Kestävän kehityksen kulttuuriraportti

Asiakkaat, sijoittajat ja julkishallinto ovat yhä kiinnostuneempia siitä, millainen rooli organisaatioilla on maailmassa:

Millaista muutosta organisaatiot saavat aikaan? Miten ne suojelevat ympäristöä? Tai reagoivat yhteiskunnan ja ihmisten kohtaamiin ongelmiin?

Mitä useammin maailma kohtaa humanitaarisia ja ympäristöllisiä kriisejä, sitä enemmän ihmisillä on tarvetta ja tahtoa näiden haasteiden kohtaamiselle. Lähes 70 % työntekijöistä onkin sanonut, että mikäli yrityksellä olisi vahva kestävän kehityksen suunnitelma, se vaikuttaisi heidän päätökseensä jäädä yritykseen pitkäaikaisesti (Fast Company 2019). 

Linjaa ihmiset, kulttuuri ja kestävä kehitys toisiinsa

Kestävän kehityksen kulttuuriraportti mahdollistaa yrityskulttuurin mittaamisen ja kehittämisen suhteessa kestävän kehityksen tavoitteisiin. Raportti kertoo organisaatiolle ne tekijät, jotka mahdollistavat kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen. Se tarjoaa johdolle keinon yrityskulttuurin vahvuuksien ja mahdollisuuksien ymmärtämiseen kestävän kehityksen kannalta.

Työntekijät saavat äänensä kuuluviin, kun heidän näkemyksensä kestävästä kehityksestä ja sen merkityksestä tulee huomioitua raportilla. Raportti tuottaa tiekartan yrityksen pitkäaikaiselle kestävälle kehitykselle, sillä säännöllinen arviointi seuraa kehitysprosessia ja huomioi myös nousevia tarpeita.

Barrett-tutkimus on kulttuurin mittaamiseen ja syväymmärtämiseen kehitetty metodi, jonka avulla voidaan mitata nykykulttuuria ja osoittaa kulttuurin haluttu suunta. Barrett Analytics kertoo, mitä organisaation ihmiset arvostavat ja minkä arvojen mukaan henkilöstöä johdetaan. Tämä metodi yhdistettynä kestävän kehityksen arviointiin vastaa siihen datatarpeeseen, mikä monella organisaatiolla on juuri nyt.

Kestävän kehityksen 5P-malli

Kestävän kehityksen raportti on kehitetty YK:n 5P-malliin pohjautuen ja sen innoittamana.

PEOPLE

Varmistamme, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus täyttää perustavanlaatuiset tarpeensa ja saavuttaa potentiaalinsa.

PROSPERITY

Tuemme ihmisiä menestyksekkään ja tyydyttävän elämän saavuttamisessa edistämällä kestävää taloudellista, sosiaalista ja teknologista kehitystä.

PLANET

Suojelemme planeettamme resursseja ja ilmastoa (kestävällä tuotannolla ja kulutuksella) tulevia sukupolvia varten.

PEACE

Edistämme rauhan, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden nimissä toimivia ryhmiä, organisaatioita ja yhteisöjä.

PARTNERSHIP

Teemme yhteistyötä muiden kanssa saavuttaaksemme kestävämmän tulevaisuuden kaikille.

YK:N KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEET

Kestävän kehityksen tavoitteiden hyödyt

Työntekijöiden sitoutuneisuus ja pysyvyys lisääntyy

Liikevaihto kasvaa ja kulut pienenevät

Asiakastyytyväisyys ja -uskollisuus kasvaa

Sijoittajien kiinnostus kasvaa

Suhde paikalliseen yhteisöön ja viranomaisiin vahvistuu

Arviointiprosessi

Vaihe 1)
Arviointi kustomoidaan vastaamaan organisaation omaa painopistettä, kieltä ja keskeisiä arvoja.

Vaihe 2)
Osallistujia pyydetään vastaamaan kolmeen yksinkertaiseen kysymykseen:

  • Henkilökohtaiset arvot (Personal Values) – Valitse 10 arvoa ja käyttäytymismallia, jotka kuvaavat sinua parhaiten
  • Nykyinen organisaatiokulttuuri (Current Organisational Culture) – Valitse 10 arvoa ja käyttäytymismallia jotka kuvaavat parhaiten organisaation nykyistä toimintaa
  • Haluttu organisaatiokulttuuri (Desired Organisational Culture) – Valitse 10 arvoa ja käyttäytymismallia, joilla organisaationne saavuttaisi täyden potentiaalinsa

Vaihe 3)
Barrett Values Centre analysoi datan ja tuottaa kulttuurin arviointiraportin sekä kestävän kehityksen kulttuuriraportin.

Vaihe 4)
Tulokset tuottavat pohjan arvokeskusteluille, prioriteettien asettamiselle ja toiminnalle. 

Arvioinnin ominaisuudet:

  • Nopeasti toteutettava kysely (noin 10-15 minuuttia). Käännetty yli 60 kielelle.
  • Raportti toteutetaan osana kattavaa Barrett-kulttuuritutkimusta. Se tarjoaa yksityiskohtaista tietoa arvoista, kulttuurista ja dynamiikasta organisaatiossasi.
  • Barrettia käytetään yli 100 maassa yksilöiden, johtajien, tiimien, yritysten, hallitusten, oppilaitosten, yhteisöjen ja valtioiden toimesta.

Arvot kertovat mitä pidämme tärkeänä ja mitä käytämme kriteereinä päätöksenteossa.

Varmistetaanko, että kulttuuri nousee myös teidän agendallenne? Ota yhteyttä!

Kiki Brandt-Tallqvist

Yritysmuotoilija, kulttuuri & strategia

040 576 9089
kiki.brandt@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lue lisää

Artikkelit