NEFCO & kasvun kulttuuri

Ympäristörahoitusyhtiö Nefco vauhdittaa pohjoismaisia ympäristö- ja ilmastoprojekteja Itä-Euroopassa ja globaalisti. Nefcon projekti- ja henkilöstömäärän kasvaessa, huomattiin tarve kulttuurintutkimukselle ja keskustelulle arvoista ja käyttäytymismalleista.

–  Olimme kehittäneet uuden strategian ja päättäneet tavoitteista ja toimenpiteistä, joten tiesimme mitä pitää tehdä. Huomasimme kuitenkin, ettei meillä ollut selkeää työskentelyn tapaa. Halusimme henkilöstön mukaan prosessiin, jossa päätettäisiin tavoitteista työkulttuurille ja sen myötä myös nykykulttuurin mittaus tuli tarpeelliseksi, kertoo Nefcon toimitusjohtaja Trond Moe projektin lähtökohdista.

”Olimme kehittäneet uuden strategian ja päättäneet tavoitteista ja toimenpiteistä, joten tiesimme mitä pitää tehdä. Huomasimme kuitenkin, ettei meillä ollut selkeää työskentelyn tapaa. ”

Koko henkilöstön yhteinen projekti

Yhteistyössä Eezy Flown kanssa Nefco toteutti Barrett Analytics -tutkimuksen sekä Culture BakeryTM muotoiluprosessin. Tavoitteena oli ymmärtää yrityksen nykykulttuuria ja määrittää Nefcon arvot, arvoteot ja olemassaolon tarkoitus, sekä kiteyttää haluttu kulttuuri tarinan muotoon. Trond Moe nostaa esiin Barrett-menetelmän kokonaisvaltaisuuden ja kertoo sen vastanneen hyvin Nefcon odotuksiin.

– Aloitimme puhumalla tunteista ja pyysimme ihmisiä jakamaan tarinoita omasta elämästään, mikä avasi hyvin keskustelua. Osallistujat arvostivat pienryhmien käyttöä, sillä se antoi kaikille mahdollisuuden avautua. Uskon, että se auttoi meitä varmistamaan kaikkien aktiivisen osallistumisen, Moe kuvailee.

– Keskustelimme siitä, kuinka strategia ja kulttuuri sovitetaan yhteen. Lisäksi aiheena olivat arvot ja käyttäytymismallit, sekä toivotut, että ei-toivotut. Barrettin työskentelytapa oli helppo mutta systemaattinen ja digitaaliset työpajat olivat erittäin toimivia.

Osallistamalla koko henkilöstön prosessin eri vaiheisiin, sekä keskustelemalla yrityksen nykykulttuurista ja halutusta kulttuurista, syntyi yhteinen ymmärrys ja innostava kutsu tulevaisuuteen. Arvot kytkettiin vahvasti yrityksen tarkoitukseen ja strategiaan.

– Projektin merkittävin hyöty oli se, että henkilöstö ”osti” sen ja sitoutui tekemään muutoksia, Moe kiteyttää.

Projektin merkittävin hyöty oli se, että henkilöstö ”osti” sen ja sitoutui tekemään muutoksia


Ratkaisun toteuttaja

Kiki Brandt-Tallqvist

Yritysmuotoilija, kulttuuri & strategia

040 576 9089
kiki.brandt@eezy.fi

Ota yhteyttä

Takaisin referensseihin