esihenkilötyö enerke

Enerken laadukas esihenkilötyö

Laadukas johtaminen on olennainen painopiste Enerken strategiassa. Laaja-alaisia sähkönjakelujärjestelmien palveluita tarjoavassa yhtiössä toiminnan laadukkuus varmistetaan sertifioitujen johtamisjärjestelmien lisäksi valmentamalla esimiehiä säännöllisesti. Henkilöstön kehittäminen, hyvinvointi ja työssä onnistumisen edistäminen on yhtiölle ykkösprioriteetti.

Enerkessä oli hiljattain tapahtunut fuusio, jonka myötä oli tarve yhtenäistää johtamiskulttuuria sekä saada aikaan yhteistä ymmärrystä ja kieltä. Johtamista ja esimiestaitoja haluttiin vahvistaa entisestään esimiesvalmennuksien avulla.

”Yhtiöön oli tullut uusia esimiehiä ja halusimme päästä tutustumaan toisiimme. Meille oli tärkeää pysähtyä johtamisen ja sen kehittämisen äärelle, pois arjen rutiineista,” kertoo Enerken henkilöstöpäällikkö Outi Leppänen.

”Valmennusten avulla haluttiin lisätä esimiesten ymmärrystä heidän vaikuttavuutensa, käyttäytymisensä ja johtamistekojensa merkityksestä. Tavoitteenamme oli lisäksi jokaisen omien vahvuuksien,  kehityskohteiden ja toimintatapojen erilaisuuden tunnistaminen eri osa-alueilla ja sitä kautta johtamistaitojen vahvistaminen,” jatkaa toimitusjohtaja Janne Huotari.

Kolmiosaisessa johtamisvalmennuksessa hyödynnettiin yhtiön sisäistä osaamista, ulkopuolisia työkyvyn ja -hyvinvoinnin kehittämisen yhteistyökumppaneita sekä Eezy Flown esimiesvalmennuksia.

Esihenkilö­­­valmennuksesta tukea johtamiseen


Eezy Flown toteuttamaan valmennusohjelmaan sisältyi neljä lähipäivää, joiden aikana tehtiin toiminnallisia harjoituksia ja laadittiin yhteinen esimiesohjelma. Valmennus käynnistettiin kahden päivän lähijaksolla, jonka iltaohjelma ja vapaa-aika mahdollistivat kollegoiden tutustumisen toinen toisiinsa. Johtamistaitoja tukemaan tuotettiin esimiehen käsikirja ja valmennuksen ajaksi nimettiin esimiesten kesken sparriparit, jotka tukivat toisiaan esimiestyössä. Lähipäivissä ja niiden välisenä aikana hyödynnettiin interaktiivista Howspace-alustaa.

Eezy Flown Enerkelle tuottama esimieskäsikirja

”Osallistujat olivat aktiivisia ja erityisesti lähipäivien anti sai esimiehiltä erittäin hyvää palautetta. Jopa joku kriittisimmistä osallistujista totesi, että tämä oli paras esimiesvalmennus, mihin on pitkän esimiesuransa aikana osallistunut. Erityisesti ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen ja sen hyödyntäminen on tuonut johtamistyöhön konkreettisinta hyötyä,” kertoo Huotari.

”Tämä oli paras esimiesvalmennus, mihin olen pitkän esimiesurani aikana osallistunut.”

Valmennuksen osallistuja

Myös yhteistyö Eezy Flown kanssa saa enerkeläisiltä kiitosta. ”Juri Röhrin ja Riikka Korpisen osaaminen ja kokemus täydensivät erittäin hyvin toisiaan, sekä Titi Kalda tuki taustalla valmennuksen onnistumista hienosti. Lähipäivät suunniteltiin valmentajien ja meidän ohjausryhmämme kanssa etukäteen hyvin ja kaikki sujui erittäin hienosti,” kiittelee Leppänen.

Johtamisen kehittäminen ei ole pikamatka


Valmennuksen oppeja on hyödynnetty arjessa myös jälkeen päin. Valmennusohjelman kautta onnistuttiin luomaan yhteistä kieltä ja sanastoa, esimerkiksi 100 % vastuu toistuu edelleen arjen puheissa. Kollegoiden tutustuminen toisiinsa valmennuksen aikana on helpottanut yhteydenpitoa.

”Oppien hyödyntäminen jatkuu meillä edelleen. Työyhteisöön liittyvät kehitystoimet ja johtamisen kehittäminen eivät ole ns. pikamatka, vaan ne vaativat suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Tehty työ näkyy meillä esimerkiksi vuosittaisen henkilöstötutkimuksemme parantuneissa tuloksissa”, toteaa Leppänen.

Johtamisen laadukkuus halutaan pitää Enerkessä jatkossakin korkealla ja niinpä jatkovalmennusta suunnitellaankin jo seuraavalle talvelle yhteistyössä Eezy Flown kanssa.

Ratkaisun toteuttajat

Riikka Korpinen

Valmentaja, johtaminen & vuorovaikutus

050 300 2547
riikka.korpinen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Juri Röhr

Johtaja, valmennus & yritysmuotoilu

040 521 9262
juri.rohr@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lue lisää onnistumisia