26.8.2021 Artikkelit

Strategian 100 päivää

– Strategian jalkautus

Strategia on toimiva vasta, kun se toteututuu arjessa.

Paraskin strategia kuolee, jos sitä ei toteuteta kunnolla. Uuden strategian ensimmäiset sata päivää ratkaisevat, kuinka paljon se ohjaa toimintaa.

Kun erinomainen strategia on rakennettu nykytila-analyysin, toimialatuntemuksen ja uusien innovaatioiden päälle, alkaa strategian jalkautus.

Strategian jalkautuksessa keskeiset osa-alueet ovat sisäinen viestintä ja henkilöstö, johtamismallit ja esimiestyö, sekä uuden työtavan konseptointi. Strategian jalkautuksessa tulee lisäksi huomioida omina kokonaisuuksinaan asiakkaat ja markkinointi, sekä strategian mittarit, seuranta ja uuden suunnan vahvistaminen.

PS. Vinkit viisivaiheiseen strategiaprosessiin löydät linkit takaa.

Miksi?

Ilman kirkasta strategiaa, toiminta menettää suunnan. Selkeäksi kiteytetty strategia on menestymisen edellytys maailmassa, jossa aika on arvokkain resurssi ja muutos on jatkuvaa.

Ulkopuolinen kumppani pystyy haastamaan kohti parempaan suoritusta ja samalla säilyttämään asiakasnäkökulman strategian keskiössä. Omalle toiminnalleen tulee helposti sokeaksi.

Kiteytetty ja määritelty strategia on helppo ymmärtää ja elää todeksi. Kun strategialle asetetaan mittarit, toimintasuunnitelmat ja seuranta, se ohjaa arjen toimintaa.

Kenelle?

Strategian 100 päivää on kaikille yrityksille, jotka tarvitsevat uuden strategisen suunnan, nykystrategian uudelleenmuotoilun vastaamaan tulevaisuuden tarpeita tai nykystrategian kirkastamista helposti viestittävään muotoon, joka on innostava ja johtaa toimintaan.

Huomioi strategian jalkautuksessa

Strategiatyöhön kannattaa valita kokenut ja monialainen kumppani. Strategiaprosessia ei voi koskaan täysin ulkoistaa tai jättää vain pienen sisäpiirin tehtäväksi, koska toimiva strategia pohjautuu laaja-alaiseen oman yrityksen, toimialan, kilpailijoiden ja asiakkaiden tuntemukseen.

Tavoittele rohkeasti erinomaisuutta. Liian usein strategiat jäävät kevyiksi säätöhankkeiksi, eivätkä tavoittele rohkeasti toimialaa mullistavaa uutta toimitatapaa.

Strategiatyön laajuus riippuu siitä, ollaanko tarkistamassa suuntaa kesken strategiakauden, vai luomassa uutta, toimialaa disruptoivaa ja pitkälle tulevaisuuteen ennustavaa visiota.

Nopeat voitot konkretisoivat muutoksen ja siksi koostamme strategiaprosessin rinnalla aina listan asioista, jotka voidaan korjata/poistaa/lisätä per heti. Ei ensi kvartaalilla, ei ensi strategiakaudella, eikä vasta strategiatyön valmistuttua, vaan heti. Tämä varmistaa, että muutoksesta tulee näkyvää ja toiminta kohti uutta suuntaa on jo vauhdissa siinä vaiheessa, kun varsinainen strategiatyö saadaan päätökseen.

Onhan itse strategiatyö tehty kunnianhimolla? Vinkit toimialaa disruptoivaan strategiatyöskentelyyn löydät täältä.

Kalle Ruuskanen

Liiketoimintajohtaja

050 511 9723
kalle.ruuskanen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Artikkelit