätä viesti

  Henkilöstötutkimuspalveluihimme kuuluu myös PeoplePower-henkilöstötutkimus.

  Takaisin Henkilöstötutkimukset-sivulle.