Hollolan kunnan työyhteisötaito­valmennus

Hollolan kunnalla oli tarve syventää henkilöstön työyhteisötaitovalmiuksien kehittämistä. Kuntatyöntekijöille oli aiemmin järjestetty asiakaspalvelukoulutusta, mutta yhteistyössä Eezy Flown kanssa haluttiin edelleen panostaa samaan suuntaan kulkemiseen ja yhteistyön kehittymiseen. Oli tarpeen synnyttää keskustelua työyhteisön arvoista, työn tekemisen tavoista ja siitä, miten organisaatiossa suhtaudutaan toinen toisiinsa.

”Tavoitteenamme oli parantaa yhteistyötä ja työn tuloksia ja tätä kautta lisätä myös henkilöstön työhyvinvointia. Toistemme erilaisuuden ymmärtäminen ja kunnioittaminen ovat avaimia moneen asiaan”, kertoo Minna Hutko, Hollolan kunnan henkilöstöpäällikkö.

Työyhteisötaitovalmennus johtaa syvempään ymmärrykseen

Hollolan kunta toteutti yhdessä Eezy Flown kanssa prosessinomaisen, vaikutukseltaan pitkäkestoisen työyhteisötaitovalmennuksen, joka johtaa syvempään ymmärrykseen ja uuteen tapaan toimia.

750 hengen organisaatiosta jokainen työntekijäryhmä sai vaikuttaa omiin valmennussisältöihinsä ja räätälöidä ne toiveidensa mukaan. Projektin aikana hyödynnettiin kunnan tuottamia videoita valmennusteemojen tukena.

”Yhteistyö Eezy Flown valmentajien kanssa sujui hyvin ja avoimessa vuorovaikutuksessa. Keräsimme säännöllisesti valmennusten jälkeen palautetta ja reagoimme sen mukaisesti. Valmennuskokonaisuus sai osallistujilta kiitettävän arvosanan”, sanoo Tuula Nurminen, erityisasiantuntija.

”Henkilöstö kokee, että edistimme yhdessä meille kaikille tärkeitä asioita. Työyhteisötaitojen kehittäminen on jatkuva prosessi”, jatkaa Hutko.

Ratkaisun toteuttajat

Riikka Korpinen

Valmentaja, johtaminen & vuorovaikutus

050 300 2547
riikka.korpinen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Heli Saarelainen

Valmentaja, muutosjohtamisen asiantuntija

050 376 1139
heli.saarelainen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lue lisää onnistumisia