entropia

Yhteinen sininen lanka johtamiseen

Sininauhasäätiö lähti määrätietoisesti etsimään johtamisen sinistä lankaa kolme vuotta sitten. Johtamisessa ja esihenkilötyössä ilmeni epäyhdenmukaisuutta ja puuttui yhteinen näkemys siitä, millaista johtamista halutaan tavoitella.

Johtamisen kehittäminen nostetiin HR-työn tärkeimmäksi painopisteeksi. Haluttiin löytää yhteinen ymmärrys ja johtamisfilosofia – sininen lanka – sekä tietenkin vahvistaa esihenkilöiden roolia ja osaamista, koska konsernissa oli monia uusia esihenkilöitä.

”Tärkeä tavoitteemme oli oppia tuntemaan toinen toisiamme ja sitä kautta ymmärtää paremmin toistemme tehtäviä ja rooleja. Kun johtaminen on laadukasta ja yhdenmukaista, se näkyy myös työntekijä- ja asiakaskokemuksessa”, kiteyttää Sininauhasäätiön HR-johtaja Heidi Nikkilä.

Johtamisen pelikirja johdattaa sinisen langan jäljille

Prosessi käynnistettiin yhteistyössä Eezy Flown valmentajien kanssa 360-arvioinneilla, joiden tulokset purettiin vertaisryhmissä ja henkilökohtaisissa keskusteluissa. Tulosten pohjalta laadittiin koko esihenkilöporukalle yhteinen kehittämissuunnitelma, ja jokainen esihenkilö laati myös oman henkilökohtaisen suunnitelmansa.

Eezy Flown valmentajat vetivät johtamisvalmennuspäiviä, joissa työstettiin Sininauhasäätiön yhteistä johtamisen näkemystä. Työkaluksi valmennuspäiville laadittiin yhdessä koko esihenkilöporukan kanssa johtamisen pelikirja.

”Koostimme valmennuspäivillä työstetyt ajatukset yhteiseksi pelikirjaksi, joka kiteyttää ja kuvaa Sininauhasäätiön johtamisen ja esihenkilötyön periaatteet ja toimintamallit. Lisäksi se toimii jatkossa uusien esihenkilöiden perehdyttämisen työkaluna”, kertoo Nikkilä.

Vertaistukea ja johtamisfoorumeja

Johtamisrakenteita uudistettiin vahvistamalla päälliköiden roolia. Isoimpiin työryhmiin tuotiin päällikön tueksi tiimiesihenkilö, joka vastaa enemmän arjen johtamisesta. Työryhmän toimintaan ja henkilöstöön liittyvät päätökset tehdään lähempänä ihmisiä niin, ettei kaikkia asioita viedä johtoryhmän päätettäväksi.

”Olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota siihen, että konsernin toimintaa johdetaan yhdessä johtoryhmänä. Johtamisen tulee olla vastuullista ja perustua strategisiin valintoihin.”

Heidi Nikkilä, HR-johtaja, Sininauhasäätiö

Konsernissa lisättiin yhteisiä säännöllisiä johtamisfoorumeita sekä tiimiesihenkilöiden vertaisryhmiä, ja niiden toimintaa kehitettiin suunnitelmallisemmaksi ja systemaattisemmaksi. Myös johtoryhmän roolia, kokoonpanoa ja tehtävää kirkastettiin.

”Olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota siihen, että konsernin toimintaa johdetaan yhdessä johtoryhmänä. Johtamisen tulee olla vastuullista ja perustua strategisiin valintoihin”, sanoo Nikkilä.

Hersyvät johtamisvalmennukset

Eezy Flown valmentajat Heli Saarelainen ja Harri Tammiruusu ovat olleet alusta alkaen mukana yhteisellä matkalla. ”Yhteistyö on sujunut hyvin ja prosessin aikana he ovat päässeet enemmän ja enemmän toimintaamme sisälle ja oppineet tuntemaan organisaatiomme erityispiirteitä sekä esihenkilöitä, mikä taas helpottaa valmennusten ja kehittämisen suunnittelua ja toteuttamista”, kertoo Nikkilä.

”Eezy Flown valmentajat osasivat proaktiivisesti ehdottaa meille erilaisia ratkaisuja; koskivatpa nämä sitten johtoryhmätyöskentelyä, koko Sininauhasäätiö-konsernin johtamista tai muuta kehittämistä!”

Heidi Nikkilä, HR-johtaja, Sininauhasäätiö


Valmentajat saavat kiitosta innostavuudestaan ja kyvystään haastaa osallistujia. Nikkilä kiittää valmentajia siitä, että he ovat osanneet proaktiivisesti ehdottaa erilaisia ratkaisuja; ovatpa nämä sitten koskeneet johtoryhmätyöskentelyä, koko Sininauhasäätiö-konsernin johtamista tai muuta kehittämistä.

”Helillä ja Harrilla on pitkä kokemus erilaisten johtajien valmentamisesta ja he osaavat kivalla tavalla tuoda tätä kokemusta esille erilaisin esimerkein. Ja ehkä parasta on se, että he tekevät työtään suurella intohimolla, mutta hymyssä suin ja niin, että osaavat myös nauraa itselleen ja omille mokilleen! Valmennuspäivistä ei huumoria ja naurua puutu!”, kiittää Nikkilä.

Työntekijäkokemus vaikuttaa suoraan asiakaskokemukseen

Johtamisen kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja prosessin suurimmat vaikutukset tulevat näkymään vasta tulevaisuudessa. Sininauhasäätiössä on kuitenkin jo huomattu paljon kehitystä ja tuloksia. Hyvä työntekijäkokemus vaikuttaa suoraan asiakaskokemukseen, ja Sininauhasäätiön strategian kulmakivi onkin, että asiakas on aina toiminnan ja kehittämisen keskiössä.

Hyvä työntekijäkokemus vaikuttaa suoraan asiakaskokemukseen. Sininauhasäätiön strategian kulmakivi on, että asiakas on aina toiminnan ja kehittämisen keskiössä.

”On ollut hienoa seurata esihenkilöiden kasvua omissa rooleissaan ja erityisesti sitä, että esihenkilöiden välinen yhteistyö ja kommunikaatio on lisääntynyt. Tärkeimmät vaikutukset näkyvät henkilöstötyytyväisyydessä ja siinä, millaisena esihenkilötyön laatu meillä nähdään, ja nämä molemmat ovat meillä erinomaisella tasolla. Erityisen ylpeä olen siitä, että yhteinen sininen lankamme johtamiseen on löytynyt ja tämä on kiteytetty yhteiseen pelikirjaamme johtamislupauksenamme”, kiteyttää Nikkilä.

Ratkaisun toteuttajat

Heli Saarelainen

Valmentaja, muutosjohtamisen asiantuntija

050 376 1139
heli.saarelainen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Harri Tammiruusu

Valmentaja & yritysmuotoilija, liiketoimintakehitys

050 055 8888
harri.tammiruusu@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lue lisää onnistumisia