Metsä Group -yhtiöt

Lähiesimiestyön ja palvelukulttuurin kehitysohjelmat

 Metsä Group on tehnyt Flown kanssa yhteistyötä useissa kehitysohjelmissa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vuodesta 2010 lähtien kehitysohjelmiin on osallistunut yli 2000 esimiestä ja asiantuntijaa eri puolelta organisaatiota. Esimies- ja asiantuntijaohjelmien lisäksi Flow on ollut luomassa ja toteuttamassa yrityskohtaisia kehitysohjelmia, mm. Metsä Forestin Puhti-ohjelmaa puunhankinnan palvelu- ja myyntikulttuurin uudistamiseksi.

– Olemme tehneet Flown kanssa yhteistyössä hyvin paljon erilaisia kehitysohjelmia ja työpajoja niin liiketoiminta-aluekohtaisesti kuin konsernitasoisestikin. Ohjelmissa on käsitelty laajalti mm. esimiestaitoja ja esimiesten roolia, kuten palautteen antamista, vastuuta omasta käyttäytymisestä ja ihmisten erilaisuutta, kertoo HRD Manager Niina Salminen.

Esimiesten työpajoissa monipuoliset menetelmät ovat toimineet Niina Salmisen mukaan hyvin. Flow on räätälöinyt aineistot Metsä Groupille huomioiden sisäisen terminologian ja esimiestyön kannalta sopivan konkreettisen tason.

Esimerkiksi digitaalinen keskustelualusta Howspace on ollut yksi tapa varmistaa, että kokemuksista ja opeista voidaan keskustella myös tapaamisten välillä ja mikä tärkeintä, sellaisilla konkreettisilla sanoilla, jotka ovat juuri meidän esimiestemme arkea.

Valmennusten räätälöinti saa kiitosta Niina Salmiselta:

– Flown väki näkee vaivaa, jotta ohjelmien toteutukset ovat varmasti vaikuttavia. Yksi tärkeä pyrkimys on päästä lähelle osallistujien omaa työarkea. Valmentajat ovat olleet kiinnostuneita esimiesten työn sisällöistä, jotta voivat aidosti auttaa heitä kehittämään taitojaan. Sisällöt on siis viety hyvin meidän ihmisten arkeen, Niina Salminen sanoo.

Yhteistyö on koettu paitsi sujuvaksi, myös tulokselliseksi.

– Uudet tavat toimia vaikuttavat tietenkin erityisesti yksilötasolla, mutta myös kulttuurin muuttuessa. Kun esimies oivaltaa ja toimii toisin, se näkyy palautteissa ja kannustaa häntä muutokseen. Puhti-muutosohjelmassa eli puunhankinnan palvelukulttuurin luomisessa pystyimme osoittamaan vaikuttavuutta myös liiketoiminnallisissa tavoitteissa, Niina Salminen toteaa tyytyväisenä.

Yhteistyössä helpointa on ostaa ulkopuoliselta konsultilta ohjelmakokonaisuus, mutta parhaita tuloksia saadaan aikaiseksi vasta yhteistyön syventymisen kautta. Niina Salminen kuvailee Metsä Groupin ja Flown yhteistyötä luotettavaksi.

– Flowlle ei riitä se, että vedetään parin päivän toteutus. He haastavat meitä siitä, miten esimiestyön kulttuurin pitäisi laajemmin muuttua. Miten esimerkiksi johtoryhmiä tai esimiesten esimiehiä pitäisi kehittää, jotta tämä tapahtuisi. Kulttuurinmuutoksesta meillä itsellämme on tietenkin vastuu. Mutta on tosi hienoa, että Flow sparraa meitä. Käytännössä he ovat esimerkiksi ehdottaneet, että käsiteltäviä sisältöjä tuotaisiin mukaan myös johtamisen vuosikelloon.

– Miten muutos muuttuu ihmisten arjessa toisenlaiseksi käyttäytymiseksi – siitä Flow kantaa vastuuta.

Voimme luottaa siihen, että Flow paneutuu ohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen syvällisesti kerta toisensa jälkeen. Heidän työskentelyssään 100 % vastuu näkyy ja tuntuu.

Ratkaisun toteuttajat

Markku Silventoinen

Kehitysjohtaja

040 045 0305
markku.silventoinen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Teppo Kolehmainen

Muutosvalmentaja

045 670 0508
teppo.kolehmainen@eezy.fi
Ota yhteyttä

Lue lisää onnistumisia