Kuinka menestyä keskellä jatkuvaa muutosta?

Hybridityö, tekoäly, kehittyvä tekniikka, taloustilanne, muutosneuvottelut – organisaatiot ja koko Eurooppa ovat valtavan paineen ja muutoksen alla. Mutta kuinka sitten menestyä maailmassa, jossa ainoa pysyvä asia on muutos?

Yhdysvaltalaisen muutosjohtamisen yhtiön Proscin toimitusjohtaja, Scott McAllister, vieraili syyskuun alussa Suomessa Prosci European Tour -tilaisuudessamme. McAllister tapasi vierailullaan suomalaista yritysjohtoa ja keskusteli ajankohtaisista haasteista, joiden edessä moni yritys kompastelee.

Tässä kolme nostoa Scottin vierailulta:

Muutosjohtaminen pitää nähdä kilpailuetuna

Haastavassa markkinatilanteessa menestyäkseen yritysten tulee osata tehdä tulosta muutoksen keskellä. Muutosjohtamisen merkityksen ymmärtäminen ja siihen panostaminen ovat aitoja kilpailuetuja, McAllister korostaa. Muutosjohtaminen ei ole vain erillinen prosessi, vaan se on strateginen lähestymistapa organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.

Sopeutumiskykyinen organisaatio on aina askeleen edellä

Muutosjohtaminen ei ole erillinen, arjesta irrallinen toiminto, vaan sen tulisi integroitua luontevaksi osaksi organisaation eri osa-alueita. Jotta tämä toteutuisi, tulee muistaa, että erilaiset kulttuurit vaativat erilaisia muutosstrategioita. Onnistuneessa muutosjohtamisessa prosessi mukautetaankin organisaation kulttuuriin sopivaksi, sillä ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa lähestymistapaa. Muutosmatkalla tarvitaan siis suunnitelmallisuuden lisäksi myös joustavuutta. Sopeutumiskyky ja yhteistyö läpi organisaatiotasojen ovat avainasemassa onnistuneessa muutosjohtamisessa.

Nopeista voitoista kauaskantoisiin tuloksiin

Onnistuakseen muutostavoitteissa organisaation tulee saada yksilöt mukaan muutokseen. Pienilläkin muutoksilla voi olla vahva vaikutus työntekijöihin ja heidän motivaatioonsa. Varhaiset onnistumiset sitouttavat työntekijöitä mukaan muutokseen. Siksi pitkissä muutosjohtamisen prosesseissa kannattaa aluksi tavoitella myös pienempiä, nopeita arjen voittoja. Kun henkilöstö saa tukea ja valmiuksia muutokseen, uusien toimintatapojen omaksuminen käy helpommin ja tavoitteet saavutetaan varmemmin. Työntekijöiden osallistaminen mukaan muutosprosessiin aivan alusta lähtien on olennainen osa onnistumista, sillä suurinkin organisaatiomuutos tapahtuu yksilö kerrallaan.

Lue lisää!

Prosci on kansainvälinen muutosjohtamisen asiantuntijaorganisaatio. Teemme yhteistyötä Proscin ja Change Partnersin kanssa ja hyödynnämme Proscin tutkimusdataa sekä metodiikkaa asiakastyössämme. Järjestämme myös muutosjohtamisen valmennuksia.

Ota yhteyttä!

Heli Saarelainen

Valmentaja, muutosjohtamisen asiantuntija

050 376 1139
heli.saarelainen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Teppo Kolehmainen

Muutoskonsultti

045 670 0508
teppo.kolehmainen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Artikkelit