Strategian 100 päivää

Strategia on toimiva vasta, kun se toteutuu arjessa. Paraskin strategia kuolee, jos sitä ei toteuteta ja jalkauteta kunnolla. Uuden strategian ensimmäiset sata päivää ratkaisevat, kuinka paljon se ohjaa tulevaisuuden toimintaa.

Kun erinomainen strategia on rakennettu nykytila-analyysin, toimialatuntemuksen ja uusien innovaatioiden päälle, alkaa strategian jalkautus. Jalkautuksessa keskeiset osa-alueet ovat ihmiset ja sisäinen viestintä, johtamismallit ja esihenkilötyö sekä uuden työtavan konseptointi. Lisäksi omina kokonaisuuksinaan tulee huomioida asiakkaat ja markkinointi sekä strategian mittarit, seuranta ja uuden suunnan vahvistaminen.

Lue vinkkimme viisivaiheiseen strategiaprosessiin.

Miksi strategiaa tulisi uudistaa?

Ilman kirkasta strategiaa toiminta menettää suuntansa. Selkeäksi kiteytetty strategia on menestymisen edellytys maailmassa, jossa aika on arvokkain resurssi ja muutos on jatkuvaa.

Ulkopuolinen kumppani pystyy haastamaan kohti parempaan suoritusta ja samalla säilyttämään asiakasnäkökulman strategian keskiössä. Omalle toiminnalleen tulee helposti sokeaksi.

Kiteytetty ja määritelty strategia on helppo ymmärtää ja elää todeksi. Kun strategialle asetetaan mittarit, toimintasuunnitelmat ja seuranta, se ohjaa arjen toimintaa oikeaan suuntaan.

Kiteyttämällä uusi strateginen suunta tai uudelleenmuotoilemalla nykystrategia pystytään vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin ja paketoimaan strategia helposti viestittävään muotoon, joka innostaa ja johtaa toimintaan.

Viisi vinkkiä strategian jalkautukseen

  1. Strategiatyöhön kannattaa valita kokenut ja monialainen kumppani. Strategiaprosessia ei voi koskaan täysin ulkoistaa tai jättää vain pienen sisäpiirin tehtäväksi, koska toimiva strategia pohjautuu laaja-alaiseen oman yrityksen, toimialan, kilpailijoiden ja asiakkaiden tuntemukseen.

  2. Tavoittele rohkeasti erinomaisuutta. Liian usein strategiat jäävät kevyiksi säätöhankkeiksi, eivätkä tavoittele rohkeasti toimialaa mullistavaa uutta toimintatapaa.

  3. Strategiatyön laajuus riippuu siitä, ollaanko tarkistamassa suuntaa kesken strategiakauden, vai luomassa uutta, toimialaa disruptoivaa ja pitkälle tulevaisuuteen ennustavaa visiota.

  4. Nopeat voitot konkretisoivat muutoksen ja siksi koostamme strategiaprosessin rinnalla aina listan asioista, jotka voidaan korjata/poistaa/lisätä per heti. Ei ensi kvartaalilla, ei ensi strategiakaudella, eikä vasta strategiatyön valmistuttua, vaan heti. Tämä varmistaa, että muutoksesta tulee näkyvää ja toiminta kohti uutta suuntaa on jo vauhdissa siinä vaiheessa, kun varsinainen strategiatyö saadaan päätökseen.

  5. Onhan itse strategiatyö tehty kunnianhimolla? Vinkit toimialaa disruptoivaan strategiatyöskentelyyn löydät täältä.

Puhutaanko lisää strategiaa?

Kalle Ruuskanen

Strategiajohtaja

050 511 9723
kalle.ruuskanen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Asiakkaidemme strategiamatkoja

Artikkelit