Hansel

Toimintakulttuurin yhdistäminen

Valtion yhteishankintayhtiö Hansel ja Kuntahankinnat yhdistyivät vuonna 2019 ja samalla syntyi tarve ymmärtää ja yhtenäistää Hanselin yrityskulttuuria. Tärkeänä pidettiin erityisesti kulttuurin syväymmärryksen saavuttamista ja dataan pohjautuvaa tietoa organisaatiossa vallitsevista arvoista ja kehittämisalueista.

– Yritysjärjestelymme toteuduttua vuonna 2019 oli paikallaan tässä yhteydessä myös arvioida yrityksemme arvojen sisältöä ja toimivuutta. Sopimuskumppaniltamme löytyi tukea ja osaamista koutsata meitä ammattitaitoisesti moderneilla työkaluilla, kertoo Hanselin varatoimitusjohtaja Raili Hilakari tavoitteista valmennukseen lähtemiselle.

Arvojen esiinnousu

Keväällä 2021 Eezy Flow toteutti Hanselille Barrett Values Assesment -tutkimuksen, jolla nostettiin esiin henkilöstön henkilökohtaiset arvot, nykykulttuuri, sekä haluttu kulttuuri.

– Yrityksemme siirryttyä epidemian vuoksi lähes kokonaan etätyöhön, voimistui tunne siitä, ettei kollegoita tavoiteta luontevasti. Hiljaisia signaaleja ei pystytty lukemaan ja se aiheutti huolta esimiehissä, kertoo Raili Hilakari lähtökohdista tutkimukselle.

Tutkimuksen pohjalta työstettiin yhdessä koko organisaation esimiesten kanssa kehittämisalueita, sekä tehtiin toimintasuunnitelma. Barrett-tutkimuksessa esiin nousseiden aiheiden ympärille toteutettiin myös lisäkysely ja vastaukset käsiteltiin ja keskusteltiin läpi yhteisessä työpajassa.

Kouluttajamme sparrasi meitä innostavasti ja kokeneesti. Työpajat, kyselyt ja henkilöstöinfot muodostivat toimivan kokonaisuuden.”

– Työntekijöiden omaa arvomaailmaa peilattiin työpajoissa ja kyselyillä yrityksemme nykyisiin arvoihin ja yrityskulttuuriin ja näin löydettiin kehittämiskohteita. Barrett yllätti iloisesti uutena menetelmänä. Kouluttajamme sparrasi meitä innostavasti ja kokeneesti. Työpajat, kyselyt ja henkilöstöinfot muodostivat toimivan kokonaisuuden, kuvailee Raili Hilakari.

Tietoisuuden kautta kohti yhteistä kulttuuria

Tutkimuksen ja keskustelujen avulla syntyi yhteinen tietoisuus Hanselin kulttuurista ja selkeämpi kuva siitä, mitä kehittämisen aiheita kulttuurissa on. Esiin nousseita kehitysalueita olivat arvojen tarkempi määrittäminen, palautekulttuurin kehittäminen ja sisäisen yhteistyön sekä johtamisen kehittäminen.

Raili Hilakari nostaa keskeiseksi tekijäksi sen, että valmennettavat kokivat saavansa mahdollisuuden tuoda luottamuksellisesti esiin asioita, jotka keskusteluttavat.

– Henkilökuntamme sitoutui projektiin hienosti ja vastausprosentti kyselyssä oli lähes 100-prosenttinen. Saimme erittäin hyvän tietopohjan, jonka perusteella työ jatkuu nyt yrityksen tiimeissä. Teimme yhdessä jotakin uutta ja löysimme projektin aikana keihäänkärkiä, joita jatkojalostamme.

Projektin päätteeksi Hansel perusti työryhmän arvojen ja kulttuurin kehittämiseen sekä sisäisen viestinnän kehittämiseen. Lisäksi koettiin, että esimiehille ja johtajille pystytään nyt räätälöimään valmennusta ja kehittämään kulttuuria jatkossa dataan pohjautuen.

Tarvittiin ja saatiin ulkopuolisen ammattimaista apua ja uskottavuutta näin vaativan kokonaisuuden läpiviemiseen.

– Tarvittiin ja saatiin ulkopuolisen ammattimaista apua ja uskottavuutta näin vaativan kokonaisuuden läpiviemiseen, kertoo Raili Hilakari valmennuksen suurimmista hyödyistä.


Ratkaisun toteuttaja

Kiki Brandt-Tallqvist

Yritysmuotoilija, kulttuuri & strategia

040 576 9089
kiki.brandt@eezy.fi

Ota yhteyttä

Tästä takaisin referenssitarinoihin.