Asuntosäätiön Asumisoikeus

Johtamisen kuntokuuri

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy on Suomen suurin asumisoikeusyhtiö: sen omistuksessa on noin 16 300 asuntoa, joka on yli kolmasosa Suomen asumisoikeusasunnoista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 162 miljoonaa euroa.

Kun Jari Riskilä astui Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajaksi tammikuussa 2018, viesti oli selvä: Asuntosäätiö-konserniin toivottiin uudenlaista johtamista ja esimiestyötä haluttiin yhtenäistää.

”Aiemmat henkilöstötutkimukset osoittivat, että esimiestyössä oli turhan laaja skaala. Hyvä työnantaja kuuntelee tietysti henkilöstön signaaleja ja ryhdyimme heti töihin”, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Jari Riskilä kertoo.

Syntyi Johtamisen kuntokuuri -valmennusohjelma, joka kokosi yhteen kaikki Asuntosäätiö-konsernin esimiehet. Taustahaastattelujen löydösten perusteella koostettu valmennuskokonaisuus käynnistyi maaliskuussa 2018 ja otti heti tuulta alleen. ”Jurin innostuneisuus ja energisyys tarttuu. Osallistava toteutusmuoto sopi meille hyvin, Juri sai hyvin ihmiset mukaan ja meillä koettiin työpajat ja keskustelut todella hyödyllisiksi”, Riskilä jatkaa.

”Aiemmat henkilöstötutkimukset osoittivat, että esimiestyössä oli turhan laaja skaala. Hyvä työnantaja kuuntelee tietysti henkilöstön signaaleja ja ryhdyimme heti töihin.”

Jari Riskilä, toimitusjohtaja, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy

Esimiestyön pelikirja konkretisoi esimiestyön

”Valmennusten välissä syntyi idea Asuntosäätiön Esimiestyön pelikirjasta, johon koostimme valmennuskokonaisuuden teemoja. Asuntosäätiön tapa johtaa, palautteen antaminen, johtamisen eri roolit, muutosjohtamisen mallit ja johtamislupauksemme. Kirja julkaistiin elokuussa 2018 näyttävästi koko organisaation voimin, jolloin saimme koko henkilöstön mukaan yhteisen johtamisen äärelle”, Riskilä jatkaa.

”Julkaisu on sittemmin jäänyt elämään koko henkilöstön arkeen. Hyödynnämme sitä uusien esimiesten rekrytoinneissa, henkilöstö voi sitä kautta peilata omaa esimiessuhdettaan ja teemme johtamistyön näkyväksi. Tätä kautta johtamisen teesimme ovat jalkautuneet koko organisaatioon.”

Johtamisen kehittämistä pidetään jatkuvasti esillä organisaatiossa, kun esimiehet kokoontuvat kerran kuussa Esimiesten pelikirja -aamiaisille. Elämään jäänyt tapa antaa myös esimiehille mahdollisuuden reflektoida ja jakaa ajatuksiaan johtamisesta. ”Käymme keskustelua johtamisen pelikirjan teemojen kautta. Näin esimiestyötä ja sen tavoitteita pidetään jatkuvasti esillä”, Riskilä jatkaa.

Palaute talon sisältä on ollut innostavaa. ”Varmasti suurin hyöty konkretisoituu vuosittain tehtävän henkilöstökyselyn tuloksissa. Tulokset ovat parantuneet ja ihmiset ovat hyvällä fiiliksellä”, Riskilä kertoo. ”Sittemmin olemme alkaneet toteuttaa myös kevyempää Hyvä Duunifiilis -kyselyä kvartaaleittain, jolloin voimme seurata työilmapiirin kehitystä myös lyhyemmällä syklillä ja reagoida muutoksiin nopeasti. Esimiestyö on palveluammatti.”

Koko organisaation osallistaminen muutokseen on tärkeää. Asuntosäätiö-konsernissa työtä jatkettiin Messukeskuksessa työyhteisöpäivässä, jossa muutoskartan avulla käytiin läpi muutosprosessia, muutoksen herättämien tunteiden käsittelyä ja kuinka säilyttää Hyvä DuuniFiilis muutoksen keskellä. ”Ihmiset ovat kokeneet valmennussisällöt hyödyllisinä. Tietysti paljon liittyy myös valmentajan persoonaan ja tapaan esittää asioita ja osallistaa ihmisiä. Juri on kerännyt paljon kiitosta talon sisällä.”

Muutosjohtamisen Horisontti

”Onnistuneen esimiesvalmennuksen myötä saavutettu luottamus Flowta kohtaan poiki heti jatkoa yhteistyöllemme. Syksyllä 2019 päätimme yhdistää kaksi toimipistettämme ja keväällä 2020 Pasilan toimipisteen työntekijät muuttavat Tapiolan pääkonttoriimme. Tämä on tietysti suuri muutos organisaatiossa ja valtava muutosjohtamisen näyte henkilöstöllemme. Muutoksen myötä myös organisaatiorakennetta tarkistellaan hieman ja päivittäiset toimintatapamme kokevat valtavan muutoksen”, Riskilä jatkaa.

Muutoshanke sai nimekseen Horisontti. Työskentely aloitettiin Flow-keskustelukartan äärellä, jonka avulla päästiin avaaman keskustelua tulevasta muutosta. ”Uuden toimiston myötä työskentelykulttuurista tulee itsenäisempää. Tuleva monitoimitila tukee etätyömahdollisuuksia, otamme käyttöön uusia palaverikäytänteitä ja yhdistämme toimintojamme. Flow tukee meitä muutoksen johtamisessa ja Teppo Kolehmaisen käyttämän Prosci-mallin avulla olemme pystyneet sanoittamaan ihmisten odotuksia. Syksyllä 2020 osaamme kertoa sitten tuloksia”, Riskilä summaa.

Esimiestyön konkretisointi

Flown työn keskiössä on asiakasorganisaatiossa tapahtuva muutos. Oli kyseessä sitten esimiestyön yhtenäistäminen ja tasonnosto, organisaation toimintatapojen muutos tai tulosten parantaminen, muutoksen keskellä on aina ihminen.

”Muutostilanteessa uuden suunnan pysyminen on ratkaisevaa. Usein rakennamme valmennusohjelman rinnalle työkirjoja, joilla konkretisoidaan haluttu muutos ja uusi suunta. Asuntosäätiön kanssa päätimme hyödyntää pelikirjaa jälkimateriaalina, jolloin koostimme valmennuksen päätteeksi kaikki sovitut toimenpiteet, mallit ja teesit yksiin kansiin. Tämä esimiestyön pelikirja jäi elämään arjessa ja sitä hyödynnetään monin tavoin.

Kun koko henkilöstö osallistetaan esimiestyön valmennuksen teemoihin, varmistetaan myös johtamisen tulosvastuullisuus. Esimiestyö on palveluammatti. Kun henkilöstö osaa odottaa oikeita asioita, kuten palautekeskusteluja ja sparraustukea, myös esimiehen rooli helpottuu. Johtaminen kun on aina kaksisuuntaista.”

”Kun koko henkilöstö osallistetaan esihenkilötyön valmennuksen teemoihin, varmistetaan myös johtamisen tulosvastuullisuus. Esihenkilötyö on palveluammatti.”

Ratkaisun toteuttajat

Juri Röhr

Johtaja, valmennus & yritysmuotoilu

040 521 9262
juri.rohr@eezy.fi

Ota yhteyttä

Teppo Kolehmainen

Muutoskonsultti

045 670 0508
teppo.kolehmainen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lue lisää onnistumisia