Strategiatyöskentelyllä saavutetaan kilpailuetua

Miten rakentaa täydellinen, toimintaa ohjaava ja tulevaisuuden liiketoimintaa luotsaava strategia?

Kun puhun strategiasta, tarkoitan sillä suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Strategiatyöskentelyn päämääränä on saavuttaa kilpailuetua suhteessa muihin. Työn laajuus riippuu pitkälti siitä, ollaanko tarkistamassa suuntaa kesken strategiakauden vai luomassa uutta, vahvasti tulevaisuuden visioon nojautuvaa toiminnallista strategiaa.

Strategiatyöskentelyn viisi parkkipaikkaa

1 Taustatyö

Miten meillä menee nyt? ”Ihan hyvin” ei tässä vaiheessa riitä. Puramme auki, missä yritys on suhteessa omiin asiakkaisiin ja kilpailijoihin. Taloudelliset realiteetit, resurssit ja kumppaniverkostot.

Strategiatyöskentelyn tavoitteena on oivalluttaa jokaiselle osallistujalle oma roolinsa ja piirtää visio erinomaisuudesta ja loistavuudesta. Jostain, mikä aiheuttaa ihailua ja kadehdintaa. Mitä muiden toimintaa kadehdit ja miltä näyttää oman toimialasi erinomaisuus? Yksilön havahtuminen johtaa aina parviloistavuuteen, jonka seurauksena syntyy tuloksia.

Nykyisen strategian koeponnistuksessa kalibroidaan ja synkronoidaan johdon käsitys siitä, mikä on tuonut meidät tähän pisteeseen. Usein havahdumme, kuinka valtava määrä eri käsityksiä yrityksestä on olemassa. Hallitus, työntekijät, johto, asiakkaat ja kumppanit, saavat kaikki äänensä kuuluviin ja näiden pohjalta piirretään kokonaiskuva nykytilasta.

Ollaanko asioista samaa mieltä kuin aiemmin tai edes samaa mieltä keskenään? Nykytilan analysoinnissa käytetään paljon aikaa lähtötelineiden määrittämiseen, jotta kaikki ovat työstämässä yhteistä päämäärää. Jos yksi on maratonilla ja toinen satasen sprintissä, maaliin ei päästä yhdessä.

Tärkeintä on havahtua siihen tosiasiaan, että yritys ja sen johto ovat palveluammatissa ja olemassa vaan muiden armosta ja muita varten. Sinun oppisi ja oivalluksesi ovat aina lähtöisin joiltain muilta, sinun työpaikkasi on antanut joku toinen ja työnantajasi onnistuu vain, jos joku ostaa teidän tuotteita tai palveluita. Onnistut vain, kun muut onnistuvat.

2 Nykytila

Miltä näyttää tulevaisuuden maailma ja makrotrendit ja missä me olemme suhteessa muihin? Puretaan ennakkotehtävänä koostettu analyysi yhtiön nykytilasta ja markkinapositiosta suhteessa ympäröivään maailmaan: markkinoihin, asiakkaisiin, henkilökuntaan, kilpailijoihin ja kumppaneihin. Avataan kilpailuetu- ja kilpailukykytekijät, sekä todetaan taloudelliset realiteetit. Kun taustatyö on tehty hyvin, nykytila voidaan todeta yksimielisesti.

Yhteisen nykytilan käsityksen pohjalle voidaan lähteä rakentamaan tulevaisuuden visiota. Tuotetta tai palvelua, jota asiakkaat eivät ole uskaltaneet toivoa, kilpailijat eivät ole uskaltaneet kokeilla ja me emme ole uskaltaneet toteuttaa.

3 Innovaatiot

Mitä meillä on, jonka varaan rakennamme paremman huomisen?

Innovointi on rohkeaa ääneen ajattelua sellaisista teemoista, kuten mitä meiltä puuttuu, mitä tarvitaan lisää, mistä koostuu huomisen kilpailukyky, mitä asiakkaat eivät ole vielä uskaltaneet pyytää ja mihin kilpailijat eivät ole uskaltaneet ryhtyä. Haetaan esimerkkejä toisilta aloilta, meiltä ja maailmalta. Ihaillaan ja kadehditaan muita yrityksiä ja toimialoja. Mitä tällä toimialalla ei ole vielä tehty, mitä muualla jo tehdään? Minkä vahvuuksien varaan yritys rakentuu huomenna niin kyvykkyyksien, teknologioiden ja resurssien lähtökohdasta, kuin myös käyttäytymistapojen (arvojen) näkökulmasta.

4 Realiteetit

Kun realistisessa maailmassa aika, energia ja resurssit eivät kuitenkaan riitä kaikkeen, mikä on tärkeintä? Karsitaan innovaatioista epäolennaisimmat pois ja kiteytetään tärkein. Mistä tekijöistä erinomaisuutemme koostuu? Kun ydintekijät jätetään pöydälle, strategia alkaa hahmottua.

Tämä vaihe on happotesti rohkeudellenne: ujostuttaako, naurattaako, pelottaako liikaa, vai uskotaanko siihen, mitä paperille jää? Perustelemmeko itsemme perääntymään tässä vaiheessa jostakin, mikä pelottaa? Jos strategia on liian rohkea, on ihan hyväksyttävää laskea rimaa. Jos äsken innovoidessa kykenimme muuttamaan maailmaa, neljännen vaiheen realiteetteja katsottaessa pelkotilat astuvat esiin. Onko maailma valmis tähän meidän strategiaan ja olemmeko itse valmiita?

5 Kiteytys

Tässä se nyt on. Kiteytetty strategia olemassaolon merkityksestä. Missiot, visiot ja toimenpiteet, joita kohti mennään. Strategiatyön kulmapalat, miltä erinomaisuus näyttää ja tuntuu.

Kiteytetään polku asiakkaasta henkilökuntaan, toimintaympäristöön, tuotevalikoimaan, palveluihin, viestintään ja ketjuun ja määritellään näiden tärkeimmät kiintopisteet strategian toteutuksessa. Luodaan mittarit, suunnitelmat, kiteytetään must win battlet, aikataulut ja vastuut. Rakennetaan viestintä, jolla tämä tahtotila viestitään sekä sisäisesti, että ulkoisesti asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Strategiaprosessin aikana syntyneet ideat on viety heti käytäntöön, jotta uusi suunta on jo käynnissä. Turha työ on karsittu, olennainen on lisätty ja jokaisen oma rooli suhteessa strategian onnistumiseen on kirkas.

Konseptointi- ja strategiatyöskentely

strategiaprosessi
Suunnitellaan yhdessä yrityksellesi tulevaisuuteen tähtäävä kasvustrategia!

Ota yhteyttä

Kalle Ruuskanen

Strategiajohtaja

050 511 9723
kalle.ruuskanen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Asiakkaidemme strategiamatkoja

Artikkelit