Strategialla uutta suuntaa Niemen Tehtaille

Perheyritys Niemen Tehtaat on jatkanut puuseppäperinteitä jo neljässä polvessa. Yritys on Suomen vanhin ja yksi suurimmista huonekaluvalmistajista ja yritysperhettä on laajennettu vuodesta 1898 roimasti.

Niemen Tehtaiden toimitusjohtaja Panu Niemi osallistui tyttärensä Katrin kanssa Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) -kurssille. Kotiin tuotiin oppeja hallitustyöskentelyn ja strategian vaikutuksista liiketoimintaan ja parivaljakko vakuuttui niiden tarpeellisuudesta uudella tavalla.

Vuonna 2021 Niemen Tehtaiden tueksi perustettiin Advisory Board, jonka ensimmäiseksi tehtäväksi annettiin luoda strategia ja puskea sitä eteenpäin. Kumppaniksi strategiasuunnittelun polulle valikoitui Eezy Flow.

Strategia muodostuu tulevaisuuden visioimisesta

Eezy Flown viisivaiheisessa Strategy Lab -prosessissa etsitään vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, tehdään valintoja ja päätetään yhteinen suunta. Lopuksi strategia kiteytetään helposti viestittävään One Sheet Strategy -muotoon, rakennetaan johtamisjärjestelmä, mittarit ja toimintamallit sekä konseptoidaan tavat ja tuotteet.

Tavoitteena Niemen Tehtaiden projektissa ei ollut kirjata ylös nykytilannetta, vaan kokonaan purkaa toiminta auki ja luoda jotain uutta, luoda selkeä suunta liiketoiminnalle.

“Se, että piti kyseenalaistaa koko nykyinen toimintamalli ja rakentaa uusi suunta, teki projektista erityisen haastavan, mutta oli ainoa keino vaikuttavaan muutokseen”, kiteyttää Niemi.

Onnistuneen strategiaprojektin kivijalka on aito sitoutuneisuus ja työ, joka jatkuu osana arkea

Uuden suunnan löytäminen ja luominen nollasta vaati vahvaa sitoutumista projektin jäseniltä – pitkäjänteisen työn tuloksena strategia lähti hahmottumaan ja asettui paikalleen. Strategiatyössä muodostettiin hankelista, joka auttaa palastelemaan työn erillisiksi, helpommin jäsenneltäviksi projekteiksi. Jokaisella hankkeella on omat tavoitteensa, joita kohti mennään.

“Strategiasta ei ole mitään hyötyä, jos sen jättää hyllylle pölyttymään. Hankkeet varmistavat sen, että muutumme ja teemme jatkuvasti toimenpiteitä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi”, Niemi kertoo.

Niemi on huomannut, että hänen oma työnsä toimitusjohtajana on helpottunut strategiatyön myötä – ei tarvitse olla miettimässä, mitä pitäisi tehdä tai kokeilla, vaan työllä on selkeä suunta.

Mikä Strategy Lab? »

Ratkaisun toteuttajat

Kiki Brandt-Tallqvist

Yritysmuotoilija, kulttuuri & strategia

040 576 9089
kiki.brandt@eezy.fi

Ota yhteyttä

Kalle Ruuskanen

Strategiajohtaja

050 511 9723
kalle.ruuskanen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lue lisää onnistumisia