Lassila & Tikanojan Ympäristöpalveluiden strategiaviestintä ja johtoryhmän yhteispeli

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Konsernin liiketoiminta on jaettu neljään toimialaan, jotka ovat Ympäristöpalvelut, Teollisuuspalvelut, Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi.

Lassila & Tikanojan Ympäristöpalveluiden toimialalla oli hiljattain toteutettu suuri rakenneuudistus, jonka myötä aika oli oivallinen sekä johdon ryhmädynamiikan kehittämiselle, että strategian tarinallistamiselle. Kumppaniksi valikoitui ryhmä eri alojen asiantuntijoita Eezy Flowsta. 

Strategiaviestintä ihmisläheisemmäksi

Toimivasti viestitty strategia on mukaansatempaava sekä yrityksen sisällä että ulkopuolella. Yksi Lassila & Tikanojan strategiatyön tärkeimmistä tavoitteista oli parantaa viestintää ja purkaa strategia eläväksi tarinaksi. Strategiaa haluttiin viestiä L&T Ympäristöpalveluiden yrityskulttuurin mukaisesti; yrityksessä oltiin jo tehty iso työ yhdessä tekemisen ja lämminhenkisen kulttuurin saavuttamiseksi. Strategian toimeenpanossa järjen ja faktan tueksi otettiin mukaan tunteet ja hyvä fiilis.

Työskentelymallina käytettiin Eezy Flown Strategy Labia, jossa strategia puretaan pienempiin, helpommin työstettäviin osiin konkreettisella ja käytännönläheisellä otteella. 

Johtoryhmälle yhteiset sävelet 

Koska myös johdossa oli tapahtunut muutoksia, haluttiin uuden johtoryhmän toimintakykyä parantaa, ja sen potentiaali maksimoida. Tavoitteena oli uusi, vielä terävämpi johtamismalli, jossa luodaan puitteet mahdollisimman tehokkaalle joukkuepelille. 

Johtoryhmätyössä keskityttiinkin yksilövalmennusten lisäksi eritoten ryhmän yhteistyön parantamiseen.  

”Eezy Flown asiantuntijoilla oli erinomainen kyky purkaa strategia osiin, ja aihealueet oli mietitty juuri meidän tilanteen ja tarpeiden mukaisiksi.”

Petri Salermo, toimialajohtaja, Lassila & Tikanoja Ympäristöpalvelut

“Usemman eri konsultin hyödyntäminen osana projektia takasi sen, että saimme jokaiselta oppeja eri osaamisalueista. Kokemuspinta oli näin laajempi verrattuna yksittäiseen konsulttiin. Kaikilla asiantuntijoilla oli erinomainen kyky purkaa strategia osiin, ja aihealueet oli mietitty juuri meidän tilanteen ja tarpeiden mukaisiksi”, kiittää Lassila & Tikanojan Ympäristöpalveluiden toimialajohtaja Petri Salermo

Onnistunut projekti näkyy arjen työssä 

Toimialan johdon arjen työssä on moni asia muuttunut sitten valmennusten; uusia ideoita on otettu käyttöön ja asiat nähdään yhdenmukaisesti. Tehtävien priorisointi on selkeytynyt, ja sen myötä toiminnan tehokkuus on parantunut. 

Myös strategiaviestintää on lähdetty suunnitelmien pohjalta uudistamaan, ja ensipalautteet ovat olleet mainioita. 

Erityisesti palveluyhtiössä henkilöstö- ja asiakaskokemuksen korrelaatio on vahva. Olemme saavuttaneet poikkeuksellisen vahvan kulttuurin. Hyvä yrityskulttuuri on arvokas pääoma, jota ei voi ostaa eikä kopioida”, kiteyttää Salermo. 

L&T Ympäristöpalveluiden strategia ja johtoryhmän yhteispeli

Mikä Strategy Lab?

Ratkaisun toteuttajat

Kiki Brandt-Tallqvist

Yritysmuotoilija, kulttuuri & strategia

040 576 9089
kiki.brandt@eezy.fi

Ota yhteyttä

Kalle Ruuskanen

Strategiajohtaja

050 511 9723
kalle.ruuskanen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lisää onnistumisia