Vetovoimaisemman Levin tulevaisuustyö

Levi on rakas. Siksi Kittilän kunnassa lähdettiin yhdessä alueen toimijoiden kesken pohtimaan uutta suuntaa Levin matkailualueelle koronan jälkeen. Pandemian vaikutukset matkailutoimialalle loivat tarpeen arvioida strategisia painopisteitä uudelleen.

”Halusimme osallistaa kehittämiseen alueemme yrityksiä, asiakkaita ja muita sidosryhmiä – miettiä yhdessä, mistä uusi suunta löydetään. Tavoitteenamme oli varmistaa alueemme PK-yritysten kasvu ja edistää matkailukeskuksen kestävää ja asiakaslähtöistä kehittymistä”, kertoo Kittilän kunnan elinkeinojohtaja Katariina Palola.

Tulevaisuuden suunnittelu käynnistettiin yhdessä Eezy Flown kanssa asiakastutkimuksella. Levin asiakkailta haluttiin kuulla, mitä toivomuksia heillä on alueen tulevaisuudelle, ja mitkä asiat ovat heille tärkeimpiä. Asiakasnäkökulma, vastuullisuus ja alueen ympärivuotisuus olivat vahvasti kehittämisen keskiössä läpi projektin.

Aluekehitys on yhteistyötä

Paikalliset yritykset osallistettiin mukaan tulevaisuustyöhön yhteisissä työpajoissa, joissa muotoiltiin tulevaisuuden strategiaa ja teemoja: mikä on tärkeää ja minkälaisia toimenpiteitä tulevaisuus meiltä edellyttää. Työpajat saivat runsaasti osallistujia ja niiden innostavia uusia työmuotoja kiiteltiin. Viimeinen työpaja vedettiin alueen yrityksille suunnatuilla Levin Kipinäpäivillä, jossa oli osallistujia liki 60 henkilöä.

”Halusimme osallistaa kehittämiseen alueemme yrityksiä, asiakkaita ja muita sidosryhmiä – miettiä yhdessä, mistä uusi suunta löydetään. Eezy Flown innostavat työpajat olivat toimeksiannon antoisin osa.”

Katariina Palola, elinkeinojohtaja, Kittilän kunta

”Työpajat olivat toimeksiannon antoisin osa. Koronan jälkeen meille ja alueemme yrittäjille oli tärkeää päästä kohtaamaan kasvotusten. Eezy Flown valmentajilla on mukaansatempaava ote ja yhteistyö oli mutkatonta ja sujuvaa”, kiittää Palola.

Työpajoissa tuotettujen sisältöjen pohjalta laadittiin Levin tulevaisuuden suunnitelma, jota lähdetään Kittilässä toteuttamaan yhdessä kuntalaisten, yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.

”Tulemme hyödyntämään oppeja Levin tulevaisuuden kehittämisessä ja alueen vetovoiman lisäämisessä. Teemme nyt käytännön tasolla niitä toimenpiteitä, mitä yhdessä Eezy Flown kanssa suunnittelimme”, kiteyttää Palola.

Ratkaisun toteuttajat

Pekka Vihma

Yritysmuotoilija, strategiat, konseptit & aluekehitys

040 048 5444
pekka.vihma@eezy.fi

Ota yhteyttä

Petteri Tuominen

Yritysmuotoilija, strategiat, konseptit & aluekehitys

040 839 6095
petteri.tuominen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Kalle Ruuskanen

Strategiajohtaja

050 511 9723
kalle.ruuskanen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lue lisää onnistumisia