Kesko –

Kauppiaiden johtamisvalmennukset

Keskon ja Flown yhteistyö alkoi jo vuonna 2014, ja on syventynyt ja laajentunut koskemaan kaikkia päivittäistavarakaupan ketjuja. Harvinaisen laajaa yhteistyötä on tehty johtamisen kehittämiseksi ja parempien kohtaamishetkien luomiseksi. Syvällinen ja luottamuksellinen yhteistyö on koettu niin Keskossa kuin Flowssakin merkitykselliseksi ja helpoksi.

– Keskon strategian ytimessä ovat asiakas ja laatu: kaksi todella vaativaa sanaa. Kun halutaan tarjota parasta asiakkaalle, se asettaa korkean vaatimustason omalle toiminnalle. Siksi vaadimme myös kumppaneilta paljon. Eezy Flown valmentajien omaa vankkaa bisnestaustaa ja kykyä liikkua strategiatasolta yksittäisen toteutuksen tasolle arvostetaan Keskossa suuresti, sanoo osaamisen kehittämispäällikkö Päivi Hallamaa.

– Tarvitsemme entistä vankempia johtamisvalmiuksia niin tämän päivän kuin tulevaisuudenkin bisneksen johtamiseen. Kauppiaat ovat hyvin vaativa kohdeyleisö, jolloin valmennusten tulee olla korkealaatuisia. Meille on suurta hyötyä ja etua siitä, että kumppanuus Flown kanssa on pitkäjännitteistä. Molemmat osapuolet haluavat rakentaa yhteistyötä ja keskustella avoimesti, rakentaa luottamusta, kertoo Päivi Hallamaa.

”Eezy Flown valmentajien omaa vankkaa bisnestaustaa ja kykyä liikkua strategiatasolta yksittäisen toteutuksen tasolle arvostetaan Keskossa suuresti.”

Päivi Hallamaa, kehittämispäällikkö, Kesko

Kauppiaiden johtamisvalmennuksista yhtenä esimerkkinä toimiva Luotsi-valmennus on kehitetty useita kauppapaikkoja johtavia päivittäistavarakauppiaita varten. Monikauppiasmallissa tarvitaan erilaisia johtamistaitoja kuin yhtä kauppaa johdettaessa. Valmennuksen teemoja ovat olleet mm. organisointi, varamiesjärjestelmät, palautetaidot ja itsestä huolehtiminen.

– Luotsi-valmennuksessa on menty vahvasti kauppiaan itsensä ja ihmisten johtamiseen. On painotettu kauppiaan arjen ja elämisen laatua, kertoo K-Market-ketjun suunnittelupäällikkö Janne Ojanen.

Valmennuksessa esiteltyjä käytännöllisiä työkaluja on heti otettu arkeen johtamisen tueksi.

– Henkilökuntaa on otettu valmennusten tuloksena paremmin mukaan toiminnan kehittämiseen. Kun olen käynyt tapaamassa kauppiaita, olen myös huomannut uusien työkalujen olevan arjessa käytössä. Muutos alkaa tapahtua vähitellen: Luotsi-valmennuksessa on ollut aikaa pysähtyä ja herätä omaan johtamiseen, Janne Ojanen kertoo.

Useat esimerkit muilta toimialoilta, inspiroiva ja jopa provosoiva esitystapa saavat kiitosta Luotsi-valmennukseen osallistuneelta K-Market-kauppias Mikko Länsiluodolta.

– Valmennukseen osallistuminen, omasta arjesta pois oleminen, on hyvä tapa jäsennellä omia ajatuksia. Muiden kauppiaiden kanssa keskustellessa saa itse ja voi puolestaan antaa muille uutta näkökulmaa. Kokeneet ja vähemmän kokeneet kauppiaat jakavat samat ongelmat: meitä kauppiaita yhdistävät periksiantamattomuus ja sitoutuminen.

– Henkilökunnan täytyy tietää kirkas suunta – siksi meillä esimerkiksi K-Market Töölöntorillakauppakohtainen liikeidea on visualisoitu yhdelle sivulle, joka on näkyvillä taukohuoneen seinällä. Jokainen meillä tietää, mitkä ovat pitkän tähtäimen tavoitteiden lisäksi päivä- ja viikkotason tavoitteet. Oli hyvä, että Luotsi-valmennuksessa käsiteltiin myös tavoitteiden asettamisen tärkeää toista puolta; heikkoihin suorituksiin puuttumista, Mikko Länsiluoto sanoo.

”Yhteistyön Flown kanssa tekee erityislaatuiseksi se, että te elätte niin kuin opetatte.”

K-Market-ketjun suunnittelupäällikkö Janne Ojanen kiittää valmentajien omia käytännön kokemuksia johtamisesta, jotka yhdistetään johtamisen teorioihin.

Myös Keskon osaamisen kehittämispäällikkö Päivi Hallamaa kiittää Eezy Flown monipuolista osaamista.

– Eezy Flowlla on aivan loistava strateginen näkemys ja kokemusta strategioiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Tämä tausta mahdollistaa vuoropuhelun myös meidän johdon kanssa Yhteistyö on ollut helppoa, koska myös valmennusten käytännön toteutus on erinomaista. Samojen ihmisten kanssa on voitu puhua sekä hyvin yksityiskohtaisista valmennukseen liittyvistä asioista että strategisen tason kysymyksistä, kiittelee Päivi Hallamaa.


Takaisin referensseihin