Miksi jokaisen organisaation kannattaa hyödyntää Leania?

Miksi Lean? Lean-menetelmät tuottavat asiakkaalle lisäarvoa, tehostavat liiketoimintaprosesseja ja optimoivat resursseja. Leanin kiistattomia hyötyjä esimerkiksi projektinhallinnassa ovat sen aito asiakaslähtöisyys, jatkuvan kehittämisen periaate ja kustannustehokkuus.

Tuotanto- ja projektiorganisaatioiden ohella myös asiantuntijaorganisaatiot voivat sujuvoittaa työtään Lean-menetelmiä hyödyntäen. Yhtenä keinona on eliminoida hukkaa; toimintaa, joka ei lisää asiakkaan kokemaa arvoa, vaan aiheuttaa ylimääräisiä kuluja ja tuhlaa aikaa. Hukkaa voidaan eliminoida monellakin tavalla – tunnistamalla, kehittämällä ja yhdistelemällä työvaiheita ja näin sujuvoittamalla prosesseja, muuttamalla tehtävien järjestystä tai vähentämällä hierarkkisuutta, turhaa odotusta, liikettä, siirtämistä ja niin edelleen.

Keskeisenä näen kuitenkin laadun parantamisen. Leanin oppien mukaan tarvitsemme virheitä ja ongelmia kehittyäksemme ja parantaaksemme laatua. Ilman henkilöstön kantamaa 100% vastuuta omasta ja koko organisaation tekemisestä, tämä harvoin onnistuu. Sen onnistuminen saattaa myös toisaalta vaatia erillisen laadunvarmistusyksikön, joka puolestaan sitoo resursseja eikä ole tehokkain tapa tuotannon kannalta.

Esihenkilöiden ja johdon rooli on rakentaa organisaatiota, jossa virheistä ei rangaista vaan päinvastoin, niiden avulla voimme kehittää toimintaamme ja parantaa laatuamme.

Tarvitsemme psykologista turvallisuutta, jotta virheet uskalletaan nostaa esiin eikä ongelmia lakaista maton alle. Esihenkilöiden ja johdon rooli on rakentaa organisaatiota, jossa virheistä ei rangaista vaan päinvastoin, niiden avulla voimme kehittää toimintaamme ja parantaa laatuamme.

Leanin keskeiset opit

  • Arvon määrittämisen perustuminen asiakkaan näkemykseen
  • Arvoketjun tunnistaminen ja kaiken arvoa tuottamattoman toiminnan poistaminen
  • Arvoketjun perustaminen asiakkaan tarpeisiin perustuvaan imuohjaukseen
  • Työntekijöiden osallistaminen kehittämiseen
  • Toiminnan jatkuva kehittäminen.

Toinen selkeästi hyödyllinen Lean-kokonaisuus onkin ongelmanratkaisutaidot ja systematiikka, joiden kanssa niitä lähestyä. Lean-ajattelutavan mukaan ongelma pitää pilkkoa pienemmiksi kokonaisuuksiksi ja löytää aito juurisyy esim. 5 x Miksi -tekniikkaa hyödyntäen. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin mennä ongelman alkulähteille ja tehdä juurisyyanalyysi mahdollisimman lähellä ongelman alkuperää ja asianosaisia. Vain työn tekijää ja asiantuntijaa haastamalla löydetään paremmin oikeat syyt sen sijaan, että lähdettäisiin parantamaan vain yksittäistä oiretta. Hoitamalla sairautta kokonaisuutena voidaan lopulta päästä eroon siitä.

Lean-kulttuurille on paikkansa ja käyttötarkoituksensa toimialaan, tehtävään tai rooleihin katsomatta. Jokainen organisaatio voi omaksua itselleen sopivia tapoja hyödyntää sekä Lean-filosofiaa että varsinaista työkalupakkiakin. Lean-koulutuksissamme opit parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja laatua, eliminoimaan hukkaa sekä pienentämään toiminnan kustannuksia.

Varaa paikkasi kevään Lean-koulutuksista nyt!

Jutellaanko lisää Leanista?

Piia Pärssinen

Yritysmuotoilija, asiakaskokemus & lean

040 501 6262
piia.parssinen@eezy.fi

Ota yhteyttä

Lue lisää aiheesta

Artikkelit