Monipaikkatyön tutkimus

Tue henkilöstöäsi monipaikkaisissa kohtaamisissa

Johda monipaikka­­työskentelyä dataperusteisesti

Jokaisen ihmisen työ sisältää sosiaalisia, digitaalisia ja fyysisiä kohtaamisia eri työympäristöissä. Jotta ihmiset kykenevät hallitsemaan omaa työtään monipaikkaisesti ja -kanavaisesti, johdon tulee ymmärtää eri elementtien ja ympäristöjen tämänhetkiset vahvuudet ja kehityskohteet.

Monipaikkatyön tutkimus mittaa henkilöstön näkemyksiä nykyisestä työskentelytavasta, työympäristön muutoksesta ja henkilöstön odotuksista tulevaisuuden työskentelyyn. Tutkimus konkretisoi monimutkaisen aiheen helposti johdettaviksi ilmiöiksi ja auttaa tunnistamaan työn esteitä, hidasteita ja olosuhteita, sekä konseptoimaan yhteisiä käytänteitä.

Monipaikkatyön johtaminen heijastaa organisaation kulttuuria ja arvoja muuttuvan maailman mukaisesti. Jotta ihmiset onnistuvat monipaikkaisissa kohtaamisissa toistensa ja asiakkaidensa kanssa, organisaation rakenteet ja järjestelmät tulee rakentaa tukemaan tätä monipaikkaisuutta.

Miksi?

 • Monipaikkatyö koskee nyt ja tulevaisuudessa kaikkia. Kysymys ei ole enää vain tiettyjen henkilöstöryhmien työskentelystä etänä, lähinä tai hybridinä.
   
 • Monipaikkatyön toteutumista tulee mitata arjessa organisaation kaikista keskeisistä kohtaamispisteistä suunnitelmallisesti.
   
 • Hyvä monipaikkatyön kokemus johtaa erinomaiseen henkilöstökokemukseen, tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen mielekkäillä toimintamalleilla.

Kenelle?

 • Tutkimus soveltuu kaikille organisaatioille, jotka pohtivat toimitilojensa nykytilaa, perustehtävää sekä tulevaisuutta.
   
 • Erityisen hyödyllinen päätöksenteon tueksi People & Culture / toimitiloista vastaavalle johdolle, taloudelle, IT:lle ja HR:lle.
   
 • Tutkimus tarjoaa monipuolista tietoa monipaikkatyön nykytilasta sekä henkilöstön, esimiesten ja johdon odotuksista monipaikkatyön tulevaisuudesta.


Monipaikkatyön ulottuvuudet

Sosiaaliset, digitaaliset ja fyysiset kohtaamiset asiakkaiden, kollegoiden, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa

Huomioi nämä monipaikkaisen työn tulevaisuutta suunniteltaessa

Keskeinen tulevaisuuden kysymys on: Kuinka monipaikkaisen työn konsepti saadaan tukemaan oikeanlaisten kohtaamisten toteutumista fyysisissä, sosiaalisissa ja digitaalisissa toimintaympäristöissä?

Toimiva monipaikkatyö on arjessa ratkaiseva asia, jolla määritellään tulevaisuuden kilpailukyky tai –kyvyttömyys

 • kiristyvillä osaajamarkkinoilla
 • toimitilamarkkinoilla
 • IT-ympäristöissä
 • jokaisessa kohtaamisessa joka päivä.

Miksi Eezy Flown monipaikkatyön tutkimus?

 • Me Eezy Flowssa tiedämme, että tulevaisuuden monipaikkatyön ympäristöjen, toimintamallien ja kulttuurin onnistunut konseptointi vaatii dataa rinnalleen.
 • Tutkimusasetelma on monipaikkatyön erityisasiantuntijoiden suunnittelema.
 • Vaivaton sähköinen kysely koko henkilöstölle, kieliversioina suomi ja englanti.

 • Valmiit Helsingin yliopiston monipaikkatyön asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä suunnitellut kysymykset ja kattavat monipaikkatyön analysointiin suunnitellut taustatiedot.
   
 • Organisaatiorakenteen mukainen näkymä tuloksiin aina 50 organisaatioyksikköön saakka.
 • Dynaaminen sähköinen raportointi kieliversioidusti Eezy Flown Cixtranet-raportointijärjestelmällä.

Tilaa monipaikkatyön tutkimus organisaatiollesi

Saammeko auttaa?

Meiltä saat parasta osaamista tärkeisiin valintoihin. Onnistu kanssamme! 

Jarmo Ruohonen

Asiakkuusjohtaja

040 057 3194
jarmo.ruohonen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Markus Moberg

Senior tutkimuskonsultti, esihenkilö

050 437 2945
markus.moberg@eezy.fi

Ota yhteyttä